Year 2020, Volume 5 , Issue 12, Pages 116 - 129 2020-06-30

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ
FUNCTION OF FREE ZONES IN TERMS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Hüseyin KOÇARSLAN [1]


Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri yönetimi açısından serbest bölgelerin işlevi ile serbest bölgelerin tedarik zincirlerine entegre edilmesinin tedarik zinciri maliyetine olan etkisini tespit etmektir. Kavramsal nitelikte olan bu çalışmada tedarik zinciri yönetimi ile serbest bölgelerle ilgili literatür taraması yapılarak serbest bölgelerin tedarik zinciri üzerine olan etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, gümrük ve vergi mevzuatı açısından gümrük bölgesi dışı kabul edilen oldukça geniş teşviklerin tanındığı serbest bölgeler yasal mevzuat çerçevesinde daha ucuz üretim, montaj ve depolama imkanları sunduğu dolayısı ile bu avantajlarından dolayı serbest bölgelerin tedarik zincirine entegre edilmesinin işletmelerin tedarik zinciri maliyetlerini düşürmelerine katkılar sağlayacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Küreselleşme ile birlikte kaynakların birbirine olan bağımlılığı ve rekabetin daha önce görülmemiş seviyelere yükselmesi, işletmeleri tedarik zinciri performanslarında mükemmel olmaya zorlamaktadır. Bu amaçla, üretim maliyetlerini düşürebilecek teşviklerin sağlandığı serbest bölgeler tedarik zincirlerinin kârlılığını artırmasına yardımcı olabilir. Üretimin denizaşırı ülkelere kayması ve küresel eğilimler, düzenlemeler ve prosedürlerdeki son değişiklikler, serbest bölgelerin işletme perspektifi açısından yeniden değerlendirilmesi durumunun gerekliliğini ortaya koymaktadır.

The purpose of this study is to determine the effect of free zones in terms of supply chain management and the effect of integrating free zones into supply chains on supply chain cost. In this conceptual study, the literature review of free zones with supply chain management was done and the effect of free zones on the supply chain was analysed. In the study, it has been found that free zones, where a wide range of incentives are accepted outside the customs area in terms of customs and tax legislation, offer cheaper production, assembly and storage opportunities within the framework of legal legislation, therefore, the integration of free zones into the supply chain will contribute to the reduction of supply chain costs. With globalization, the interdependence of resources and the rise of competition to unprecedented levels force businesses to excel in supply chain performances. To this end, free zones, where incentives are provided that can lower production costs, can help increase the profitability of supply chains. The shift of production to overseas and recent changes in global trends, regulations and procedures reveal the necessity of reassessment of free zones in terms of business perspective.

 • Acar, S. & Gültekin-Karakaş, D. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgeler. Marmara İktisat Dergisi, 1(1), 21-35.
 • Akyüz, F. (1999). Serbest Bölgeler. Ankara Ticaret Odası Dış Ticaret Bülteni, 1(5), Ankara.
 • Alpar, C. (1985). Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgeler. Ankara, Dost Kitabevi.
 • Arslaner, H. & Çobanoğlu, S. (2016). Serbest Bölgelerde Vergi Avantajları. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3).
 • Ballou, R.H. (2007). The Evolution and Future of Logistics and Supply Chain Management. European Business Review, 19(4), 332-348.
 • Bechtel, C. & Jayaram, J. (1997), Supply Chain Management: a Strategic Perspective. The International Journal of Logistics Management, 8(1),15-34.
 • Christopher, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management. Financial Times Prentice Hall, Fourth Edition
 • Chopra, S. & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. (6th ed.) Pearson Education.
 • Dabour, N. (1999). Free Trade Zones in The Aftermath of The Uruguay Round: Experience of Selected Oic Member Countries, Journal of Economic Cooperation, 20(4), 1-33.
 • Farmer, D. (1997). Purchasing myopia-revisited, European Journal of Purchasing and Supply Management, 3(1), 1-8.
 • Feinberg, F., Aradhna, K. & Zhang, Z.J. (2002). Do we care what others get? A Behaviourist Approach to Targeted Promotions. Journal Marketing Research, 39(3), 277–291.
 • İbrahim, A., (2019), Free Trade Zones Between Theory And Practice In Nigeria. Journal Of Humanities And Social Science,24 (9),52-68.
 • İlter, H. M. (2002). Global Dışsal Tedarik. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2002-31, İstanbul
 • Kotler, P.& Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. Pearson Education, Fourteenth Edition,
 • Kowalczyk, A. (2017). Supply Chain Management and Logistics in Distribution in The Manufacturing Company. World Scientific News, 72 (2017) 311-317.
 • Küçük, E. (2005). Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri ve Kayseri’deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25,1-23.
 • Lapinskaite, I. & Kuckailyte, J. (2014). The Impact of Supply Chain Cost on The Price of The Final Product Business. Management and Education, 12(4), 109–126.
 • Lee, H.L. & C. Billington. (1992). Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan e-Management Review, 33(3), 65-73.
 • Mucuk, İ. (2014). Pazarlama İlkeleri (20. Baskı). İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Mucuk, İ. (2012). Temel İşletmecilik Bilgileri (6.Baskı). İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Murphy, P.R. Jr. & Knemeyer, A.M. (2015). Contemporary logistics (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Paksoy, S., Güllü, M. (2011). Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 113-133
 • Ronchi, S., Brivio, O., Caniato, F. & Luzzini, D. (2012). Total Cost of Ownership Along the Supply Chain: A Model Applied to the Tinting Industry. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2024571 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2024571
 • Rune T. (1977). Information Flow in a Supply Chain Management System, Ph.Dr.Thesis, Department of Industrial Economics and Technology Management, Toronto.
 • Sadraoui, T. & Mchirgui, N. (2014). Supply Chain Management Optimization within Information System Development. International Journal of Econometrics and Financial Management, 2(2), 59-71.
 • Serdaris, P. I., Antoniadis, I. & Tomlekova, N. (2014). Supply Chain Management: A View of the Distribution Channel. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(2), 480-486.
 • Shaffer, G. & Zhang, Z.J. (1995). Competitive coupon targeting. Marketing Science 14(4), 395–416. http://dx.doi.org/10.1287/mksc.14.4.395.
 • Shaffer, G. & Zhang, Z.J. (2002). Competitive one-to-one Promotions. Management Science, 48, 1143– 1160. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.48.9.1143.172.
 • Sharma, A., Sharma, D. & Bahatia, A. (2014). Supply Chain Management as A Process in Distribution Channel. Global Journal of Finance and Management, 6 (1),19-22.
 • Siroen, J.M. & Yücer, A. (2014). Trade Performance of Free Trade Zones. Document De Travail, Development Institutions & Mundialisation, Dauphine Universite, Paris
 • Şimşek, Ş., & Çelik, A. (2008), Genel İşletme. Konya. Eğitim yayınları.
 • Timur, M.N. (2013). Tedarik Zinciri Yönetimi. Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir
 • Tümenbatur, A. (2012). Serbest Bölgeler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 339-356.
 • Oğuz, G.B. (2010). Serbest Bölgelerde Mali Yapı Sorunları: Ege Serbest Bölge Örneği (Yüksek Lisans). Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Orhan, A. (2003). Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar: KOSBAŞ Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(5), 117-13.1
 • Özdemir, A. (2012). Lojistik İlkeleri (1.Baskı). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özdemir, A.İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 87-96.
 • Ülkü, M.A., Napier, M., & Benton, C.N. (2016). On Supply Chain Integration to Free Trade Zones: The Case of the United States of America. Global Business Review 17(4) 1–11.
 • Yiğit, V. (2020). Tedarik Zinciri Yönetimi. Erzurum. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, R. Gazete No ve Tarihi 18785,15.6.1985
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, 04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.ile yayımlanmıştır
 • https://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/DsySuJa5G7212017101907AM.pdf (E.T. 12.05.2020).
 • https://ticaret.gov.tr./data/5b9b666013b8761cc09f9bad/Avantajlar.pdf, (E.T.: 15.05.2020)
 • https://ticaret.gov.tr/data/5b9b61fc13b8761cc09f9b92/genel_bilgi.pdf, (E.T.; 15.05.2020).
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-6681-538X
Author: Hüseyin KOÇARSLAN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { iktisad741547, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {116 - 129}, doi = {10.25204/iktisad.741547}, title = {TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ}, key = {cite}, author = {Koçarslan, Hüseyin} }
APA Koçarslan, H . (2020). TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 116-129 . DOI: 10.25204/iktisad.741547
MLA Koçarslan, H . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 116-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/741547>
Chicago Koçarslan, H . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 116-129
RIS TY - JOUR T1 - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ AU - Hüseyin Koçarslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25204/iktisad.741547 DO - 10.25204/iktisad.741547 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 129 VL - 5 IS - 12 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.741547 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.741547 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ %A Hüseyin Koçarslan %T TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ %D 2020 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 5 %N 12 %R doi: 10.25204/iktisad.741547 %U 10.25204/iktisad.741547
ISNAD Koçarslan, Hüseyin . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (June 2020): 116-129 . https://doi.org/10.25204/iktisad.741547
AMA Koçarslan H . TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ. İKTİSAD. 2020; 5(12): 116-129.
Vancouver Koçarslan H . TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2020; 5(12): 116-129.