Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 72 - 89 2019-02-05

Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma
Learning Process of IFRS in Azerbaıjan: A Research Intended for Members of Accounting Profession

İdris Varıcı [1] , İzmirkhan Hasanov [2]


Azerbaycan’da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) yönelik çalışmalar Azerbaycan Cumhurbaşkanının 26 Aralık 2002 yılında 827 Nolu kararının 6. maddesi uyarınca başlamıştır. Düzenleme ve uygulamaya yönelik çalışmalar için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Azerbaycan’da UFRS’ye uygun düzenlenmiş Milli Muhasebe Standartlarına, türü fark etmeksizin tüm işletmelerin uyması zorunludur. Milli Muhasebe Standartları işletme türlerine göre ayrı ayrı olarak tasarlanmıştır.

UFRS’ye geçiş sonrası muhasebe meslek mensuplarına ve öğretim kurumlarının muhasebe bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik UFRS’nin öğrenilmesi ve uygulanması amaçlı çeşitli programlar ve bilgilendirici eğitimler düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen UFRS meslek mensupları tarafından istenilen düzeyde öğrenilememiştir.

UFRS’nin istenilen düzeyde öğrenilememesinin çeşitli sebepleri olabilir. Bu yüzden çalışmanın amacı, muhasebecilerin UFRS’yi istenilen düzeyde öğrenememesinin sebebini, yaşadıkları zorlukları öğrenme isteklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, muhasebecilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş deneyimi, mezun oldukları bölümler esas alınarak bu standartlara dair görüşleri, istekleri, beklentileri, yaşadıkları zorlukların ortaya konulması yoluyla değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de faaliyet gösteren muhasebecilere yönelik anket çalışması yoluyla araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket sonuçları parametrik olmayan testlerle değerlendirilmiştir. Cinsiyete göre 5 değişken, çalışma biçimine göre 5 değişken, yaşa göre 2 değişken, eğitim durumuna göre 2 değişken, mesleki deneyime göre 1 değişken ve mezun olunan bölüme göre 4 değişken için anlamlı olarak farklılıklar tespit edilmiştir.

The studies directed to International Financial Reporting Standards (IFRS) were set in as perarticle 6 of the decision 827 by the President of Azerbaijan Republic on 26th of December, 2002. On behalf of the studies intended for the regulations and practices, the council of members were authorized. In Azerbaijan, all companies regardless of theirtypesareobligatory to comply with National Accounting Standards arranged in accordance with IFRS. National Accounting Standards are arranged separately pursuant to the types of companies.

After the transition to IFRS, various programs and informative training courses were organized both for the members of accounting profession and for students who study in the accounting departments of educational institutions so that they could learn and practice. However, IFRS was not perceived by the members of the profession at the desired level.

There might be several reasons why IFRS was not learned at the desired level. The aim of this study is to anaylse the reason why accountants could not learn IFRS at the desired level, the difficulties they encountered and theireagerness to learn.

In this context, a survey was conducted for the accountants working in Baku, Azerbaijan. The results of the survey were evaluated with nonparametric tests. It has been seen that significant differences were found 5 variables in terms of gender, 5 variables in terms of working style, 2 variables in terms of age, 2 variables in terms of education status, 1 variable in terms of professional experience and 4 variables in terms of department of graduation.

  • Ahmedov, Ziya, ‘‘Son Teknolojik Gelişmeler Işığında Azerbaycan Muhasebe Sisteminin Uluslararası Muhasebe Standartlarına Yakınlaştırılması’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2007. Azerbaycan Cumhuriyeti Muhasebe Kanunu, http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/store/7/LAW%20OF%20ACCOUNTING_EV.pdf. Caferov Elhan, ‘‘Muhasibat Uçotu Uzun Yola Yeni Standartlarla Çıxır’’, Monitor Konsalting Dergisi. 3. Sayı Bakü: 2009. Chariyev, Maksatmurat, ‘‘Türki Cumhuriyetlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş ve Türkmenistan Örneği’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2015. Coşkun Recai ve v.d., ‘‘Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı.’’, (Gözden geçirilmiş 8. Baskı), Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2015. İbadov, Elsever, ‘‘Azerbaycan Ve Türkiye Muhasebe Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2012. Karagözov, Zaur, ‘‘Azerbaycan Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Sistemi İle Karşılaştırılması’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2003. Mammadzade Esmer, ‘‘Finansal Kayıt ve Raporlamanın Temel İlkeleri ve Yöntemleri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 2016). Özdemir, Fevzi S., “Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme Sürecinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Durumları: Samsun’da Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2014. Özulucan Abitter ve v.d.,“Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, MUFAD, 2010. Rzayev Kahraman, ‘‘Muhasebe Sistemi ve Denetim’’, (Gözden geçirilmiş 2. Baskı), Bakü: , 2006. Varıcı İdris, “Hile Riski ve Denetçinin Sorumluluğu: Hile Riskinin Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama”, (Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011). https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview. http://www.maliyye.gov.az/node/1025.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1825-0289
Author: İdris Varıcı
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4181-1534
Author: İzmirkhan Hasanov
Country: Azerbaijan


Dates

Publication Date : February 5, 2019

Bibtex @research article { isrjournal505240, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {72 - 89}, doi = {10.23834/isrjournal.505240}, title = {Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Varıcı, İdris and Hasanov, İzmirkhan} }
APA Varıcı, İ , Hasanov, İ . (2019). Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches , 4 (1) , 72-89 . DOI: 10.23834/isrjournal.505240
MLA Varıcı, İ , Hasanov, İ . "Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 72-89 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/43133/505240>
Chicago Varıcı, İ , Hasanov, İ . "Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 72-89
RIS TY - JOUR T1 - Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma AU - İdris Varıcı , İzmirkhan Hasanov Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.505240 DO - 10.23834/isrjournal.505240 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 89 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.505240 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.505240 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma %A İdris Varıcı , İzmirkhan Hasanov %T Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.505240 %U 10.23834/isrjournal.505240
ISNAD Varıcı, İdris , Hasanov, İzmirkhan . "Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma". The Journal of International Scientific Researches 4 / 1 (February 2019): 72-89 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.505240
AMA Varıcı İ , Hasanov İ . Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. ISRjournal. 2019; 4(1): 72-89.
Vancouver Varıcı İ , Hasanov İ . Azerbaycan’da UFRS’lerin Öğrenilme Süreci: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(1): 89-72.