Year 2020, Volume 21 , Issue 2, Pages 123 - 143 2020-07-03

Tıp Tarihyazımı: Karşıtlıklar, Etkileşimler
Medical Historiography: Controversies, Interactions

Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU [1]


Bu makalenin amacı, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp tarihçiliğinin temel aşamalarına genel bir bakış sunmaktır. Makale, klasik olarak tanımlanan ve öncelikle hekimler tarafından kaleme alınan klinik tarihçilik ile özellikle 1970'lerden beri sosyal bilimciler tarafından öne sürülen tıbbın sosyal tarihinin etkileşimini ele almaktadır. Makalede, bilimsel ve tıbbi gelişmeler, sosyal olaylar ve tutumlar arasındaki ilişki incelenerek bunların sosyal bilimler ile etkileşimi ve tıbbın tarihinin çeşitli yazım biçimleri tanımlanmaktadır. Makalenin ana odak noktası, beden ve toplum arasındaki ilişkinin dönüşümü ile hastalık ve sağlık tarihinin dönüşümü arasındaki ilişkidir. Bu çalışma, tıp tarihi yazımının farklı disiplinlerden araştırmacıların konuyu kendi perspektiflerinden tartıştığını göstermiştir. Başlangıçta, tıbbın ilerleme tarihi olarak görülen tıp tarihinin yazarları hekimler iken, zamanla sosyal bilimciler de bu alana kaymıştır. Sosyal tıp tarihçiliğinin haricinde hem yeni teknolojiler hem de tıbbın yeni biçimlerde değerlendirilmeye başlanması sonucunda tarih, etik, sosyoloji, bilim ve teknoloji çalışmaları gibi alanlar çeşitli işbirliği zeminleri arayışına girmişlerdir. 

This article aims to present a general overview of the basic stages of medical historiography in Western Europe and America during the Nineteenth and Twentieth Centuries. The framework of the article is formed by the interaction of a clinical historiography, which is defined as classical and practiced primarily by physicians; and the social history of medicine, which has been put forward by social scientists, especially since the 1970s. The points of interaction with social sciences and several historiographies of medicine are identified in the article by examining the relationship between the scientific and medical developments, social events and political attitudes. The main focus of the article is the ways of change of the transformation of the history of illness and health by the transformation of the relationship between body and society.

 • Anderson, Warwick. “Roger Cooter; Claudia Stein. Writing History in the Age of Biomedicine,” Isis 105, 2 (2014): 413-14.
 • Armstrong, David. “Bodies of Knowledge/Knowledge of Bodies.” Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body. Yayına hazırlayanlar Colin Jones ve Roy Porter içinde 17-27. London & New York: Routledge, 1998.
 • Berridge, Virginia. “Contemporary History of Medicine and Health.” The Oxford Handbook of the History of Medicine. Yayına hazırlayan Mark Jackson içinde 117-32. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Brandt, Alan. “Emerging Themes in the History of Medicine.” The Milbank Quarterly 69 (1991): 199-214.
 • Brown, Theodore M. ve Elizabeth Fee. “Henry E. Sigerist: Medical Historian and Social Visionary.” American Journal of Public Health 93, 1 (2003): 60.
 • Burke, Peter. Tarih ve Toplumsal Kuram. Çeviren Mete Tunçay. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
 • Burke, Peter. Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu. Çeviren Mehmet Küçük. Ankara: Doǧubatı, 2010.
 • Cherry, Steven. Medical Services and the Hospitals in Britain, 1860-1939. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1996.
 • Cooter, Roger. “After Death/after-’Life’: The Social History of Medicine in Post-Postmodernity.” Social History of Medicine 20, 3 (2007): 441-64.
 • Cooter, Roger ve Claudia Stein. “The End? History-Writing in the Age of Biomedicine (and before).” Writing History in the Age of Biomedicine. Yayına hazırlayanlar Cooter, Roger ve Claudia Stein içinde 1-40. New Haven & London: Yale University Press, 2013.
 • Dean, Mitchell. Critical and Effective Histories: Foucault’s Methods and Historical Sociology. London & New York: Routledge, 1994.
 • Dinges, Martin. “Social History of Medicine in Germany and France in the Late Twentieth Century: From the History of Medicine toward a History of Health.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 209-36. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Evans, Richard J. Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910. Oxford: Oxford University Press, 1987.
 • Fee, Elizabeth. “Public Health, Past and Present: A Shared Social Vision.” A History of Public Health. Yayına hazırlayan George Rosen içinde ix-lxvi. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1993.
 • Fee, Elizabeth ve Theodore M. Brown. “Using Medical History to Shape a Profession: The Ideals of William Osler and Henry E. Sigerist.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayan Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 139-64. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Figlio, Karl. “The Historiography of Scientific Medicine: An Invitation to the Human Sciences.” Comparative Studies in Society and History 19, 3 (1977): 262-86.
 • Foucault, Michel. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. London: Tavistock Publications, 1973.
 • ———. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995.
 • Gardey, Delphine. “Writing the History of the Relations between Medicine, Gender and the Body in the Twentieth Century: A Way Forward?.” Clio. Women, Gender, History 37 (2014): 1-21.
 • Gordon, Colin. “Governmental Rationality: An Introduction.” The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Yayına hazırlayanlar Graham Burchell, Colin Gordon ve Peter Miller içinde 1-51. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
 • Gourevitch, Danielle. “Charles Daremberg, His Friend Emile Littré, and Positivist Medical History.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 53-73. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Grosz, Elizabeth. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
 • Horn, David. Social Bodies: Science, Reproduction, and Italian Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1994.
 • Iggers, Georg G. Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı. Çeviren Gül Çağalı Güven. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
 • Illich, Ivan. Medical Nemesis. London: Calder & Boyars, 1974. Illıch, Ivan. Sağlığın Gaspı. Çeviren Süha Sertabipoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Jenner, Mark ve B. Taithe. “The Historiographical Body.” Companion to Medicine in the Twentieth Century. Yayına hazırlayanlar Roger Cooter ve John Pickstone içinde 187-200. London: Routledge, 2003.
 • Kartal, Onur. “Giriş: Biyopolitikanın İzini Felsefe Tarihinde Sürmek.” Biyopolitika, Cilt 1. Yayına hazırlayan Onur Kartal içinde 7-26. Ankara: NotaBene Yayınları, 2016.
 • King, Charles R. “The Historiography of Medical History: From Great Men to Archaeology.” Bulletin of the New York Academy of Medicine 67, 5 (1991): 407-28.
 • Kushner, Howard E. ve Leslie S. Leighton. “The Histories of Medicine: Toward an Applied History of Medicine.” Humanities in the Twenty First Century. Yayına hazırlayanlar Eleonora Belfiore ve Anna Upchurch içinde 111-136. London: Palgrave Macmillan, 2013.
 • Kushner, Howard I. “Medical Historians and the History of Medicine.” The Lancet 372, 9640 (2008): 710-11.
 • Lammel, Hans-Uwe. “To Whom Does Medical History Belong? Johann Moehsen, Kurt Sprengel, and the Problem of Origins in Collective Memory.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 33-52. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Lindemann, Mary. Erken Modern Avrupa’da Tıp ve Toplum. Çeviren Mehmet Doğan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013.
 • McKeown, Thomas. The Modern Rise of Population. London: Edward Arnold, 1976.
 • Müller-Wille, Staffan. “History of Science and Medicine.” The Oxford Handbook of the History of Medicine. Yayına hazırlayan Mark Jackson içinde 469-83. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Nasser, Mervat. “The Rise and Fall of Anti-Psychiatry.” Psychiatric Bulletin 19 (1995): 743-46. Numbers, Ronald L. “The History of American Medicine: A Field in Ferment.” Reviews in American History 10, 4 (1982): 245-63.
 • Nutton, Vivian. “Ancient Medicine: From Berlin to Baltimore.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 115-38. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • ———. “Oswei Temkin 1902-2002.” Medical History 47, 1 (2003): 100-03.
 • Patterson, James T. “How Do We Write the History of Disease?” Health and History 1, 1 (1998): 5-29.
 • Pickstone, John. “Medicine, Society, and the State.” The Cambridge Illustrated History of Medicine. Yayına hazırlayan Roy Porter içinde 304-341. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1996.
 • Porter, Dorothy. Health, Civilisation and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times. London: Routledge, 1999.
 • Porter, Roy. “The Historiography of Medicine in the United Kingdom.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 194208. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Procacci, Giovanna. “Social Economy and the Government of Poverty.” The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Yayına hazırlayanlar Graham Burchell, Colin Gordon ve Peter Miller içinde 151-68. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
 • Reverby, Susan M. ve David Rosner. “ “Beyond the Great Doctors” Revisited: A Generation of the “New” Social History of Medicine.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 167-93. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Rogers, Naomi ve John Harley Warner. “Remapping the History of Medicine: Fifteen Years of Health and History.” Health and History 15, 2 (2013): 1-4.
 • Rose, Nikolas. “Medicine, History and the Present.” Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body. Yayına hazırlayanlar Colin Jones ve Roy Porter içinde 48-72. London & New York: Routledge, 1998.
 • Rosen, George. A History of Public Health. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1993.
 • Rosenberg, Charles E. The Cholera Years: The United States in 1832, 1849, and 1866. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
 • Rosenberg, Charles E. ve Janet Lynne Golden. Framing Disease: Studies in Cultural History. New Brunswick & New Jersey: Rutgers University Press, 1992.
 • Sarasin, Philipp. Reizbare Maschinen. Eine Geschichte Des Körpers, 1765-1914. Frankfurt: Suhrkamp, 2001.
 • Schmiedebach, Heinz-Peter. “Bildung in a Scientific Age: Julius Pagel, Max Neuburger, and the Cultural History of Medicine.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 74-94. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Sinding, Christiane. “The Power of Norms: Georges Canguilhem, Michel Foucault, and the History of Medicine.” Locating Medical History: The Stories and Their Meanings. Yayına hazırlayanlar Frank Huisman ve John Harley Warner içinde 262-84. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 2004.
 • Sontag, Susan. Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors. New York: Macmillan, 2001.
 • ———. Metafor Olarak Hastalık, AİDS ve Metaforları. Çeviren Osman Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005.
 • Thompson, Edward Palmer. Avam ve Görenek: İngiltere’de Geleneksel Popüler Kültür Üzerine Araştırmalar. Çeviren Mehmet Küçük. İstanbul: Birikim Yayınları, 2006.
 • Toms, Jonathan. “So What? A Reply to Roger Cooter’s ‘after Death/after-‘Life’: The Social History of Medicine in Post-Postmodernity’.” Social History of Medicine 22, 3 (2009): 609-15.
 • Toprak, Zafer. “Sosyal Tarih.” Tarih İçin Metodoloji. Yayına hazırlayan Ahmet Şimşek içinde 142-50. Ankara: Pegem Yayınları, 2016.
 • Wilson, Leonard. “Medical History without Medicine.” Journal of the History of Medicine 35 (1980): 5-7.
 • Yazıcı, Fatih. “Tarihte Nesnellik ve Nedensellik.” Tarih İçin Metodoloji. Yayına hazırlayan Ahmet Şimşek içinde 15-23. Ankara: Pegem Yayınları, 2016.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7586-4813
Author: Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU (Primary Author)
Institution: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 3, 2020

Chicago İli̇kan Rasi̇moğlu, C . "Tıp Tarihyazımı: Karşıtlıklar, Etkileşimler". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2020 ): 123-143