Year 2017, Volume 49 , Issue 66, Pages 91 - 151 2018-10-31

AB-Türkiye “Mülteci Anlaşması”: Yeni Bir Sorumluluk Paylaşımı Yöntemi Mi Yoksa Uluslararası Mülteci Koruma Sisteminin Çöküşü Mü?
The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?

Ceren Elitez [1]


Suriye krizi, çağımızın en zorlu insani krizidir. Suriyelilerin toplu halde yerinden edilmesi, yalnızca -Suriyeli sayısının en çok olduğu ülke olan Türkiye dahil olmak üzere- Suriye’nin komşularında değil, Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinde de zorluklar yaratmıştır. Kriz aynı zamanda uluslararası iltica sistemi, İnsan Hakları Hukuku ve Mülteci Hukuku çerçevesinde karşımıza çıkan “sorumluluk paylaşımı” prensibini de gündeme getirmiştir. Yerinden edilen Suriyelilerin korunması ve bakımı üzerine Türkiye ile AB arasında yürütülen uzun müzakereler sonucunda, taraflar AB-Türkiye “Mülteci Anlaşması” olarak adlandırılan bir metin üzerinde mutabık olmuştur. Anlaşma, bunun uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nun, Mülteci Hukuku’nun ve AB İltica Hukuku’nun genel ilkelerini ihlal etmesini eleştiren akademisyenler, yasal uzmanlar ve uluslararası STK’lar tarafından bir dizi itirazla karşılanmıştır. Bu çalışma, AB ve Türkiye’yi “Mülteci Anlaşması”nı imzalamaya götüren yolu, anlaşmanın içeriğini, maddelerini, sonuçlarını ve uygulamada ortaya çıkabilecek olası riskleri incelemektedir. Aynı zamanda anlaşmanın uluslararası insani mekanizmalar çerçevesinde ele alınan sorumluluk paylaşımı kavramına yapacağı katkıları ya da vereceği zararları vurgulamaktadır. 

The Syrian displacement crisis is the most compelling humanitarian crisis of our times. The mass displacement of Syrians did not only cause challenges for Syria’s neighboring countries -including Turkey as the largest host of displaced Syrians- but also the European Union Member States. It has also call into question the principle of “responsibility-sharing” in the context of the international protection of refugees, Human Rights Law and Refugee Law. As a result of a long negotiation process between Turkey and EU over the protection, and care of displaced Syrians, the parties agreed upon a text that is called the EU-Turkey “Refugee Deal”. The deal was met with a chorus of objection by scholars, legal experts and international NGOs who criticized it for contradicting the general principles of the international Human Rights Law, Refugee Law and the EU Asylum Law. This paper studies the pathway that lead EU and Turkey to sign the “Refugee Deal”, its content and clauses, implications and potential risks that are likely to occur in practice, with an emphasis on the contribution and/or detriment that the deal would bring to the notion of responsibility-sharing in international humanitarian system. 

  • To cite this article: Elitez, Ceren: “The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?’’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul,49(66), 2017, p.91-151. https://dx.doi.org/10.26650/annales.2017.49.66.0005
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ceren Elitez (Primary Author)

Dates

Publication Date : October 31, 2018

Bibtex @research article { iuafdi477016, journal = {Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul}, issn = {0578-9745}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {49}, pages = {91 - 151}, doi = {}, title = {The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?}, key = {cite}, author = {Elitez, Ceren} }
APA Elitez, C . (2018). The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul , 49 (66) , 91-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuafdi/issue/40105/477016
MLA Elitez, C . "The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 49 (2018 ): 91-151 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iuafdi/issue/40105/477016>
Chicago Elitez, C . "The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 49 (2018 ): 91-151
RIS TY - JOUR T1 - The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees? AU - Ceren Elitez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 151 VL - 49 IS - 66 SN - 0578-9745- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees? %A Ceren Elitez %T The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees? %D 2018 %J Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul %P 0578-9745- %V 49 %N 66 %R %U
ISNAD Elitez, Ceren . "The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 49 / 66 (October 2018): 91-151 .
AMA Elitez C . The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2018; 49(66): 91-151.
Vancouver Elitez C . The Eu-Turkey “Refugee Deal”: A New Way of Responsibility-Sharing or the Collapse of the International System for the Protection of Refugees?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2018; 49(66): 151-91.