Year 2020, Volume 21 , Issue 2, Pages 221 - 224 2020-07-03

Aristoteles’e Atfedilen bir Mineraloji Kitabı ve Bilim Tarihindeki Yeri
A Mineralogical Treatise Attributed to Aristotle and its Place in the History of Science

Gaye ERGİNÖZ [1]


Kitâbu’l Ahcâr (Taşlar Kitabı), İslam bilim tarihinde mineraloji alanında yazılmış ilk ve temel eser olarak bilinir. Bugün için yazarının adı kesin bir şekilde bilinemese de önceleri Aristoteles’e atfedilen bu eserin, gerek İslam dünyasında gerekse Ortaçağ Avrupası’nda mineraloji konusunda yazılmış diğer eserleri etkilediği anlaşılmaktadır.

 Gürsel Aksoy’un Kitâbu’l Ahcâr’ı incelediği bu kitap, yazarın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Bilim Tarihi alanında 2016 yılında tamamladığı Aristoteles’e Atfedilen Kitâbu’l Ahcâr; Giriş-Çeviri-Değerlendirme başlıklı yüksek lisans tezinin genişletilmiş halidir. Yazar Gürsel Aksoy, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, Aristoteles’e Atfedilen Kitâb’un-Nebât’ın Şamlı Nikolaos Yorumu başlıklı ikinci yüksek lisans tezini İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde 2019 yılında tamamlamıştır. Aksoy, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde doktora programına devam etmektedir.

Kitâbu’l Ahcâr, ., ,
  • Gürsel Aksoy, Aristoteles’in Taşlar Kitabı- Kitâbu’l Ahcâr li-Aristâtâlîs (İnceleme-Arapça Metin-Çeviri-Yorum), İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2018.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-6951-477X
Author: Gaye ERGİNÖZ (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 3, 2020

Chicago Ergi̇nöz, G . "Aristoteles’e Atfedilen bir Mineraloji Kitabı ve Bilim Tarihindeki Yeri". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2020 ): 221-224