Year 2020, Volume 21 , Issue 2, Pages 225 - 233 2020-07-03

Yazık Oldu Vidinli’nin Emeklerine! Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” (1988) Kitabının Yenibasımı Üzerine Düşünceler
Vidinli’s Efforts in Ruin! Comments on the New Edition of Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” (1988)

Feza GÜNERGUN [1]


Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901), Osmanlı imparatorluğunun modernleşme sancıları çektiği bir dönemde, kendisine verilen önemli idari görevler ile bilimsel çalışmalarını bir arada yürütebilmiş bir asker, bürokrat ve matematikçidir. Mekteb-i Harbiye’de muallimlik, Paris’teki Mekteb-i Osmani’de müdür yardımcılığı, Tophane-i Amire Muayene Komisyonu üyeliği, Paris’te askeri ataşelik, Amerika’da Martini-Henry tüfeklerinin üretimini denetleme ve Orta Elçilik, Mühendishane Nazırlığı, Ticaret ve Nafıa Nazırlığı ve Maliye Nazırlığı bu görevler arasındadır. Diğer taraftan İstanbul’daki konağında düzenlediği bilimsel toplantılarda matematik konularını tartışması (Salih Zeki kendisine haftalarca kompleks (kemmiyyat-ı muhdese) anlattırdığını yazar), cebir ders kitapları yazması, ilk popüler matematik dergisi Mebahis-i İlmiye’yi yayınlaması, Fransa Matematik Cemiyeti üyeliği, Darüşşafaka kuruculuğu, Avrupa matematik dergilerine abone olması, mekanik ve cebir konusunda eserleri, ve nihayet Linear Algebra’yı telif etmiş olması, onun matematik bilgisini ve sevgisini öne çıkarmaktadır
  • Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra.” Hazırlayan Kâzım Çeçen. İstanbul: İTÜ Vakfı Yay., 2019, 16.5x23.5 cm, 56+68+185 s.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0002-8996-4863
Author: Feza GÜNERGUN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 3, 2020

Chicago Günergun, F . "Yazık Oldu Vidinli’nin Emeklerine! Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” (1988) Kitabının Yenibasımı Üzerine Düşünceler". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2020 ): 225-233