Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 25 - 41 2018-04-30

INVESTIGATION OF BALIKESİR WIND ENERGY POTENTIAL AND COMPARISON OF THE TURBINES BASED ON THE ECONOMICAL ANALYSIS
BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Asiye ASLAN [1]


Balıkesir Province is in the first places in the field of wind energy in Turkey. Wind power plants in many locations throughout the province have been established and continues to be established. In this study, wind energy potential of 11 different locations in Balıkesir (Bandırma, Edremit, Akçaldede (Balya), Ayvalık, Erdek, Gönen, Bigadiç, Manyas, Dursunbey, Susurluk ve Burhaniye) were investigated. The wind speed measurement data from the Turkish State Meteorological Service for 2011-2015 at a height of 10 m were analysed. Weibull and Rayleigh probability density functions were used to obtain wind speed distribution curves. The wind speed data and Weibull parameters for different heights were calculated using an extrapolation method. The highest mean wind speed was obtained with 6,42 m/s in Akçaldede, while the lowest mean wind speed was obtained with 1,69 m/s in Dursunbey. Weibull shape parameter k varied between 1,68 and 1,16 while the scale parameter c varied between 6,66 and 1,50 m/s. The prevailing winds in the region were N (0°) and NNE (22,5°). A comparison of the five wind turbines with rated power ranging from 1000 kW to 3000 kW was performed based on economic analysis for each location. Best performance has been achieved in the Akçaldede location with Vestas V90 (2000 kW, 125 m) turbine. The aim of this study is to scientifically contribute to the development of wind energy in the region.
Balıkesir İli Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında ilk sıralarda yer almaktadır. İl genelinde birçok lokasyonda rüzgar enerjisi santralleri kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Balıkesir ilinde 11 farklı lokasyonun (Bandırma, Edremit, Akçaldede (Balya), Ayvalık, Erdek, Gönen, Bigadiç, Manyas, Dursunbey, Susurluk ve Burhaniye) rüzgar enerjisi potansiyeli araştırılmıştır. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilen ve 2011-2015 yılları arasındaki 10 m yükseklikte ölçülen rüzgar hız verileri analiz edilmiştir. Weibull ve Rayleigh olasılık yoğunluk fonksiyonları rüzgar hız dağılım eğrileri elde etmek için kullanılmıştır. Farklı yükseklikler için Weibull parametreleri ekstrapolasyon metodu kullanılarak hesaplanmıştır. En yüksek ortalama rüzgar hızı 6,42 m/s ile Akçaldede’de, en düşük ortalama rüzgar hızı ise 1,69 m/s ile Dursunbey’de elde edilmiştir. Weibull şekil parametresi k 1,68 ile 1,16 aralığında, ölçek parametresi c ise 6,66 ile 1,50 m/s aralığında değişmektedir. Bölgede hakim rüzgar yönü K (0°) ve KKD (22,5°)’dur. Güçleri 1000 kW ile 3000 kW arasında değişen beş adet rüzgar türbini ekonomik analiz yöntemleri kapsamında her bir lokasyon için karşılaştırılmıştır. En iyi performans Akçaldede lokasyonun da Vestas V90 (2000 kW, 125 m) türbini için elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacı bölgede rüzgar enerjisinin geliştirilmesine bilimsel olarak katkıda bulunmaktır.
 • Adaramola MS., Oyewola OM., 2011, Evaluating the performance of wind turbines in selected locations in Oyo state, Nigeria, Renew Energy, 36, 3297-3304.
 • Ahmed S. A., 2011, Investigation of wind characteristics and wind energy potential at Ras Ghareb, Egypt, Renew Sust Energ Rev, 15, 2750-55.
 • Akpınar EK., Akpınar S., 2005, An assessment on seasonal analysis of wind energy characteristics and wind turbine characteristics, Energy Convers Manage, 46,1848-67.
 • Akpınar EK., 2006, A statistical investigation of wind energy potential, Energy Sourc, Part A: Recov Utilization Environ Effects, 28, 807-820.
 • Ammari H.D., Al-Rwashdeh S. S., Al-Najideen M. I., 2015, Evaluation of wind energy potential and electricity generation at fivelocations in Jordan, Sust Cities and Society, 15,135-143.
 • Arslan O., 2010, Technoeconomic analysis of electricity generation from wind energy in Kutahya, Turkey, Energy, 35, 120-131.
 • Aslan A., Yüksel B., Akyol T., 2016, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi,18(2), 37-47.
 • Bilir L., İmir M., Devrim Y., Albostan A., 2015, An investigation on wind energy potential and small scale wind turbine performance at İncek region-Ankara, Turkey, Energy Convers Manage, 103, 910-23.
 • Dursun B., Gökçöl C., 2014, Impacts of the renewable energy law on the developments of wind energy in Turkey, Renew Sust Energ Rev, 13, 1361-71.
 • Erdoğdu, E., 2009, On the wind energy in Turkey, Renew Sust Energ Rev, 13, 1361-71.
 • Eskin N., Artar H., Tolun S., 2008, Wind energy potential of Gokceada Island in Turkey, Renew Sust Energy Rev, 12, 839-51.
 • Fazelpour F., Soltani N., Soltani S., Rosen M.A., 2015, Assessment of wind energy potential and economics in the north-western Iranian cities of Tabriz and Ardabil, 2015, Renew Sust Energy Rev, 45, 87-99.
 • Fyrippis I, Axaopoulos P.J., Panayiotou G, 2010, Wind energy potential assessment in Naxos Island, Greece, Appl Energy, 87, 577-586.
 • Gökçek M., Bayülgen A., Bekdemir S., 2007, Investigation of wind characteristics and wind energy potential in Kirklareli, Turkey, Renew Energy, 32, 1739-52.
 • Gökçek M., Genç MS., 2009, Evaluation of electricity generation and energy cost of wind energy conversion systems (WECSs) in Central Turkey, Appl Energy, 86, 2731-9.
 • Islam MR., Saidur R., Rahim NA., 2011, Assessment of wind energy potentiality at Kudat and Labuan, Malaysia using Weibull distribution function, Energy, 36, 985-992.
 • İlkılıç C., Aydın H., Behçet R, 2011, The current status of wind energy in Turkey and in the world, Energy Policy 39, 961-967.
 • Johnson GL., 2001, Wind energy systems, Electronic edition, Manhattan, KS.
 • Köse F., Özgören M., 2005, Rüzgar enerjisi potansiyeli ölçümü ve rüzgar türbini seçimi, Mühendis ve Makina, Cilt: 46 Sayı: 551.
 • Küçükali S., Dinçkal, Ç., 2014, Wind energy resource assessment of Izmit in the West Black Sea Coastal Region of Turkey, Renew Sust Energy Rev, 30, 790-795.
 • Mathew S., 2006, Wind energy: fundamentals, resource analysis and economics, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Mohammadi K., Mostafaeipour A., 2013a, Using different methods for comprehensive study of wind turbine utilization in Zarrineh, Iran, Energy Convers Manage, 65, 463-470.
 • Mohammadi K., Mostafaeipour A., 2013b, Economic feasibility of developing wind turbines in Aligoodarz, Iran, Energy Convers Manage, 76, 645-653.
 • Onat N., Ersöz S., 2011, Analysis of wind climate and wind energy potential of regions in Turkey, Energy, 36, 148-156.
 • Ouammia A, Dagdougui H, Sacile R, Mimet A, 2010, Monthly and seasonal assessment of wind energy characteristics at four monitored locations in Liguria region (Italy), Renew Sust Energ Rev, 14, 1959-68.
 • Öner Y., Özçıra S., Bekiroğlu N., Şenol İ., 2013, A comparative analysis of wind power density prediction methods for Canakkale, Intepe region, Turkey, Renew Sust Energ Rev, 23, 491-502.
 • Seydioğulları, H. S., 2013, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji, Planlama, 23, 19-25.
 • Shu ZR., Li QS., Chan PW, 2015, Statistical analysis of wind characteristics and wind energy potential in Hong Kong, Energy Convers Manage, 101, 644-57.
 • Uçar A., Balo F., 2009a, Evaluation of wind energy potential and electricity generation at six locations in Turkey, Appl Energy, 86, 1864-1872.
 • Uçar A., Balo F., 2009b, Investigation of wind characteristics and assessment of wind-generation potentiality in Uludag-Bursa, Turkey, Appl Energy, 86, 333-339.
 • İnternet, 2016, http://enerjienstitusu.com/elektrik-fiyatlari (erişim 27.10.2016)
 • İnternet, 2017a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.enerji.gov.tr (erişim 10.01.2017)
 • İnternet, 2017b, Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, http://www.tureb.com.tr (erişim 10.01.2017)
 • İnternet, 2017c, Wind Energy Market Intelligence, http://www.thewindpower.net (erişim 10.01.2017)
Primary Language tr
Subjects Engineering, Mechanical
Journal Section Research Article
Authors

Author: Asiye ASLAN
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { isibted782426, journal = {Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi}, issn = {1300-3615}, address = {}, publisher = {Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {25 - 41}, doi = {}, title = {BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Aslan, Asiye} }
APA Aslan, A . (2018). BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI . Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi , 38 (1) , 25-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/isibted/issue/56379/782426
MLA Aslan, A . "BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI" . Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 38 (2018 ): 25-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isibted/issue/56379/782426>
Chicago Aslan, A . "BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI". Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 38 (2018 ): 25-41
RIS TY - JOUR T1 - BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI AU - Asiye Aslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 41 VL - 38 IS - 1 SN - 1300-3615- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI %A Asiye Aslan %T BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi %P 1300-3615- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD Aslan, Asiye . "BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI". Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 38 / 1 (April 2018): 25-41 .
AMA Aslan A . BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2018; 38(1): 25-41.
Vancouver Aslan A . BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2018; 38(1): 25-41.
IEEE A. Aslan , "BALIKESİR RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE TÜRBİNLERİN EKONOMİK ANALİZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 25-41, Apr. 2018