Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 19 - 23 2017-12-26

Siyasette Ahlak: Vatandaşların ve Siyasetçilerin Siyasal Erdemleri
Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians

Nihat Yılmaz [1] , Metin Aksoy [2]


Günümüzde ‘‘etik’’ sıkça kullanılan önemli bir kavramdır. Genel anlamda neyin iyi ve neyin kötü olduğunu belirtmektedir. Bugün dünya toplumlarının birçoğu karmaşık toplumlardır ve karmaşık sorunlara sahiptirler. Bu karmaşık sorunlar her zaman yaptırımlar aracılığıyla kontrol altına alınamamaktadırlar. Dolayısıyla böyle bir sorunu çözme noktasında etik kavramının yanı sıra bize yardımcı olabilecek diğer bir kavramda ‘‘erdem’’dir. Her iki kavram bir araya getirildiğinde ‘’Erdem etiği’’ kavramı ortaya çıkmaktadır. Erdem her zaman kendisine eşlik eden hukuk kavramına gereksinim duymaktadır. Bu nedenle erdem etiği hukukun yerini tutmasa da hukuk için gerekli bir tamamlayıcıdır. Bu bağlamda demokratik bir devlet ve aynı zamanda hukuk devleti erdemli ve ahlaklı vatandaşlar ve siyasetçiler sayesinde işlevsel olabilir.  Demokrasilerde tüm vatandaşların siyasal hayata katılmaları teşvik ediliyor olmalarından ötürü vatandaşların siyasal erdemin temel niteliklerine sahip olmalıdırlar. Özellikle siyaset kurumunda etkin roller üstlenen siyasetçilerin siyasal erdem sahibi olmaları daha da önemlidir. Bunun yanında siyaseti etkileyebilecek olan diğer siyasi güçlerden medya çalışanı olan gazeteciler ve belli çıkar grubu temsilcilerinin de siyasal erdemli olmaları gerekmektedir. Herkes kendi bulunduğu ortamda erdemli hareket ettiğinde sorunların büyük bölümü halledilebilir. Erdemli hareket etmek için yapılması gereken belli başlı unsurlarda burada önem kazanmaktadır: Demokrasiyi yaşam şekli haline getirme ve demokratik eğitim, demokratik karar alma süreçlerini uygulamak (okulda, işte vb.), demokratik siyasetin başarılı tecrübelerini sunma, vb. Bu bildiri de, erdemli ve ahlaklı siyasetçi ve vatandaşa sahip olmak için gerekli siyasal erdem kavramı üzerinde durularak siyasal erdemin temel özellikleri irdelenmektedir. Daha sonra da bir toplumda siyasal erdemi yaymak için neler yapılacağına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Kısacası demokrasi erdemlere ve özellikle de siyasal erdemlere ihtiyaç duymaktadır. Bunun içinde toplumların belirli aktörlerinden bazı taleplerde bulunmaktadır.

Today, “ethics” is an important and widely used concept. Generally it points out what is good and what is bad. Nowadays, most societies in the world are complex and they have complex problems. These complex problems may not always be held in check by sanctions. Therefore, another concept that would be helpful to solve such a problem is the concept of “virtue.” When these two concepts are brought together, the concept of “virtue ethics” emerges. Virtue always requires the accompaniment of the law. Thus, even though virtue ethics may not replace the law, it is a necessary complement. In that regard, a democratic state and a lawful state can only be functional with virtuous and ethical citizens and politicians. Since democracies promote all citizens to participate in the politics, the citizens must carry the basic qualities of political virtue. It is even more important for the politicians who assume active positions in politics. Additionally, other political powers who have the power to influence the politics, such as journalists in the media or representatives of various interest groups must also have political virtue. When everybody acts virtuously in its respective environment, most of the problems may be overcome. At that point, certain elements that are required to act virtuously gain prominence: Adopting democracy as a lifestyle and a democratic education, applying democratic decision making processes (at home, at work, etc.), offering successful experiences of democratic politics, etc. In this declaration, the concept of political virtue, which is vital to having virtuous and ethical politicians and citizens, is emphasized and its basic qualities are studied. Afterwards, information is shared on things that can be done to spread political virtue in a society. In short, democracy needs virtues and in particular political virtues. For this, some demands are have to be made from certain actors in the society. 

  • Ayaydın, H. (2013), Finans Alanında Etik Olmayan Faaliyetler Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, (Ed: Celalettin. Vatandaş, Bilim ve Ahlak), Açılım Kitap, İstanbul. Franke, W. (2007), Etik (çev. Azmi Aydın), İmge Kitabevi, Ankara.
  • Kara, U. (2015), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
  • Sam, R. (2010), Siyasi Değer ve Siyasi Etik: Kurumsal ve Uygulamalı Bir Perspektif, Ezgi Kitabevi, İstanbul.
  • Schmidt, H. (2002), Toplumda Ahlak Arayışı: Yeni Yüzyılın Eşiğinde Almanya, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
  • Terkessidis, M. (2014), Politik und Tugend, http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/ artikel/?ressort=me&dig=2014%2F01%2F25%2Fa0191&cHash=f1cff933930aec7407e0bf8edfa3479a (Erişim Tarihi: 15.02.2016).
  • Uluğ, F. (2009), Yönetim ve Etik, Kamu Etiği - Sempozyum Bildirileri 1 (25-26 Mayıs 2009), Ankara: TODAİE.
  • Uzun. E. (2015). Adalet Meslek Etiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-8351-2030
Author: Nihat Yılmaz
Country: Turkey


Author: Metin Aksoy
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal345858, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {19 - 23}, doi = {10.23834/isrjournal.345858}, title = {Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Nihat and Aksoy, Metin} }
APA Yılmaz, N , Aksoy, M . (2017). Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 19-23 . DOI: 10.23834/isrjournal.345858
MLA Yılmaz, N , Aksoy, M . "Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 19-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/345858>
Chicago Yılmaz, N , Aksoy, M . "Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 19-23
RIS TY - JOUR T1 - Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians AU - Nihat Yılmaz , Metin Aksoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.345858 DO - 10.23834/isrjournal.345858 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 23 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.345858 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.345858 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians %A Nihat Yılmaz , Metin Aksoy %T Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.345858 %U 10.23834/isrjournal.345858
ISNAD Yılmaz, Nihat , Aksoy, Metin . "Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 19-23 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.345858
AMA Yılmaz N , Aksoy M . Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians. ISRjournal. 2017; 2(7): 19-23.
Vancouver Yılmaz N , Aksoy M . Ethics in Politics: Political Virtues of Citizens and Politicians. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 23-19.