Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 23 - 36 2018-05-31

INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR

Derya ÖCAL [1]


Tarihsel süreç içerisinde teknik ile teknoloji insan yaşamının ve iletişim süreçlerinin dönüşümünde başat role sahip olmuştur. İnsanlık tarihinin önemli bir boyutunu teknoloji tarihi oluşturmaktadır. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra iletişim kurma yollarını ve biçimlerini doğrudan etkilemektedir. Geleneksel medya ve yeni medya insanın yaşamında önemli dönüm noktalarına işaret etmektedir. Yüz yüze iletişimden farklı olarak araçlarla aracılanan iletişim, çeşitli yönleri ile insanın kullanımında ön plana çıkarken farklı uygulama örnekleri sunmaktadır. Özellikle günümüz dünyasında insanlar, gündelik pratiklerini ve resmi faaliyetlerini yürütürken yeni iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. İletişim süreçlerindeki bu tarz aracılanmış iletişime dayalı dönüşüm, bireyler arası etkileşimin doğasını, sıklığını ve biçimlerini de farklılaştırmaktadır. Öyle ki, sosyal medya, gerek özel yaşam gerekse iş yaşamında kullanım amacı ve yaygınlığı bakımından ele alındığında adeta esas iletişim aracı haline gelmiştir. Çalışma kapsamında yeni iletişim araçları arasında kullanım yaygınlığına sahip olan ve görsel iletişim ağırlıklı bir yapıyı temsil eden sosyal medya örneği olarak Instagram ortamının ele alınarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylesine bir çalışma benzeri kitle iletişim araçları açısından da önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmada ilişki yönetimi bağlamında değerlendirmelerde bulunulabilmesi için Instagramın fiziksel yapısı ve sunduğu olanakların yanı sıra kullanıcıların şahsi paylaşımları da -kullanım esnekliği ve bireysel farklılıkları ortaya koyması açısından- detaylı olarak ele alınmaktadır. Instagramın bir ortam olarak kullanıcılara sunduğu hizmetler bağlamında kullanım özellikleri içerisinde kullanıcı adı, takipçileri, takip ettikleri, paylaşılan özel/şahsi ve/veya tekrarlanan gönderi biçimindeki görseller, hikayeler, söylemler, beğeniler ve yorumlar analiz edilmiştir. Esas olarak bu çalışmada, ilişki kurma ve yönetme süreçleri çözümlenmeye çalışılmıştır. İnceleme dönemini oluşturan iki haftalık (5-18 Şubat 2018) süre içerisinde basit rastlantısal olarak seçilmiş olan Instagram hesapları (kurumsal ve bireysel olan 5’er hesap) aynı zamanda kullanıcıların takipçilerinin değerlendirmeleri açısından da ele alınmıştır. Bu inceleme ve elde edilen bulgular sayesinde yeni ilişki geliştirme/yönetme tarz(lar)ı tespit edilerek analiz edilmiş; bu doğrultuda yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Birey sosyal medya üzerinden özellikle dil ve üslup olarak yeni ilişki tarzları geliştirmekte, ilişki yönetimi sürecinde farklı stratejilere başvurmaktadır.

Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya, İlişki Yönetimi, Instagram
  • Belek, İ. (1999). Postkapitalist Paradigmalar. İstanbul: Sorun.
  • Bozkurt, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye. İstanbul: Sistem.
  • Cappo, J. (2003). The Future of Advertising. NY: McGraw-Hill.
  • Doctorow, C. (2017). Özgür ve Bedava: İnternet Çağında Bilgi. (Çev.) Berkan Şimşek. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
  • Geray, H. (1997). “Yeni Medyaların Elektronik Mahalleleri ve Enformasyon Toplumu”, Ada Kentliyim. Cilt 3. Sayı: 10. s.76-78.
  • Ries, L. (2013). Visual Hammer (Görsel Çekiç). (Çev.) Dilan Sarıoğlu. İstanbul: MediaCat.
  • Ryan, D. (2014). Dijital Pazarlama. Çev. Mehmet Murat Kemaloğlu. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
  • Scott, D. M. (2008). Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları. (Çev.) Nadir Özata. İstanbul: MediaCat.
  • Sevinç, S. S. (2012). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya. İstanbul: Optimist.
  • Springer, P. (2007). Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age. London: Kogan Page.
  • Stratten, S. (2012). Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler. Çev. Evren Yıldırım. İstanbul: MediaCat.
  • Turow, J. (2015). İzleniyoruz: Yeni Reklam Sektörünün Elindeki Kimliğimiz ve Değerimiz. Çev. Mirel Benveniste. İstanbul: Hil Yayın.
  • Varnalı, K. (2013). Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan. İstanbul: MediaCat.
  • Zahay, D. (2015). Digital Marketing Management. NY: Business Expert Press.
  • İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2017. http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/ [Erişim Tarihi: 10.07.2017].
  • 2018 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri. https://www.dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ [Erişim Tarihi: 29.03.2018].
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0401-2917
Author: Derya ÖCAL (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2018

Bibtex @research article { inifedergi422033, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {23 - 36}, doi = {}, title = {INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR}, key = {cite}, author = {Öcal, Derya} }
APA Öcal, D . (2018). INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR . İNİF E - Dergi , 3 (1) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/422033
MLA Öcal, D . "INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR" . İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 23-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/422033>
Chicago Öcal, D . "INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR". İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR AU - Derya Öcal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 3 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR %A Derya Öcal %T INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR %D 2018 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Öcal, Derya . "INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR". İNİF E - Dergi 3 / 1 (May 2018): 23-36 .
AMA Öcal D . INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR. İNİF E - Dergi. 2018; 3(1): 23-36.
Vancouver Öcal D . INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR. İNİF E - Dergi. 2018; 3(1): 23-36.
IEEE D. Öcal , "INSTAGRAM ÖRNEĞİNDE SOSYAL MEDYADAN YANSIYANLAR", İNİF E - Dergi, vol. 3, no. 1, pp. 23-36, May. 2018