Year 2016, Volume 7 , Issue 2, Pages 39 - 50 2016-10-01

The power of mobile web: Kırklareli University case
Mobil webin gücü: Kırklareli Üniversitesi örneği

Veli Özcan Budak [1] , Murat Gezer [2] , Çiğdem Selçukcan Erol [3]


The usage rates of mobile devices have increased day by day in worldwide. One of the main factors which direct people to use this technology is that these devices allow to reach intended content at anytime without depending on any place. This ability also helps the applications developed by designers make more interaction with the target users. The websites which are already one of the most used technology product at reaching information since the past, can be transmitted to more user groups than before on mobile devices through one of the popular trends “Responsive Web Design (RWD)”. This concept has began to have an important place at designing the mobil compatible websites. The purpose of this study is to determine how successful the current website of Kırklareli University designed with RWD as mobile compatible is at interacting with users relative to the former web site which was not mobile compatible. In accordance with this purpose, a comparative analysis has been made between the former website and the current website by using Google Analytics (GA) reports on the bases of user visitation. In order to support this analysis, the periodical change of students amount was used. As the result of this study which searches the success difference between the current website and the former website in terms of visitors’ choice, it is determined that the current website which is developed with RWD is 3,7 times precede in terms of amount of visitors, 3,2 times precede in terms of the rate of visitor interaction and aproximately 2,7 times precede in terms of the rate of page demonstration. This result reveals that the current website which is designed as mobile competible, is more succesful at interacting with users.
Dünya genelinde mobil cihazların kullanım oranları her geçen gün artmaktadır. İnsanları bu teknolojiye yönlendiren temel faktörlerden biri, bu cihazların, ortamdan bağımsız bir şekilde istenilen içeriğe istenilen zamanda ulaşabilmeye olanak sağlamasıdır. Bu, tasarımcıların geliştirdikleri uygulamaların hedef kullanıcılarla daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olmaktadır. Bilgiye erişme noktasında en çok kullanılan teknoloji ürünlerinden biri olan web siteleri, günümüz trendlerinden “Esnek Web Tasarımı (EWT)” sayesinde mobil cihazlar üzerinde artık daha fazla kullanıcı kitlesine ulaştırılabilmektedir. EWT, mobil uyumlu web sitelerinin tasarlanmasında oldukça önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırklareli Üniversitesinin EWT ile tasarlanmış olan mobil uyumlu güncel web sitesinin, mobil uyumlu olmayan önceki web sitesine oranla kullanıcılarla etkileşim kurmada ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, önceki web sitesi ile güncel web sitesinin, Google Analytics (GA) raporlarıyla kullanıcı ziyareti bazında karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Bu analizlere destek olması amacıyla üniversitenin öğrenci miktarındaki dönemlik değişimden de yararlanılmıştır. Kullanıcı tercihleri bakımından güncel web sitesiyle önceki web sitesi arasındaki başarı farklılığının araştırıldığı bu çalışma sonucunda, EWT ile geliştirilen güncel web sitesinin, ziyaretçi miktarı bakımından 3,7, ziyaretçilerin etkileşim oranları bakımından 3,2 ve sayfa gösterim oranı bakımından da yaklaşık 2,7 kat üstün geldiği belirlenmiştir. Bu sonuç, mobil uyumlu web sitesinin kullanıcılarla daha fazla etkileşim kurmada başarılı olduğunu gözler önüne sermektedir.
Other ID JA93HT39GP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Veli Özcan Budak

Author: Murat Gezer

Author: Çiğdem Selçukcan Erol

Dates

Publication Date : October 1, 2016

APA Budak, V , Gezer, M , Erol, Ç . (2016). The power of mobile web: Kırklareli University case. Journal of Internet Applications and Management , 7 (2) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuyd/issue/34121/377471