Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 129 - 147 2017-12-26

Uluslararası Ticarette Lojistik Köylerin İhracat Sürecine Etkileri: Konya İli Örneği
Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province

Hasan Gedik [1] , Muhammed Turğut [2]


Küreselleşmenin etkisi ile birlikte oluşan rekabetin uluslararası alanlara yayılması ve bu rekabet koşullarının zorlu bir hal alması, işletmelerin üretim ve pazarlama süreçlerini doğrudan etkilemiştir. Böylesine zorlu bir rekabet ortamında işletmelerin maliyetlerini en aza indirgeyip, ürünlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaştırma noktasında lojistik faaliyetlerin öneminin farkına varmışlardır. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda lojistik faaliyetler, işletmeler açısından temel bir süreç haline gelmiştir. Lojistik faaliyetlerin önem kazanması ve pazarlama sürecinde işletmelerin giderlerinin önemli bir kısmını oluşturması lojistik köyleri gündeme getirmiştir. Bu durum, lojistik köylerin oluşumunu ve gelişimini sağlamıştır. Bu çalışmada Konya ilinde faaliyet gösteren 181 ihracatçı firmanın yöneticilerinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında anket yoluyla lojistik köy algısı ölçülerek, SPSS programı aracılığıyla veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. İşletmelerin firma özellikleri belirlenmiş ve lojistik köy algıları ölçülmüştür. Araştırmanın amacı, ülkedeki ekonomik büyüme içerisinde, Konya ilinde bulunan ihracat firmalarının lojistik köy eğilimlerini ve ihracat performanslarının lojistik köy ihracat ilişkisi çerçevesinde dış ticaretteki rolünü belirlemeye çalışmaktadır. Lojistik köylere Konya özelinde farkındalık yaratılmak amaçlanmıştır. Araştırmamızda elde ettiğimiz önemli bulgularda, lojistik köylerin nakliye maliyetini azaltacağına, nakliye aracı bulmadaki zorlukları ortadan kaldıracağına ve parsiyel yük sevkiyatını kolaylaştıracağı görülmüştür.

The spread of competition in the international arena, coupled with  the impact of globalization, and the difficulty of these competitive conditions have directly affected the production and marketing processes of enterprises .In such a challenging competitive environment, they have realized the importance of logistics activities at the point of reducing the costs of enterprises the most and delivering their products to consumers quickly and reliably. In line with these developments, logistics activities have become a fundamental process in terms of businesses. The importance of logistics activities and the fact that the marketing process constitutes a significant part of the expenses of the enterprises has brought logistics villagers to the agenda. This has provided the formation and development of logistical villages.In this study, the intelligence reports that were active in Konya were evaluated by the executives of the publishing company on June 18th. Company characteristics of enterprises are determined and logistic village perceptions are measured.The purpose of the study is to determine the logistic village trends of the export companies in Konya province and the role of export performance in Foreign trade within the logistic village export relation in the economic growth in the country. It is aimed to create awareness for logistics villages Konya. In our important findings in ourresearch, it was seen that logistics villagers would reduce the transportation cost, ease the difficulties in finding the transportation vehicle, and facilitate partial cargo delivery. 

 • Aydın, Gülşen ve Öğüt, Kemal S., (2008b) Avrupa ve Türkiye'de Lojistik Köyler, 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, TCDD, İstanbul, c.2, s1478.
 • Bamyacı, Muhammed, (2008) Modern Lojistik Yönetimi: Organize Lojistik Bölgeleri İçin Bir Yer Seçim Modeli. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Bezirci, Muhammed ve Dündar, Oktay A., (2011) "Lojistik Köylerin işletmelere Sağladığı Maliyet Avantajları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1): Edirne.
 • Bezirci, Muhammed ve Dündar, Oktay A., (2011) "Lojistik Köylerin işletmelere Sağladığı Maliyet Avantajları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (8-10) , 13(1): Edirne.
 • Canıtez, Murat ve Tümer, Güçlü (2005) İthalat ve İhracatta Lojistik, Uygulamalı İthalat İhracat ve Dokümantasyon, 3.Baskı Gazi Kitabevi: Ankara
 • Çancı, Metin ve Erdal,Murat (2003) Lojistik Yönetimi, Utikad Yayınları: İstanbul.
 • Elgün, M.Nevfel (2011) Ulusal ve Uluslararası Taşıma ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C. XIII, S.II. : Afyon.
 • Güngörürler, S., (2004) Ticaretin Vazgeçilmezi Lojistik Sektöründe Son Gelişmeler, (2004) İzmir Ticaret Odası, İzmir.
 • Melemen, Mehmet (2003) Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Türkmen Kitapevi: İstanbul.
 • Özgen, Hasan (2011) Samsun Modern Lojistik Köyünün 21.yy. Ekonomisine Entegrasyonu: Gelişen ve Değişen Şartlara Uyumu Stratejik Yaklaşımlar: Samsun.
 • Paçaman, Hande (2010) Türkiye'deki İşletmeler İçin İhracatın Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • SKOWRON-GRABOWSKA, Beata; (2007), Development of LogisticsCentersin Poland.
 • UNECE (United NationsEconomic CommissionforEurope) , http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/docs/EN-REV-What_is_a_Freight_VillageFinalcorretto.pdfErişim tarihi: 12.03.2016
 • UTİKAD, Türkiye'de Lojistik Köyler ve Önemi, www.utikad.org.tr/haberler/?id=10633 Erişim: 24.06.2016
 • www.dunyagazetesi.com/lojistik Erişim Tarihi: 13.01.2017
 • www.lojistikhatti.com/lojistik Erişim Tarihi: 15.01.2017
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Gedik
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Muhammed Turğut
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal351607, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {129 - 147}, doi = {10.23834/isrjournal.351607}, title = {Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province}, key = {cite}, author = {Gedik, Hasan and Turğut, Muhammed} }
APA Gedik, H , Turğut, M . (2017). Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 129-147 . DOI: 10.23834/isrjournal.351607
MLA Gedik, H , Turğut, M . "Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 129-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/351607>
Chicago Gedik, H , Turğut, M . "Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 129-147
RIS TY - JOUR T1 - Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province AU - Hasan Gedik , Muhammed Turğut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.351607 DO - 10.23834/isrjournal.351607 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 147 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.351607 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.351607 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province %A Hasan Gedik , Muhammed Turğut %T Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.351607 %U 10.23834/isrjournal.351607
ISNAD Gedik, Hasan , Turğut, Muhammed . "Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 129-147 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.351607
AMA Gedik H , Turğut M . Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province. ISRjournal. 2017; 2(7): 129-147.
Vancouver Gedik H , Turğut M . Impacts Effects of Logistics Villages to Export Process in International Trade: The Case of Konya Province. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 147-129.