Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 146 - 161 2019-07-20

Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi
An Assessment on the Flood and Flash Flood Regulations in Turkey: A Comparison with Different Countries and Legal Deficiency Analysis

Serkan ÖZTÜRK [1] , Ömer UZUNTAŞ [2]


Bu çalışmada, Türkiye’deki sel ve taşkın mevzuatları ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirilmiş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, İtalya ve Japonya gibi farklı dünya ülkelerine ait yönetmeliklerle karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye’deki mevcut sel ve taşkın mevzuatlarında birçok eksiklik/açıklık saptanmış ve bu eksikliklere bağlı olarak aynı bölgede aynı yılda ya da farklı dönemlerde birçok sel ve taşkın meydana gelmiştir. Bunların başlıca nedenini, mevzuatlardaki açıklıklardan yararlanılarak yapılan yanlış imar düzenlemeleri veya yanlış mühendislik çalışmaları oluşturmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi afetin türüne göre etkin bir sigorta sisteminin bulunmayışı yaşanan bütün olumsuz durumların başlıca nedeni olarak verilebilir. Sel ve taşkın mevzuatının geniş ve karmaşık yapısından dolayı, alınacak uygun yasal tedbirler ve mühendislik önlemleri, hem oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçecek hem de ekonomik olarak oluşabilecek zararları azaltacak veya ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla, bu durum ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

In this study, the flood and flash floods legislations in Turkey were evaluated in the national and international dimensions and compared to regulations of different world countries such as the United States of America (USA), Canada, Italy and Japan. As a result of the evaluation, many shortcomings/deficiency at the current flood and flash flood legislations in Turkey were detected and many flood and flash floods were occurred in the same year or in different periods in the same area depending on these shortcomings. The wrong reconstruction arrangements by making use of the deficiencies in the legislations or wrong engineering studies form the most significant reason of them. Also, the fact that there is not an effective insurance system in Turkey according to the type of disaster as in other world countries can be given as the main reason for all these experienced negative situations. Because of the large and complex structure of the flood and flash flood legislation, suitable legal precautions and engineering preventions to be taken will prevent both the loss of life and property which may occur, and will also reduce or eliminate the economic losses. Therefore, this situation will contribute positively to the national economy.

 • 18132 sayılı Çevre Kanunu.
 • 27261 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 644 numaralı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 8592 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 18749 sayılı İmar Kanunu.
 • 20495 sayılı Kıyı Kanunu.
 • 645 numaralı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 15987 sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun.
 • EC/60, (2007), Avrupa Birliği Taşkın Direktifi.
 • Ergünay, O. (2002). Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi Raporu. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi, Ankara.
 • FEMA (2018). 1968 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Yasası. https://www.fema.gov/media library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1973 Amerika Birleşik Devletleri Taşkın Sigortası Koruma Kanunu. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1994 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20387, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2004 Amerika Birleşik Devletleri Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20381, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2012 Amerika Birleşik Devletleri Biggert-Waters Taşkın Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31873 ve https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31946, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Konsolide Tahsisat Yasası ve Ulusal Sel Sigortası Programı. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Ev Sahibi Taşkın Sigortası Ekonomikliği Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • Foley, D. & McKenzie, G.D. & Utgarol R.O. (1993). İnvestigations in Environmental Geology, Newyork: Mcmillan Publishing Company, 866 Third Avenue.
 • Güler, E. (2012). Afet Yönetimi: Cumhuriyet dönemi Afet Yönetimi Mevzuatı ve Uygulaması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaaslan, A. (2015). Amerika Birleşik Devletlerinde Afet Yönetimi ile Türkiye’deki Afet Yönetiminin Karşılaştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Korkanç, S. Y. & Korkanç, M. (2006). Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 42-50.
 • Lundgren, L. (1986). Environmental Geology. Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA.
 • Öner, Z. S. (2010). Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Özcan, S. (2016). Taşkın İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yasal Boşluk Analizi Yapılması. Yayımlanmış Uzmanlık Tezi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • Özden, A. T. & Özmen, B. (2013). Afet yönetiminde yeniden yapılanma: FEMA-ABD ve AFAD TÜRKİYE karşılaştırması, 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan, Ankara, Türkiye.
 • Özmen, M. T. (2015). Sel-Taşkın Türkiye ve Antalya. Antalya.
 • Topdağ, B. (2003). Sivas ili dolayının sel ve taşkınlar açısından incelenmesi ve alınması gereken önlemler. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Uzuntaş, Ö. & Doğan, G. & Yücel, H. & Öztürk, S. (2018). Sel ve Taşkın Afetlerine Hazırlıklı Olma ve Yerel Düzeyde Yanıt Verebilme Stratejileri: Beşikdüzü İlçesi Örneği. 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 22-24 Ekim, Gümüşhane, Türkiye.
 • Üneri, D. (2010). Antropojenik süreçlerin kontrolünde Ayamama Deresi’inde meydana gelen sel ve taşkınların coğrafi özellikleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Warfield, C. (2018). The Disaster Management Cycle. http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html, (09.10.2018).
 • Yahşi, A. S. (2007). Afet yönetimi ve Bandırma örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1322-5164
Author: Serkan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1710-6760
Author: Ömer UZUNTAŞ
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 20, 2019

Bibtex @research article { isrjournal520732, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {146 - 161}, doi = {10.23834/isrjournal.520732}, title = {Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Serkan and Uzuntaş, Ömer} }
APA Öztürk, S , Uzuntaş, Ö . (2019). Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi . The Journal of International Scientific Researches , 4 (2) , 146-161 . DOI: 10.23834/isrjournal.520732
MLA Öztürk, S , Uzuntaş, Ö . "Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi" . The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 146-161 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/47216/520732>
Chicago Öztürk, S , Uzuntaş, Ö . "Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 146-161
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi AU - Serkan Öztürk , Ömer Uzuntaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.520732 DO - 10.23834/isrjournal.520732 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 161 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.520732 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.520732 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi %A Serkan Öztürk , Ömer Uzuntaş %T Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 2 %R doi: 10.23834/isrjournal.520732 %U 10.23834/isrjournal.520732
ISNAD Öztürk, Serkan , Uzuntaş, Ömer . "Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi". The Journal of International Scientific Researches 4 / 2 (July 2019): 146-161 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.520732
AMA Öztürk S , Uzuntaş Ö . Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi. ISRjournal. 2019; 4(2): 146-161.
Vancouver Öztürk S , Uzuntaş Ö . Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(2): 146-161.