Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Akreditif Amiri ile Akreditif Lehtarı Arasındaki Hukuki İlişki

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 9 - 18, 05.02.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1010952

Abstract

Uluslararası ticarette başka ülkelere mal gönderecek satıcı ile alacağı malın bedelini gönderecek alıcı, sözleşmenin karşı tarafının borcunu uygun bir şekilde yerine getireceğinden emin olmak ister. Akreditif de bunu sağlamaya yönelik bir kurumdur. Akreditif, mal satın almış bir kişinin, bir banka ile anlaşarak, sözleşme ile belirlenmiş belirli belgelerin satıcı tarafından ibrazı üzerine, borcun ödenmesinin sağlanmasına yönelik bir sözleşmedir. Akreditif amiri, akreditifi açtıran kişidir. Akreditif lehtarı ise malın satıcısı konumundadır. Akreditif amiri ile lehtar arasında, temel ilişki olarak da adlandırılan, genellikle satım sözleşmesi niteliğindeki hukuki ilişki akreditifin dayanağını oluşturmaktadır. Taraflar arasındaki bu temel ilişki ve bu ilişkideki akreditif şartı sebebiyle tarafların çeşitli borçları doğmaktadır. Çalışmamızda, akreditif amiri ile akreditif lehtarı arasındaki hukuki ilişki ve tarafların borçları ve bu borçlara uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar incelenecektir.

References

 • Aydos, O. S. (2000). Akreditif, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Bahtiyar, M. (1990). Akreditif ve Milletlerarası Özel Hukukta Doğurduğu Sorunlar. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 15(3), 71-88.
 • Çabri, S. (2016). Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 615-644.
 • Dayınlarlı, K. (1990). Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif. Yargıtay Dergisi, (3), 406-423.
 • Doğan, V. (2005). Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ekici, A. (1995). Akreditifin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2000). Akreditif Sözleşmeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göğer, E. (1980). Akreditif Muamelesi ve Hukukî Mahiyeti. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Kaya, A. (1995). Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukukî Durumu. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kostakoğlu, C. (2010). Akreditif. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özel, S. (2013). Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi. Türk-Çin Hukuk Zirvesi, 12-14 Haziran 2012. İstanbul: Adalet Yayınevi.
 • Özel, S. (1991). Akreditif ve Hukuki Niteliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Reisoğlu, S. (1995). Türk Hukuku’nda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif. Ankara.
 • Somuncuoğlu, Ü. (2001). Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri, İstanbul: Milsan Yayınevi.
 • Tekinalp, Ü. (2009). Banka Hukukunun Esasları. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Uluç, M. R. (1966). Borçlar Hukuku Açısından Akreditif. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 3(3), 432-478.

Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit

Year 2022, Volume 7, Issue 1, 9 - 18, 05.02.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1010952

Abstract

Abstract In international trade, the seller who will send goods to other countries and the buyer who will send the price of the goods to be bought want to be sure that the other party of the contract will fulfill its debts properly. The letter of credit is an institution that aims to provide this. A letter of credit is a contract made by a person who has purchased goods, upon the submission of certain documents determined by the contract by the seller, by making a contract with a bank to ensure the payment of the debt. The supervisor of the letter of credit is the person who opens the letter of credit. The beneficiary of the letter of credit is the seller of the goods. The legal relationship between the supervisor and the beneficiary of the letter of credit, also called the basic relationship, which is generally in the nature of a sales contract, constitutes the basis of the letter of credit. Due to this basic relationship between the parties and the clause of the letter of credit in this relationship, various debts of the parties arise. In this study, the legal relationship between the supervisor of the letter of credit and the beneficiary of the letter of credit and the debts of the parties will be examined.

References

 • Aydos, O. S. (2000). Akreditif, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Bahtiyar, M. (1990). Akreditif ve Milletlerarası Özel Hukukta Doğurduğu Sorunlar. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 15(3), 71-88.
 • Çabri, S. (2016). Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 615-644.
 • Dayınlarlı, K. (1990). Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif. Yargıtay Dergisi, (3), 406-423.
 • Doğan, V. (2005). Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ekici, A. (1995). Akreditifin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2000). Akreditif Sözleşmeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göğer, E. (1980). Akreditif Muamelesi ve Hukukî Mahiyeti. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Kaya, A. (1995). Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukukî Durumu. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kostakoğlu, C. (2010). Akreditif. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özel, S. (2013). Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye Etkisi. Türk-Çin Hukuk Zirvesi, 12-14 Haziran 2012. İstanbul: Adalet Yayınevi.
 • Özel, S. (1991). Akreditif ve Hukuki Niteliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Reisoğlu, S. (1995). Türk Hukuku’nda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif. Ankara.
 • Somuncuoğlu, Ü. (2001). Akreditif Hukukunun Genel Hükümleri, İstanbul: Milsan Yayınevi.
 • Tekinalp, Ü. (2009). Banka Hukukunun Esasları. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Uluç, M. R. (1966). Borçlar Hukuku Açısından Akreditif. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 3(3), 432-478.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Fatih ÖLMEZ (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5802-3641
Türkiye

Publication Date February 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { isrjournal1010952, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2022}, volume = {7}, pages = {9 - 18}, doi = {10.23834/isrjournal.1010952}, title = {Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit}, key = {cite}, author = {Ölmez, Fatih} }
APA Ölmez, F. (2022). Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit . The Journal of International Scientific Researches , 7 (1) , 9-18 . DOI: 10.23834/isrjournal.1010952
MLA Ölmez, F. "Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit" . The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 9-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/68437/1010952>
Chicago Ölmez, F. "Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit". The Journal of International Scientific Researches 7 (2022 ): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit AU - Fatih Ölmez Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.1010952 DO - 10.23834/isrjournal.1010952 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 7 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.1010952 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.1010952 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit %A Fatih Ölmez %T Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit %D 2022 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 7 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.1010952 %U 10.23834/isrjournal.1010952
ISNAD Ölmez, Fatih . "Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit". The Journal of International Scientific Researches 7 / 1 (February 2022): 9-18 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.1010952
AMA Ölmez F. Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit. ISRjournal. 2022; 7(1): 9-18.
Vancouver Ölmez F. Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit. The Journal of International Scientific Researches. 2022; 7(1): 9-18.
IEEE F. Ölmez , "Legal Relationship between the Supervisor of a Letter of Credit and the Beneficiary of a Letter of Credit", The Journal of International Scientific Researches, vol. 7, no. 1, pp. 9-18, Feb. 2022, doi:10.23834/isrjournal.1010952