Year 2020, Volume 5 , Issue 12, Pages 168 - 180 2020-06-30

İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ
THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC POLICIES: ADAPTIVE EXPECTATIONS AND RATIONAL EXPECTATION HYPOTHESIS

Tuğba DAYIOĞLU [1] , Yılmaz AYDIN [2]


Bu çalışmanın amacı Yeni Klasik yaklaşımın odak noktasını oluşturan iktisat politikaları uygulamaları ile beklentiler arasındaki karşılıklı etkileşim Rasyonel Beklentiler çerçevesinde incelemek ve olası sonuçları değerlendirmektir. Uyarlamacı Beklentiler yaklaşımına göre, sadece geçmiş dönem verilerini dikkate alan ekonomik birimlerin enflasyonla ilgili beklentilerinin, gerçekleşen enflasyona uyum sağlaması zaman almaktadır. Enflasyon oranı gerçekte artarken, tahmin edilen enflasyon daha düşük olur. Rasyonel beklentiler yaklaşımı ise enflasyona ilişkin tahminlerin sadece geçmiş değil, mevcut tüm bilgilerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirildiğini ve dolayısıyla beklenen ve gerçekleşen değerlerin kısa dönemde de uyumlu olduğunu ileri sürmektedir. Gerçekleşen ve beklenen değer arasındaki sapma reel ücretleri etkileyerek üretim ve istihdam üzerinde miktar uyumuna yol açar. Kısa dönemde ortaya çıkan bu gelişme zamanla beklenen ve gerçekleşen değerlerin uyum sağlaması ile sadece fiyat uyumu ile sonuçlanmaktadır. Buna göre, politika yapıcılar düzenli bir şekilde para arzını arttırarak üretimi yönlendirmeye çalıştıkları takdirde, rasyonel beklentilere sahip bireyler, modeli anlayarak bu politikaları boşa çıkaracaklardır.

This study aims to evaluate the interaction between economic policy practices and expectations within the framework of Rational Expectations and possible results. The discussion of economic policies effectiveness is closely related to how expectations are created and, therefore whether the policy results are correctly predicted. According to the Adaptive Expectations approach, it takes time for economic units, which only take into account past data, to adapt their inflation expectations to actual inflation. There is also a difference between the estimated and actual inflation rates at a given time. As the inflation rate increases actually, the predicted inflation rate becomes lower. The rational expectations approach suggests that inflation forecasts are realized by evaluating all available information, not just past information so that the expected and realized values are also compatible in the short term. The deviation between actual and expected value affects real wages and leads to quantity compliance on production and employment. This development which arises in the short term with the adaptation of the expected and actual values and price. The rational expectations approach indicates that the inflation forecasts are realized not only by past but also evaluating all available information therefore the expected and actual values are compatible in the short term. According to this if the policy makers try to direct production by increasing the money supply systematically, individuals which they have rational expectations will understand the model and discard those policies.

 • Alpago, H. (2018). Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla İktisadi Düşünce Tarihi. Konya, Çizgi Yayınevi.
 • Andrada, A.F.S. (2017). Understanding Robert Lucas (1967-1981): his influence and influences. EconomiA 18, 212–228.
 • Ardıç, K. (2002). Yeni Klasik İktisat Okulu, İktisat’ın Dama Taşları: Ekoller – Kavramlar - İz Bırakanlar II, İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti – İktisat Dergisi, 23-47.
 • Ardıç, K. (1996). Lucas Eleştirisi. (Ed.) D. Gökçe, Para – Finans Ansiklopedisi, Cilt: 2 (ss. 1063-1067). İstanbul, Creative Yayıncılık.
 • Bildirici, M. & C. Türkmen (2016). New Monetarist Phillips curve, Procedia: Economics and Finance, Istanbul Conference of Economics and Finance, ICEF 2015, 22-23 October 2015, Istanbul, Turkey, 360-367.
 • Birol, Ö. H. (2013). “Adaptive Expectations” of Milton Friedman and Monetarists and Phillips Curve; and the Comparison of them with Other Macroeconomic Schools. GSTF Journal on Business Review (GBR), 3(1), 154-166.
 • Bocutoğlu, E. (2008). Karşılaştırmalı Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar (2. baskı). Trabzon, Derya Kitabevi.
 • Bocutoğlu, E. (2012). Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme. Working Paper, Discussion Paper, No. 2012/106, Turkish Economic Association, Ankara.
 • Burns, A.F. & Miller, G.W. (2008). The Evolution of Monetary Policy and Banking in the US, Heidelberg, Springer.
 • Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation. in M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago, Univesity of Chicago Press, 25-117.
 • Çakmak, A. (1997). Ortodoks Makro İktisada Giriş. İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi.
 • Çevik, F. S. (2005). Beklentilerin Rolü ve Phillips Eğrisi, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/ 11a/01.htm, (ET: 07.07.2018).
 • Dornbusch, R. & S. Fischer (1992). Makroökonomik, (5. Baskı), München, Oldenburg Verlag
 • Ercan, F. & Ş. Özar (2000). Emek Piyasası Teorileri ve Türkiye’de Emek Piyasası Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış, Toplum ve Bilim, Sayı 86, Birikim Yayıncılık, Güz 2000, 22-71.
 • Fehr, E. & J.R. Tyran (2004). Expectations and the Effects of Money Illusion, Working Paper No. 164, International Economic Association
 • Fischer, S. (1977). Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule, The Journal of Political Economy, 85(1), 191-205.
 • Friedman, M. (1991). Monetarists Economics, IEA Masters of Modern Economics, Series Editor: Cento Veljanovski, Cambridge, Basil Blackwell.
 • Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. The Journal of Politcal Economy, Vol. 85(3), 451-472.
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
 • Işıklar, İ. (2004). Finansal Ekonomi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • İslatince, H. (2002). Rasyonel Beklentiler Teorisinin Rasyonelliği Tartışmaları C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 17-23.
 • Mankiw, M.G. (2004). Principles of Economics, (3. Baskı), Thomson, South-Western:
 • McCallum, B (1980). The Significance of Rational Expectations Theory. Challenge, 22(6), 37-43.
 • McCallum, B (1989). Monetary Economics: Theory and Policy, Macmillan Publishing Company,
 • Muth, J F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), 315-335.
 • Nwaobi, G.C. (2014). Rational Expectations and Monetary Theory: An Investigate Paper (1960-1989), Quantitative Economic Research Bureau Nigeria, Researchgate, https://econpapers.repec.org/paper/wpawuwpma/0501001.htm. (ET: 06.05.2019).
 • Paya, M. (2001). Makro İktisat. Geliştirilmiş (2. Baskı), İstanbul, Filiz Kitabevi
 • Paya, M. (2002). Para Teorisi ve Para Politikası, (3. Baskı), İstanbul, Filiz Kitabevi
 • Phelps, E S.(1967). Phillips Curves Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time, Economica, New Series, 34(135), 254-281.
 • Phillips, A.W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957”, Economica, New Series, 25(100), 283-299.
 • Pierce, D.G & Tysome, P. J. (1985). Monetary Economics. Theories, Evidence and Policy, 2. Edition, London.: Butterworths.
 • Sargent, T.J. & Wallace, N. (1974). Rational Expectations and the Theory of Economic Policy, Working paper, No: 29, Federal Reserve Bank of Minneapolis. https://econpapers.repec.org/ paper/fipfedmwp/29.htm, (ET: 08.03.2019).
 • Stein, J.L. (1981). Monetarists, Keynesian, and New Classical Economics. The American Economic Review, 71(2), 139-144.
 • Tunca, Z. (2002). Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Phillips Eğrisi. İktisat’ın Dama Taşları: Ekoller – Kavramlar - İz Bırakanlar II, İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti – İktisat Dergisi, 48-63.
 • Ünsal, M.E. (2007). Makro İktisat (7. Baskı). Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • Yay, G.G. (2000). Yeni Klasik Makro İktisat Okulu. İktisat Yazıları: Metodoloji–Düşünce–Politika, Ed.: T. Yay - G.G. Yay, İstanbul, Beta Basım, 193-211.
 • Yay, G. (1996). Yeni Klasik İktisat Okulu. Para ve Finans Ansiklopedisi, İstanbul, 1996, 3. Cilt, http://www.gulsunyay.com/portal/modules.php?name=News&file=print&sid=3, (ET: 09.07.2019).
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-8987-3080
Author: Tuğba DAYIOĞLU (Primary Author)
Institution: Nişantaşı Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4297-4228
Author: Yılmaz AYDIN
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { iktisad682728, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {168 - 180}, doi = {10.25204/iktisad.682728}, title = {İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ}, key = {cite}, author = {Dayıoğlu, Tuğba and Aydın, Yılmaz} }
APA Dayıoğlu, T , Aydın, Y . (2020). İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 168-180 . DOI: 10.25204/iktisad.682728
MLA Dayıoğlu, T , Aydın, Y . "İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 168-180 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/682728>
Chicago Dayıoğlu, T , Aydın, Y . "İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 168-180
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ AU - Tuğba Dayıoğlu , Yılmaz Aydın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25204/iktisad.682728 DO - 10.25204/iktisad.682728 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 180 VL - 5 IS - 12 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.682728 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.682728 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ %A Tuğba Dayıoğlu , Yılmaz Aydın %T İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ %D 2020 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 5 %N 12 %R doi: 10.25204/iktisad.682728 %U 10.25204/iktisad.682728
ISNAD Dayıoğlu, Tuğba , Aydın, Yılmaz . "İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (June 2020): 168-180 . https://doi.org/10.25204/iktisad.682728
AMA Dayıoğlu T , Aydın Y . İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ. İKTİSAD. 2020; 5(12): 168-180.
Vancouver Dayıoğlu T , Aydın Y . İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: UYARLAMACI BEKLEYİŞLER VE RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2020; 5(12): 168-180.