e-ISSN: 2717-9397
Founded: 2020
Period: Biannually
Publisher: EMRE YILMAZ
Cover Image
       

Journal of Advanced Engineering Studies and Technologies

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi'nin kuruluş amacı, Türkiye'de mühendislik alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirip, bilimsel yayınlarını ilgili araştırmacılara sunarak bilimin yayılması ve genişlemesi için yenilikçi ve özgün bir bilimsel ortam oluşturmaktır.