Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 82 - 92 2017-12-26

Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State
Çocuk İstismarı ve Sosyal Devlet Kapsamında Çocuk İstismarına Yönelik Alınan Önlemler

Bilge Doğanlı [1] , Güliz Karaörs [2]


Child abuse is a social problem in that the child is abused physically, emotionally or sexually by parents, carers or any adult. As long as there are no serious consequences, the child abuse is convered up and can be come up as a result of major health problems and with the victim’s referral to the hospital. Although child abuse is considered a social problem due to physical and sexual abuse, it is possible to classify this problem also in the dimensions of emotional and economic abuse. The underlying causes of this problem are cultural events, traditions, education of the parents, family problems, unemployment, etc..Insecurity, self-worthlessness, failures in school life, and the emergence of new phobia are just a few of the problems that arise in abused children.

For the solution and prevention of this problem due to the understanding of the social state, there are a number of measures in the Turkish legal order and there are various applications in the sense of social service. In this study, for the purpose of recognition and prevention of child abuse; The application is made in the context of Turkish law and social services. At the same time, increase the control mechanism of child abuse resolution and the necessity of carrying out studies for the meticulous fulfillment of legal practices in order to protect the child from the time of the occurrence of the abuse is emphasized.

Çocuk istismarı anne, baba, bakıcı veya herhangi bir yetişkin tarafından çocuğun fiziksel, duygusal ya da cinsel açıdan zarar görmesine neden olan bir sosyal sorundur. Ciddi sonuçlar yaratmadığı sürece üstü örtülmeye çalışılan çocuk istismarı ancak büyük sağlık sorunlarının meydana gelmesi ve mağdurun hastaneye başvurması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Çocuk istismarı, fiziksel ve cinsel istismarlar nedeniyle sosyal bir sorun olarak değerlendirilse de bu sorunun duygusal ve ekonomik istismar boyutlarında da sınıflandırması mümkündür. Bu sorunun altında yatan nedenler, kültürel olgular, gelenekler, anne babanın eğitim durumu, ailevi sorunlar, işsizlik vb. olarak belirlenebilir. İstismarı yaşayan çocuklarda güvensizlik, kendini değersiz görme, okul hayatındaki başarısızlıklar, yeni fobilerin oluşması, ortaya çıkan sorunlardan yalnızca birkaçıdır.

Sosyal devlet anlayışı gereği bu sorunun çözümü ve önlenmesi için Türk hukuk düzeni içerisinde bir takım önlemler yer almakta ve sosyal hizmet anlamında çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada çocuk istismarının tanınması ve önlenmesi amacıyla; Türk hukuk düzeni içerisinde yer alan ve sosyal hizmet bağlamında yapılan uygulamalara yer verilmiştir. Aynı zamanda çocuk istismarının çözümü ile ilgili denetim mekanizmasının arttırılması ve istismarın ortaya çıktığı andan itibaren çocuğun korunması amacıyla yasal uygulamaların titizlikle yerine getirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının gerekliliği de vurgulanmaktadır.

 • Acehan S., Bilen, A., Ay, M. O, Gülen, M., Avcı, A. ve İçme, F.(2013). Çocuk İstismarı ve İhmalinin Değerlendirilmesi, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22, 591-614.
 • Beyaztaş F. Y., Oral, R., Bütün, C. Beyaztaş, A. ve Büyükkayhan D. (2009). Fiziksel Çocuk İstismarı: Dört Vakanın Sunumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52, 75-80.
 • Dereobalı N, Çırak Karadağ S, Sönmez S. (2013). Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı, İhmali, Şiddet ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri, Ege Eğitim Dergisi, 14, 50-66.
 • Dervişoğlu S. (2012). Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından Sokakta Çalışan Çocuklar ve Avrupa Birliği Uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dilsiz H. Ve Mağden, D. (2015) Öğretmenlerin Çocuk İstismar ve İhmali Konusunda Bilgi ve Risk Tanıma Düzeylerinin Tespit Edilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1, 678-694.
 • Güner İ, Güner S. ve Şahan M. H. (2010). Çocuklarda Sosyal Medikal Bir Problem; İstismar, Van Tıp Dergisi, 17, 108-113.
 • Kara B., Biçer Ü. ve Gökalp A. S. (2004). Çocuk İstismarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Dergisi, 47, 140-151.
 • Nasıroğlu S. (2014) Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 6, 67-78.
 • Pelendecioğlu B. ve Bulut S. (2009) Çocuğa Yönelik Aile İçi Fiziksel İstismar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9, 50-62.
 • Sağır M. ve Gözler A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri, Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3, 67-102.
 • Seyyar A. (2008). Sosyal Siyaset Terimleri Sözlüğü, Sakarya Yayınevi, Sakarya.
 • Tıraşçı Y. ve Gören S. (2007). Çocuk İstismarı ve İhmali, Dicle Tıp Dergisi, 34, 70-74.
 • Turhan E, Sangün Ö. ve İnandı, T. (2006). Birinci Basamakta Çocuk İstismarı ve Önlenmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15, 153-157.
 • Uğurlu Z., Aksoy Gülsen İ. (2014). Çocuk Hakları ve Hukuki Bağlamda Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunması, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 1-24.
 • Vatansever Ü., Duran, R., Yolsal, E., Aladağ, N., Öner, N., Biner, B. ve Karasalihpğlu, S. (2004). Pediatrik Acilde Çocuk İstismarı ve İhmali Olasılığını Akılda Tutalım, Türk Pediatri Arşivi, 39, 120-124.
 • Yaşar, F. Z, Akduman G. G. (2007). Çocuk İhmali İstismarı ve Adli Diş Hekimliği, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6: 389- 394.
 • Yüksel H. ve Yüksel M. (2015). Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 1-24.
 • Yolcuoğlu İ. G. (2009). Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi, Aile ve Toplum Dergisi, 5, 43- 57. www.koruyucuaile.gov.tr/Koruyucu Aile Nedir/ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 11.11.2017.
 • www.cocukhizmetleri.aile.gov.tr, Çocuk Destek Merkezi, 11.11.2017.
 • www.cocukhizmetleri.aile.gov.tr/ Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 11.11.2017.
 • www.tuik.gov.tr
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilge Doğanlı (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Güliz Karaörs

Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal363730, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {82 - 92}, doi = {10.23834/isrjournal.363730}, title = {Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State}, key = {cite}, author = {Doğanlı, Bilge and Karaörs, Güliz} }
APA Doğanlı, B , Karaörs, G . (2017). Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 82-92 . DOI: 10.23834/isrjournal.363730
MLA Doğanlı, B , Karaörs, G . "Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 82-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/363730>
Chicago Doğanlı, B , Karaörs, G . "Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 82-92
RIS TY - JOUR T1 - Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State AU - Bilge Doğanlı , Güliz Karaörs Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.363730 DO - 10.23834/isrjournal.363730 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 92 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.363730 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.363730 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State %A Bilge Doğanlı , Güliz Karaörs %T Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.363730 %U 10.23834/isrjournal.363730
ISNAD Doğanlı, Bilge , Karaörs, Güliz . "Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 82-92 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.363730
AMA Doğanlı B , Karaörs G . Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State. ISRjournal. 2017; 2(7): 82-92.
Vancouver Doğanlı B , Karaörs G . Children Abuse and Precautions for Child Abuse Within The Scope of Social State. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 92-82.