Year 2020, Volume 21 , Issue 2, Pages 211 - 220 2020-07-03

A New Facsimile Edition of Ptolemaios’ Geography: The Codex Seragliensis Gİ 57 copied in Byzantine Istanbul
Batlamyus’un Coğrafya’sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57

Feza GÜNERGUN [1]


Burada tanıtılan yayın iki ciltten oluşmaktadır: Ciltlerden birisi, Klaudios Ptolemaios’un (Batlamyus) milattan sonra ikinci yüzyılda Roma hakimiyeti altındaki İskenderiye’de yazdığı coğrafya eseri Geographike Hyphegesis’in (Coğrafya El Kitabı) Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunan Yunanca kopyasının (Codex Seragliensis Gİ 57)1 tıpkıbasımıdır. Diğer cilt ise, Geographike Hyphegesis’in incelenmesi sonucu üretilen Araştırma Raporu’ndan ve iki makaleden oluşmaktadır. Bu değerli prestij yayını, Bern Üniversitesi Ptolemaios Araştırma Merkezi, Boyut Yayıncılık A.Ş. ve T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nün ortaklığı ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. Celal Şengör’ün, İstanbul kütüphanelerinde çok az sayıda bulunan bu görkemli ve heybetli2 yayını şahsıma hediye etme nezaketini göstermesi, bu yazıyı hazırlamak için eseri incelemede bana büyük kolaylık sağladı. Kendisine teşekkürü borç bilirim.
  • Klaudios Ptolemaios, Coğrafya El Kitabı / Handbuch der Geographie / Manual of Geography. 2 cilt. İstanbul: Boyut Yayıncılık AŞ, 2017, 148 (c.1) + 263 s. (c.2).
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0002-8996-4863
Author: Feza GÜNERGUN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 3, 2020

Chicago Günergun, F . "Batlamyus’un Coğrafya’sının Yeni Bir Tıpkıbasımı: Bizans İstanbulunda kopyalanan Codex Seragliensis Gİ 57". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2020 ): 211-220