Year 2011, Volume 2 , Issue 1, Pages 5 - 13 2011-05-01

Mobile viral marketing
Mobil Viral Pazarlama

Süleyman Barutçu [1]


OBJECTIVE: Mobile Viral Marketing, with using mobile phones, is one of the most importantinnovations after Word of Mouth Marketing performed by face to face amongpeople and Viral Marketing performed in the İnternet. The main objective of thisstudy is to call marketing communicators’ and academicians’ attentions whowant to increase the recognition of companies’ products, services and brands tobecome a current issue in the marketplace using Mobile Viral Marketingapplications by reason of technological developments in mobile communicationssystems. To this end, the potential effects of mobile communication technologytowards marketing areas and the concepts of Word of Mouth Marketing, ViralMarketing, Mobile Marketing and Mobile Viral Marketing are explainedMETHODS: RESULTS: CONCLUSION
: İnsanlar arasında yüz yüze gerçekleşen Ağızdan Ağıza Pazarlama veİnternet ortamında gerçekleşen Viral Pazarlama’dan sonra en önemliyeniliklerden biri de mobil telefonlar üzerinden gerçekleşen Mobil ViralPazarlamadır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerinin sundukları malların,hizmetlerin ve markalarının daha fazla gündeme getirerek tanınırlıklarınıarttırmaya çalışan pazarlama iletişimcilerinin ve akademisyenlerindikkatlerini mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarakortaya çıkan Mobil Viral Pazarlama uygulamalarına çekmektir. Bu amaçlamobil iletişim teknolojilerinin pazarlama faaliyetlerine etkileri, ViralPazarlama, Mobil Pazarlama ve Mobil Viral Pazarlama kavramlarıaçıklanmıştır.YÖNTEMLER: BULGULAR: SONUÇ
Primary Language tr
Subjects Management
Other ID JA32BH37BU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Süleyman Barutçu

Dates

Publication Date : May 1, 2011

APA Barutçu, S . (2011). Mobil Viral Pazarlama . Journal of Internet Applications and Management , 2 (1) , 5-13 . DOI: 10.5505/iuyd.2011.87587