Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 93 - 108 2017-12-26

Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Uygulamasının Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey

Duran Bülbül [1]


Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli, kamu ile özel sektör arasında, en belirgin özelliği hizmet sunumunda finansmanın özel sektör tarafından sağlandığı risklerin taraflar arasında dengeli biçimde dağılmasını amaçlayan bir sözleşme olarak tanımlanabilir. KÖİ proje maliyetlerinin bütçede gider olarak görülmemesi sebebiyle son yıllarda kamu hizmeti sunumunda sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Söz konusu yöntemde kamunun yükümlülüklerinin kamuoyunca izlenebilmesi adına mali saydamlık olgusu önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki KÖİ uygulamaları mali saydamlık açısından değerlendirilmektedir.

Public Private Partnership (PPP) model can be defined as a contract between public and private sector that aims balanced risk distrubition between parties. In these contracts public service provision financed by private sector which is the most significant feature of them. PPP has become a frequently used method in public service provision in recent years, due to project costs are not seen as budgetary expenditure. In this method, fiscal transparency is gaining importance in monitoring the obligations of government by public. In this study, the applications of PPP in Turkey are evaluated in terms of fiscal transparency. 

  • BAĞLI, M. S. (Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2012). Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı. Yasama Dergisi, Sayı 20. ÇAĞAN, N. (2009). “Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü”, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü içinde. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi. (2015). 2016 Yılı İşletme Bütçesi. Ankara. Devlet Hava Meydanları İşletmesi. (2017). 2016 – Faaliyet Raporu. Ankara. GÜZELSARI, S. (Eylül 2012). Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu – Özel Ortaklıkları. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 3. KARASU, K. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu – Özel Ortaklığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi”, Cilt 66, No. 3. Karayolları Genel Müdürlüğü. (2017). İdare Faaliyet Raporu – 2016. Ankara. YILMAZ, H. H., & BİÇER, M. (Ocak – Haziran 2010). Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi, Sayı 158. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2017). İdare Faaliyet Rapor – 2016. Ankara. T.C. Hazine Müsteşarlığı. (Ağustos 2017). Kamu Borç Yönetimi Raporu, No: 145. Ankara. T.C. Hazine Müsteşarlığı. (2017). Kamu Borç Yönetimi Raporu - 2017. Ankara. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Kalkınma Planı - Kamu Özel İşbirliği Modeli Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (Ocak 2016). Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 2015. Ankara. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. (Aralık 2004). Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak). Ankara. T.C. Savunma Sanayii Müsteşarlığı. (2017). Yıllık Faaliyet Raporu – 2016. Ankara.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-3890-2304
Author: Duran Bülbül
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal344867, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {93 - 108}, doi = {10.23834/isrjournal.344867}, title = {Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey}, key = {cite}, author = {Bülbül, Duran} }
APA Bülbül, D . (2017). Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 93-108 . DOI: 10.23834/isrjournal.344867
MLA Bülbül, D . "Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 93-108 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/344867>
Chicago Bülbül, D . "Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 93-108
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey AU - Duran Bülbül Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.344867 DO - 10.23834/isrjournal.344867 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 108 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.344867 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.344867 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey %A Duran Bülbül %T Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.344867 %U 10.23834/isrjournal.344867
ISNAD Bülbül, Duran . "Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 93-108 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.344867
AMA Bülbül D . Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey. ISRjournal. 2017; 2(7): 93-108.
Vancouver Bülbül D . Evaluation of The Public Private Partnership Practices in Terms of Financial Transparency in Turkey. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 108-93.