Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 68 - 75 2016-06-30

Türkçeye Teknolojik Gelişmeler İle Giren Yabancı Kökenli Sözcükler Üzerine Bir Çalışma
A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties

Sinan Çakır [1]


Araba sanayi, bilgisayar, iletişim ve basın gibi alanlardaki gelişmeler Türkçeye yabancı dillerden -özellikle İngilizceden- ödünç sözcükler girmesi sürecini hızlandırmaktadır. Bu çalışma, son zamanlarda oluşan bu tür yenilikler ile dilimize girmiş olan sözcüklere karşı gençlerin tutumlarını saptamak üzere gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu sözcüklerin yerine geçmesi amacıyla dilimizde türetilen sözcüklerin ne ölçüde başarı ile kabul gördüğü saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları genç Türk konuşucularının genel olarak yabancı kökenli sözcükleri tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca, bu ödünç sözcüklerin yerine üretilen Türkçe sözcüklerin Türkçeyi kullanan gençler tarafından yeterince benimsenmediği de saptanmıştır. Bu durumun sebebi olarak bu tür kullanımların gençler arasında daha saygınlık verici olarak görülmesi olabilir. Bunun yanı sıra, yabancı dillerden ödünç alınan sözcüklerin yerine geçmesi için türetilen Türkçe sözcüklerin de genç nesillere yeterli düzeyde tanıtılamadığı da gözlenmektedir.

The developments in the technological areas like automotive industry, computation, communication and media sectors accelerate the percentage of the borrowings that enter into Turkish from foreign languages, especially from English. The present study was carried out with the aim of determining the attitude of the young Turkish people towards the borrowings that enter in their native language through such novelties. It also tried to analyze the success and acceptance of the Turkish words that have been produced to replace such borrowings. The findings of the study revealed that young Turkish people mainly prefer to use the borrowed words rather than their Turkish counterparts. It was observed that majority of the target borrowed items could not be replaced with Turkish counterparts yet. The reason for this situation might be that such usages are viewed as more prestigious by the young Turkish people. Besides, the Turkish words that are produced to replace the borrowings seem not to be introduced to young people adequately.

  • Aitchison, J. (1991). Language Change: Progress or Decay? Cambridge: Cambridge University Press.
  • Aydoğan, B. (1999). Arı Sineması Neden Cinema Arıplex Olur? Çağdaş Türk Dili Dergisi, 131: 6-7.
  • Aydoğan, B. (2001). Türkçe’ye Giren Yabancı Sözcükler ve Otel Adları. Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, 596: 144-154.
  • Danacı, G. (2005). The Foreign Language Influence in the Processing of Shop Naming. Dil Dergisi,129: 23-33.
  • Korkmaz, Z. (1995a). Türk Dili Üzerine Araştırmaları, Cilt 1. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Korkmaz, Z. (1995b). Batı Kaynaklı Yabancı Kelimeler ve Dilimiz Üzerindeki Etkileri. Türk Dili,524: 843-858.
  • Osam, N. (1996). Dil Kirlenmesine Sayısal Bir Yaklaşım. Dil Devriminden Bu Yana Türkçe’nin Görünümü (ss. 59-67). Ankara: Dil Derneği Yayınları.
  • Özkan, F., and Musa, B. (2004). Yabancı Dillerin Türkçenin Sözdizimi Üzerindeki Etkileri. Bilig, 30: 95-139.
  • Yüce, İ. (2000). Dilimizin Bugünkü Durumu. Çağdaş Türk Dili Dergisi, 144: 12-17.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Sinan Çakır

Dates

Publication Date : June 30, 2016

Bibtex @research article { isrjournal245522, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {68 - 75}, doi = {10.23834/isrjournal.245522}, title = {A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties}, key = {cite}, author = {Çakır, Sinan} }
APA Çakır, S . (2016). A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties. The Journal of International Scientific Researches , 1 (2) , 68-75 . DOI: 10.23834/isrjournal.245522
MLA Çakır, S . "A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 68-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/23615/245522>
Chicago Çakır, S . "A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties". The Journal of International Scientific Researches 1 (2016 ): 68-75
RIS TY - JOUR T1 - A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties AU - Sinan Çakır Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.245522 DO - 10.23834/isrjournal.245522 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 75 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.245522 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.245522 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties %A Sinan Çakır %T A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties %D 2016 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 1 %N 2 %R doi: 10.23834/isrjournal.245522 %U 10.23834/isrjournal.245522
ISNAD Çakır, Sinan . "A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties". The Journal of International Scientific Researches 1 / 2 (June 2016): 68-75 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.245522
AMA Çakır S . A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties. ISRjournal. 2016; 1(2): 68-75.
Vancouver Çakır S . A Study on The Foreign Elements That Enter into Turkish Through Technological Novelties. The Journal of International Scientific Researches. 2016; 1(2): 75-68.