Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 25 - 39 2021-07-01

Enerji Tüketiminin Ekonomik Yansımaları: Nükleer Enerji Tüketimi Üzerine Bir İnceleme
Economics of Energy Consumption: Evidence from the Nuclear Energy Consumption

Muhammet Yunus ŞİŞMAN [1] , Abdulhanan ZARIFY [2]


Bu makalede, enerji tüketiminin iktisadi etkileri dünyada nükleer enerji üretme kapasitesine sahip 26 ülke üzerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ülkelerde nükleer enerji başta olmak üzere yenilenebilir enerji, petrol, elektrik tüketimi ve kişi başına düşen gelir arasındaki ilişki 1995-2017 yılları arasında panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, enerji çeşitlerinin iktisadi etkilerinin farklı boyutlarda olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle, petrol tüketiminin kişi başına düşen gelir üzerinde anlamlı bir etkisi olmamasına karşın elektrik enerjisi, yenilebilir enerji ve nükleer enerji tüketimlerinin iktisadi büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir.
This article investigates the economic effects of energy consumption in 26 nuclear energy producing countries across the world. Particularly, the nexus between nuclear energy, renewable energy, crude oil, and electricity consumptions and income per capita is analyzed by employing panel data methods during the period between 1995 and 2017. Findings reveal that all types of energy consumption significantly improves income levels except crude oil which has an insignificant impact on income per capita.
 • Akhmat, G., & Zaman K. (2013). Nuclear Energy Consumption, Commercial Energy Consumption and Economic Growth in South Asia: Bootstrap Panel Causality Test. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 25: 552-559.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). A Panel Study of Nuclear Energy Consumption and Economic Growth. Energy Economics. 32: 545-549.
 • Apergis, N., Payne, J. E., Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010). On The Causal Dynamics Between Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy And Economic Growth. Ecological Economics. 69: 2255-2260.
 • Chang, T., Gatwabuyege, F., Gupta, R., Inglesi-Lotz, R., Manjezi, N. C., & Simo-Kengne, B. D. (2014). Causal relationship between nuclear energy consumption and economic growth in G-6 countries: Evidence from panel granger causality tests. Progress in Nuclear Energy. 46:187-193.
 • International Atomic Energy Agency (IAEA): https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx
 • Mbarek, M. B., Nasreen, S. & Feki, R. (2017). The contribution of nuclear energy to economic growth in France: short and long run. Springer Science+Business Media Dordrecht.51: 219-238.
 • NASER, H. (2015). Can Nuclear Energy Stimulates Economic Growth? Evidence from Highly Industrialised Countries. International Journal of Energy Economics and Policy. 51: 164-173.
 • Nazlıoğlu, S., Lebe F., & Kayhan S. (2011). Nuclear Energy Consump-tion And Economic Growth in OECD Countries: Cross-Sectionally Depend Heterogeneous Panel Causality Analysis. Energy Policy. 39(10): 6615-6621.
 • Nuclear Energy Agency, (2002). Organisation for economic co-operation and development: nuclear energy and the Kyoto protocol, /http://www.nea.fr/ html/ndd/reports/2002/nea3808-kyoto.pdfS.
 • Omri A., & Chaibi, A. (2014). Nuclear Energy, Renewable Energy, And Economic Growth in Developed And Developing Countries: A Modelling Analysis From Simultaneous-Equation Models. No 2014-188, Working Papers, Department of Research, Ipag Business School.
 • Önder, H. ve Gündüz, İ. (2019). Nükleer Enerji Tüketiminin Makroekonomik Belirleyicileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 14(51): 18-37.
 • The Nuclear Energy Institute. Available at: https://www.nei.org/fundamentals/what-is-nuclear-energy.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhammet Yunus ŞİŞMAN (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR UNIV
Country: Turkey


Author: Abdulhanan ZARIFY
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 9, 2020
Acceptance Date : March 22, 2021
Publication Date : July 1, 2021

APA Şişman, M , Zarıfy, A . (2021). Enerji Tüketiminin Ekonomik Yansımaları: Nükleer Enerji Tüketimi Üzerine Bir İnceleme . InTraders International Trade Academic Journal , 3 (2) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intraders/issue/63463/766840