Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 11 - 18 2017-12-26

Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products
Tüketicilerin Çevreye Dost Ürünlere Yönelik Bilgi Düzeyleri

Ebru Onurlubaş [1]


The consumption behaviors which covary with globalization create negative effects for the environment. The increasing environmental consciousness of the consumers have caused their environmental concerns to raise in time. Thus, the consumers have been trying to change their purchasing behaviors and they show a tendency to purchase eco-friendly products more. Within this scope, the relations between the consumers’ acquaintance with eco-friendly products and their behaviors of purchasing eco-friendly products according to their demographics have been examined. The data that were used in the study have been obtained from face to face interviews with 143 families in Keşan district of Edirne. In the research, it has been determined that 59;4% of the consumers are acquainted with eco-friendly products and 35,7% of them purchase eco-friendly products. In the Chi-square analysis, a significant relation has been determined between age, education, occupation, marital status and acquaintance with green products. Additionally, a significant relation has been found between age, education, income and purchasing of green products, as well. 

Küreselleşmeyle değişen tüketim alışkanlıkları çevreye olumsuz etkiler yaratmaktadır. Zaman içinde çevre konusunda tüketici bilincinin artması tüketicilerin çevre konusunda endişelerini arttırmaktadır. Bu nedenle, tüketiciler satın alma davranışlarını değiştirmeye çalışmakta ve ürünü tercih ederken çevreye dost ürünleri daha fazla satın alma eğilimi göstermektedirler. Bu bağlamda, tüketicilerin demografik özelliklerine göre çevre dostu ürünü tanıma ve çevre dostu ürünü satın alma davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, Edirne’nin Keşan İlçesinde 143 aile ile yüz yüze görüşerek yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırmada, tüketicilerin %59,4’ünün çevre dostu ürünü tanıdıkları, %35,7’sinin çevre dostu ürünleri satın aldıkları belirlenmiştir. Yapılan Ki kare analizinde; yaş eğitim, meslek, medeni durum ve yeşil ürünleri tanıma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca; yaş, eğitim, gelir ile yeşil ürün satın alma arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 • Anonim, 2015. http://edirne.yerelnet.org.tr/il_ilce_nufus.php?iladi=ED%DDRNE
 • Arıkan, R., 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. 6.baskı, ISBN:975-8784-35-8, Ankara.
 • Ay, Canan ve Ecevit, Zümrüt (2005). “Çevre Bilinçli Tüketiciler”. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 238-263
 • Çabuk, S., Nakıboğlu, B., Keleş, C. (2008). “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 85-102.
 • Düren, Zeynep (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul: Alfa/Aktüel Kitabevi, s. 209.
 • EMGİN, Övgü ve TÜRK, Zehra (Haziran 2004). Yeşil Pazarlama (Green Marketing). Mevzuat Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 78
 • Elkington, J. (1994). “Toward the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development.” California Management Review, 36, 90–100. Gujarati DN (1995). Basic Econometrics. 3 Edition, McGraw - Hill, Inc., New York
 • McDonagh, P. ve Prothero, A. (1992). “Producing Environmentally Acceptable Cosmetics? The Impact of Environmentalism on the United Kingdom Cosmetics and Toiletries Industry”, Journal of Marketing Management, 8(2): 149
 • McDaniel, S. W. ve Rylander, D. H. (1993). “Strategic Green Marketing”, Journal of Consumer Marketing, 10(3): 4-10.
 • Mirer TW (1995). Economic Statistics and Econometrics. 3 Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey
 • Onurlubaş, E., Yıldız, E., Yıldız, S., Dinçer, D. (2017). Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği, III. IBANESS Congress Series, Edirne-Türkiye: 282-290
 • Peattie, Ken (2001). “Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing”. The Marketing Review, 2, 129-146
 • Polonsky, M. Jay (1994). “Green Marketing Regulations in the US and Australia: The Australian Checklist”. Greener Management International, Vol: 5, 44-53.
 • Tek, Ö. B. (1997). Pazarlama İlkeleri –Global Yönetimsel Yaklaşım , Cem Ofset Matbaacılık, A.Ş.,İzmir.
 • Topal, M. H., Özer, U. (2014). Ekoloji Odaklı Bir İş Yaratma Stratejisi: Yeşil İstihdam, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5 (11), 257-274.
 • Varinli, İ.(2000). Pazarlama Ahlakı ve Kayseri’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlakına İlişkin Değerlendirmeleri Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:15, s.179.
 • Yıldız, E. (2017). Factors Affecting Consumers’ Purchase Intention of Green Products, IBANESS Congress Series, Plovdiv/Bulgaria: 95-106.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru Onurlubaş
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal343742, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {11 - 18}, doi = {10.23834/isrjournal.343742}, title = {Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products}, key = {cite}, author = {Onurlubaş, Ebru} }
APA Onurlubaş, E . (2017). Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 11-18 . DOI: 10.23834/isrjournal.343742
MLA Onurlubaş, E . "Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 11-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/343742>
Chicago Onurlubaş, E . "Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 11-18
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products AU - Ebru Onurlubaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.343742 DO - 10.23834/isrjournal.343742 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 18 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.343742 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.343742 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products %A Ebru Onurlubaş %T Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.343742 %U 10.23834/isrjournal.343742
ISNAD Onurlubaş, Ebru . "Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 11-18 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.343742
AMA Onurlubaş E . Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products. ISRjournal. 2017; 2(7): 11-18.
Vancouver Onurlubaş E . Knowledge Levels of the Consumers About Eco-Friendly Products. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 18-11.