Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 26 - 37 2019-07-17

“Liberter Medya Yaklaşımı” Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of “Libertarian Media Approach”

İbrahim YAPICIOĞLU [1]


Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, küreselleşme hareketleri ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin hızlanması ideolojik yapıların değişimini beraberinde getirmiştir. Bu değişimin en büyük faktörlerinden biri liberal ideoloji etkinliğinin artmasıdır. Liberal ideoloji ve düşünce, sosyal ekonomik ve politik yapıları etkin bir şekilde etkilemiş ve bu etki medya sektöründe kendini göstermiştir. Bu durum özgürlükçü medyanın etkili olmasına neden olmuştur. Liberal düşüncenin etkisiyle medya şekillenmiş ve medya sektörü de kurumlaşmaya başlamıştır. Liberal düşünceyle, medya halk tekelinin dışına çıkmış ve özgürleşip, ticarileşmiştir. Medya sektöründe büyük ölçüde özgürleşme, bazı karmaşıklıklara neden olarak şeffaflığı etkilemiştir. Tekelleşme, büyük medya gruplarının ortaya çıkmasına neden oldmuştur. Medya ajanslarının yapılanmasıyla; hem yazılı hem de görsel medyada, tahrif edilmiş, kişisel çıkar ve ilgi alanına dayalı haberler yayınlanmıştır. Bu yeni yapılanma ile ortaya çıkan medyada yoğunluk, tekelleşme ve şeffaflık kaybını önlemek için alınacak önlemler bu makalede öne sürülmeye çalışılacaktır.

In the second half of the twentieth century, the movements of the globalism and the acceleration of technological developments in the world have brought about the change of ideological structures. One of the greatest factors of this change is the increase of liberal ideology effectiveness. Liberal ideology and thought have influenced social economic and political structures effectively and this influence has shown itself in the media sector. This situation caused the libertarian media to become effective. With the influence of liberal thought, the media has been shaped and corporatizations have started in the sector. With liberal thought, the media has gone out of the public monopoly and has become free and commercialized. The large extent of emancipation in the media sector has affected transparency by causing some complexities. Monopolization led to the emergence of large media factions. With the structuring of media agencies; In both written and visual media, falsified, self-interest and interest-based news have been published. The measures to be taken in order to prevent the loss of density, monopolization and transparency in the media emerged by this new structuring will be tried to be put forward.

  • ARDITI, Benjamin (2004). Liberalizmin Kıyılarında Siyaset, İstanbul: Metis. BOSTANCI, Mehmet Naci (1998). Siyaset ve Medya, Ankara: Vadi Yayınları. BRIDE, MacBride Commission (1980). “Many Voices, One World”, UNESCO, New World Information and Communication Order. FRED S, Siebert; PETERSON, T.; SCHRAMM, W. (1963). Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do. USA: Urbana&Chicago. LACLAU, E., and MOUFFE, C. (2014). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. Verso Trade. McQUAIL, Denis (1987). Kitle İletişim Kuramı (Giriş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. McQUAIL, Denis (2014). Mass Communication Theory, University of Amsterdam, sixth Edition. London: Sage. MEYER, Thomas (2002). Medya Demokrasisi (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. MOUFFE, C. (Ed.). (1999). The Challenge of Carl Schmitt. Verso. ÖZİPEK, Bekir Berat, (2003). Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürrriyeti, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara. Samsun Gazetesi (Aralık 2013). TAŞKIRAN, Nurdan Öncel (2007). İnsan Gerçekliği ve Medya Eleştirileri, İstanbul: Beta Yayınları. http://www.zaman.com.tr/dunyacinde-cakmagazeteciavı_2185876.html http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html.2013 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/95.html
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim YAPICIOĞLU (Primary Author)
Institution: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : July 17, 2019

Bibtex @review { iled591288, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {}, publisher = {Maltepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {26 - 37}, doi = {}, title = {An Evaluation of “Libertarian Media Approach”}, key = {cite}, author = {YAPICIOĞLU, İbrahim} }
APA YAPICIOĞLU, İ . (2019). An Evaluation of “Libertarian Media Approach”. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 26-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/591288
MLA YAPICIOĞLU, İ . "An Evaluation of “Libertarian Media Approach”". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 26-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/591288>
Chicago YAPICIOĞLU, İ . "An Evaluation of “Libertarian Media Approach”". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 26-37
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of “Libertarian Media Approach” AU - İbrahim YAPICIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 37 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi An Evaluation of “Libertarian Media Approach” %A İbrahim YAPICIOĞLU %T An Evaluation of “Libertarian Media Approach” %D 2019 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD YAPICIOĞLU, İbrahim . "An Evaluation of “Libertarian Media Approach”". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 / 1 (July 2019): 26-37 .
AMA YAPICIOĞLU İ . An Evaluation of “Libertarian Media Approach”. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 26-37.
Vancouver YAPICIOĞLU İ . An Evaluation of “Libertarian Media Approach”. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 37-26.