Year 2019, Volume 4 , Issue 3, Pages 253 - 263 2019-10-22

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Deniz Alanları İçin Kadastral Veri Modeli: Trabzon İli Örneği
Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon

Yaşar Selçuk ERBAŞ [1] , Bayram UZUN [2]


Türkiye’de deniz ve kıyı alanlarında sürdürülebilir bir çevre yönetimi için konumsal veriye ihtiyaç vardır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde veri/veri edinimi ve analizi, hızlı, hassas ve ekonomik karar vermenin ön şartıdır. Deniz alanları deniz yatağı, deniz yüzeyi ve kıyı alanları olmak üzere yoğun veri setlerine sahiptir. Deniz tabanından geçen derin deşarj sistemi ya da boru hatlar (petrol, doğal gaz, ulaşım), kum gemileri için ayrılan kum çıkarma alanları, petrol tankerleri için güvenli geçiş güzergâhları ve bekleme alanları, avlanma alanları, deniz ekosistemi için koruma alanları gibi birçok konumsal veri sürdürülebilir bir deniz ve kıyı yönetimi için gerekli olan verilerdir. Denizel alanlara yönelik yönetişim bağlamında farklı kurumlar için yasal düzenlemeler vardır. İyi bir yönetim yoğun bilgi setlerinin en iyi bir şekilde analizini gerektirir. İdeal bir denizel alan ve kıyı yönetimi için günümüze kadar yapılan karasal ölçümlerin yanında gelecekte denizel alanların ölçümü ve kayıtlarının da gerçekleştirileceği açıktır. Denizel ve kıyı alanlarının da karasal alanlar gibi kayıt altına alınması, kullanım haklarının ve sınırlarının belirlenmesi hukuki, sosyal ve ekonomik bir gereklilik olduğu kadar sürdürülebilir bir deniz yönetimi için de gereklidir. Bu çalışmanın temel amacı, denizel alanların sürdürülebilir yönetimi ve denizel alan CBS için, temel harita altlıkları ve denizel alanların planlanmasına yönelik konumsal veri modelinin bilgi teknolojileri desteği ile tasarlanmasını sağlamaktır.

In Turkey, spatial data is needed for a sustainable environmental management of its marine and coastal areas. In the contemporary age, which is also called “Information Age”, data/information acquisition and analysis are prerequisites for rapid, precise and economical decision making. Marine areas have intensive information sets including sea bed, sea surface and coastal areas. A vast variety of spatial data such as deep discharge lying through the sea bed or pipelines (oil, natural gas, transportation), sand extraction areas for sand ships, secure routes and holding areas or anchorage for petroleum tankers, fishing areas, conservation areas for sea ecosystem are required for a sustainable marine and coastal management. In the context of marine, there are different legal arrangements for different foundations or government bodies. For an effective management, extensive information sets must be effectively analyzed. For an ideal management of marine coastal and areas, in addition to the previous terrestrial surveying activities, it is evident that surveying and registration of marine areas will be carried out in the future. The registration of marine and coastal areas and related rights and boundaries similar to terrestrial areas is a legal, social and economic requirement requiredwhich is important for a sustainable marine and coastal management. The aim of the present study was to design a basic mapping coverage and develop a cadastral data model for planning marine areas with the support of information technologies for a sustainable management of marine area and Geographic Information System (GIS) of marine areas.

 • Biyik C., Karatas K., 2002. Yüzyılımızda Kadastroda İçerik ve Kapsam. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu. 16-18 Ekim 2002, Konya.
 • Erbas Y. S., 2013. Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Deniz Kadastrosu Modellemesi, Karadeniz Technical University. The Graduate School of Natural and Applied Sciences. Geomatics Engineering Graduate Program. Supervisor: Assoc. Prof. Recep Nisanci, 89 Pages, 12 Appendix.
 • Fowler C., Treml E., 2001. Building a Marine Cadastral Information System for the United Stated – A Case Study. Computers, Environment and Urban Systems. 25, 493507.
 • Harris T. M., Weiner D., 1998. Empowerment, Marginalization, And “Communityintegrated” GIS. Cartography and Geographic Information Science. 25, 67-76.Kaufmann J. and Steudler D., 1998. Cadastre 2014 A Vision For A Future Cadastral System. FIG Commission 7.
 • Merrifield M. S., McClintock W., Burt C., Fox E., Serpa P., Steinback C., Gleason M., 2013. Marinemap: A Web-Based Platform For Collaborative Marine Protected Area Planning. Ocean & Coastal Management. 74, 67-76.
 • Ng’ang’a S, Nichols S, Sutherland M, Cockburn S (2001). Toward a Multidimensional Marine Cadastre in Support of Good Ocean Governance. International Conference on Spatial Information for Sustainable Development. 2-5 October 2001, Nairobi, Kenya.
 • Nichols S., Monahan D. and Sutherland M., 2000. Good Governance of Canada's Offshore and Coastalzone: Towards an Understanding of The Marine Boundary Issues. Geomatica. 54 (4) 415-424.
 • Nyerges, T., Jankowski, P., Tuthill, D., Ramsey, K., 2006. Collaborative Water Resource Decision Support: Results Of A Field Experiment. Annals of the Association of American Geographers. 96, 699-725.
 • Sieber R., 2006. Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review And Framework. Annals of the Association of American Geographers. 96, 491-507.
 • Sutherland M., 2005. The Marine Cadastre: Legal and Spatial Data Contribution to Economic, Environmental and Social Development. FIG Commission 4 Working Group Activities. April 16-21, Egypt.
 • URL-1, 2014. Cadastre. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Cadastre. Last Access date: 1 March.
 • Widodo M. S., 2003. The Needs for Marine Cadastre and Supports of Spatial Data Infrastructures in Marine Environment – A Case Study. FIG Working Week 2003. April 13-17, Paris, France.
 • Widodo M. S., 2004. Relationship of Marine Cadastre and Marine Spatial Planning in Indonesia. Marine Cadastre and Coastal Zone Management. 3rd FIG Regional Conference. October 3-7, Jakarta, Indonesia.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8991-0964
Author: Yaşar Selçuk ERBAŞ (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6492-6820
Author: Bayram UZUN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 22, 2019

Bibtex @research article { isrjournal546987, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {253 - 263}, doi = {10.23834/isrjournal.546987}, title = {Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon}, key = {cite}, author = {ERBAŞ, Yaşar Selçuk and UZUN, Bayram} }
APA ERBAŞ, Y , UZUN, B . (2019). Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon. The Journal of International Scientific Researches , 4 (3) , 253-263 . DOI: 10.23834/isrjournal.546987
MLA ERBAŞ, Y , UZUN, B . "Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 253-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/49590/546987>
Chicago ERBAŞ, Y , UZUN, B . "Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 253-263
RIS TY - JOUR T1 - Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon AU - Yaşar Selçuk ERBAŞ , Bayram UZUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.546987 DO - 10.23834/isrjournal.546987 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 263 VL - 4 IS - 3 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.546987 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.546987 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon %A Yaşar Selçuk ERBAŞ , Bayram UZUN %T Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 3 %R doi: 10.23834/isrjournal.546987 %U 10.23834/isrjournal.546987
ISNAD ERBAŞ, Yaşar Selçuk , UZUN, Bayram . "Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon". The Journal of International Scientific Researches 4 / 3 (October 2019): 253-263 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.546987
AMA ERBAŞ Y , UZUN B . Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon. ISRjournal. 2019; 4(3): 253-263.
Vancouver ERBAŞ Y , UZUN B . Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(3): 263-253.