PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examining the views of teachers on school principals’ classroom supervision

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 25.08.2015

Abstract

Supervision is vital for an organization, which is determining the conformity to the purposes of organizational practices and developing the organizational processes. The aim of this study is to determine the views of teachers on school principals’ classroom supervision roles. One of the qualitative research methods, phenomenology was used in the study, in Elbistan district of Kahramanmaraş province. 52 teachers, determined via snowballing sampling, were interviewed and descriptive and content analyses were done for data analysis. According to the results, the principals are mostly supervising the classrooms once a semester, mostly inform the teachers beforehand and attach great importance to lesson presentation during classroom supervision. In addition, teachers think that classroom supervision contributes their personal and professional development. Most of the contribution is to overcome the deficiencies

References

  • Enstitüsü, Ankara. Taymaz, A. H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş. (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  • TDK (2015). Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ Erişim tarihi 25.08.2015
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, K. (2009). Supervision Duty of School Principals. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1) 19-35

Okul müdürlerinin ders denetimi

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 25.08.2015

Abstract

Örgütsel eylemlerin amaçlara uygunluğunun saptanması ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlanan denetim bir örgüt için yaşamsal önemdedir. Bu araştırmada, okul müdürlerinin okullardaki ders denetim görevine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninin kullanıldığı bu araştırma, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu örneklemesiyle belirlenen 52 öğretmenle görüşmeler yapılmış ve verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, müdür tarafından yapılan ders denetimlerinin çoğunlukla dönemde 1 kez yapıldığı, ders denetimi yapmadan önce müdürlerin çoğunluğunun denetim yapacağını öğretmene haber verdiği ve ders denetiminde en çok dikkat edilen şeyin dersin sunumu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin ders denetimlerinin kendilerine katkısının olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Ders denetimlerinin en fazla katkısının ise öğretmenlerin eksiklerini görmesi yönünde olduğu tespit edilmiştir.

References

  • Enstitüsü, Ankara. Taymaz, A. H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş. (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  • TDK (2015). Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ Erişim tarihi 25.08.2015
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, K. (2009). Supervision Duty of School Principals. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1) 19-35

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Duygu YEŞİL


Ali KIŞ
0000-0003-4768-3964

Publication Date August 25, 2015
Application Date August 25, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Yeşil, D. & Kış, A. (2015). Okul müdürlerinin ders denetimi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inujgse/issue/8719/108875