Year 2015, Volume 16 , Issue 2, Pages 81 - 115 2015-06-01

2010-2015 Activities of the Department of the History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün 2010-2015 yılları arasındaki çalışmaları

Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ [1]


This activity report aims to present the teaching and research activities of the Department of the History of Science as well as the publications of its staff members for the years 2010- 2015. The report also includes the abstracts of the completed PhD and MA thesis, the list of the meetings, and conferences organised. The articles published in the journal Osmanlı Bilimi Araştırmaları Studies in Ottoman Science has been also listed.

The Department of History of Science which was founded in 1984 celebrates its thirtieth year. The four-year undergraduate program which restarted in the academic year 2011-2012 gave its first graduates in June 2015. Seven PhD and M.A. theses have been completed, scientific meetings and conferences have been organised and research projects have been undertaken between 2010 and 2015.

Bu faaliyet raporunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün kuruluşuna ve geçmişine kısaca yer verildikten sonra, 2010- 2015 yılları arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma ve yayın faaliyeti ele alınmıştır. Bilim Tarihi Bölümü’nün 2010-2015 yılları arasındaki lisans ve lisansüstü ders programları, savunulan lisansüstü tezler ve özetleri, düzenlenen toplantılar, konferanslar, bölüm mensuplarının yayın listeleri ile yurt içi ve yurt dışı toplantılarda sundukları konferans ve bildirilere yer verilmiş; ayrıca Bölüm’ün süreli yayını olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinde 2010- 2015 yıllarında yayımlanan yazıların başlıkları listelenmiştir.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde anabilim dalı olarak kurulan Bilim Tarihi Bölümü, 2014-2015 ders yılı itibariyle otuzuncu yılına ulaşmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren dört yıllık lisans eğitimine ikinci kez başlayan Bilim Tarihi Bölümü, ikinci dönem ilk mezunlarını 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonunda, Haziran 2015’te vermiştir. 2010-2015 döneminde Bilim Tarihi Bölümü’nde yedi adet lisansüstü tez çalışması tamamlanmış, beş adet bilimsel toplantı düzenlenmiş ve dört adet bilimsel araştırma projesi yapılmıştır. Ayrıca, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın üretilmiştir.

  • -
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Activity Reports
Authors

Author: Gaye ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

Dates

Publication Date : June 1, 2015

Chicago Şahi̇nbaş Ergi̇nöz, G . "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün 2010-2015 yılları arasındaki çalışmaları". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 16 (2015 ): 81-115