Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 3 - 25 2019-07-17

Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları
The Use of Time in Cinema: “Play” Times - “Time” Plays in Slumdog Millionaire

Hakan AYTEKİN [1]


Kurmaca filmlerin “zaman” bağlamında farklı okumalarının yapılabileceği iddia edilen bu makalede, Danny Boyle’nin 2008 yapımı, Oscar Ödüllü Slumdog Millionaire (Milyoner) filmi incelenmektedir. “Zaman” her zaman için ideolojiktir ve tanımlanması iktidarla ilişkilidir. İncelemede zamanın yanı sıra yararlanılan “oyun” kavramı da, çoğu zaman hafife alınmasına karşın kültürün yaratıcı bir unsurudur. Filmin “zaman”ı işleme biçimi Jay Griffiths’in, “oyun”u işleme biçimi ise Johan Huizinga’nın ileri sürdükleri üzerinden ele alınmıştır. Makalede, içinde yaşadığımız sistemin sinema endüstrisi üzerinden “hız” ve “zaman”ı bir “oyun” olarak işleme ve aktarma biçimi sorgulanmaya çalışılmaktadır. Filmsel zaman kavramının anlamını genişletmeye çalışan bu yaklaşımın kabul görmesi başka filmlerde test edilmesiyle mümkün olacaktır.

This article, which claims to make different readings of fictional films in the context of “time”, examines Danny Boyle's 2008 Oscar-winner film Slumdog Millionaire. “ie” is always ideological and its definition is related to power. The concept of "play", as well as "time", is a creative element of culture, although often underestimated. In this study, the time processing style of the film is discussed through Jay Griffiths' studies; and the play processing style is handled through Johan Huizinga's studies. In this article, it is tried to question how the system we live in process and transfer "speed" and "time" as a "game" through the cinema industry. The adoption of this approach, which tries to broaden the meaning of the concept of film time, will be possible by testing it in other films.

  • Box Office Türkiye, 2019, (Çevrimiçi) https://boxofficeturkiye.com/film/milyoner-2010274 (Erişim: 15 Şubat 2019) BRAUDEL, Fernand (1990) Akdeniz Mekân ve Tarih, çev. Necati Erkurt, İstanbul: Metis. DEMİR, Yalçın (1994) “Filmde Zaman ve Mekân Üzerine”, Filmde Zaman ve Mekân Üzerine, (Haz. Yalçın Demir), Eskişehir; Turkuaz, 1994. ELIADE, Mircea (2003) Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, çev. Ali Berktay, İstanbul: Kabalcı. FABIAN, Johannes (1999) Zaman ve Öteki Antropoloji Nesnesini Nasıl Oluşturur, çev. Selçuk Budak, Ankara: Bilim ve Sanat. GOULD, Stephen Jay (2001) “2000 Yılı ve Zamanın Basamakları”, Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler, Çev. Necmettin Kâmil Sevil, 2. baskı, İstanbul: Yapı Kredi. GRIFFITHS, Jay (2002) Tik Tak Zamana Kaçamak Bir Bakış, çev. Ertuğ Altınay, İstanbul: Ayrıntı. HALMAN, Talât Sait (1995) Güneş-Tanrı ile Sevgi Ozanı Eski Mısır’dan Şiirler, İstanbul: Yapı Kredi. HANÇERLİOĞLU, Orhan (1977) Felsefe Ansiklopedisi, cilt: 2, İstanbul: Remzi Kitabevi. HUIZINGA, Johan (2006) Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: Ayrıntı . IGGERS, G. G.(2003) “20. Yüzyılda Tarih Yazımı”, Tarihin Kötüye Kullanımı, çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Tarih Vakfı. IMDB, 2019, (Çevrimiçi) https://www.imdb.com/title/tt1010048/?ref_=nv_sr_1 (Erişim: 15 Şubat 2019). JAKOBS, “Lewis (1994) “Zaman ve Mekânın Anlatımı”, Filmde Zaman ve Mekân Üzerine, (Haz. Yalçın Demir), Eskişehir: Turkuaz. MORLEY, David – ROBINS, Kevin (1997) Kimlik Mekânları Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, çev. Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul: Ayrıntı. PARKAN, Mutlu (1983) Brecht Estetiği ve Sinema, Ankara: Dost. YAVUZ, Şahinde (2002) “Zamanlar ve Kültür”, Kültür ve İletişim, Sayı: 5/1, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan AYTEKİN (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 17, 2019

Bibtex @research article { iled591279, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {}, publisher = {Maltepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {3 - 25}, doi = {}, title = {Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları}, key = {cite}, author = {AYTEKİN, Hakan} }
APA AYTEKİN, H . (2019). Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 3-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/591279
MLA AYTEKİN, H . "Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 3-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/591279>
Chicago AYTEKİN, H . "Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 3-25
RIS TY - JOUR T1 - Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları AU - Hakan AYTEKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 25 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları %A Hakan AYTEKİN %T Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları %D 2019 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD AYTEKİN, Hakan . "Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 / 1 (July 2019): 3-25 .
AMA AYTEKİN H . Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 3-25.
Vancouver AYTEKİN H . Sinemada Zamanın Kullanımı: Slumdog Millionaire Filminde “Oyun” Zamanları - “Zaman” Oyunları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 25-3.