Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KOBİ’lerin bilişim teknolojilerine adaptasyonları üzerine bir çalışma: Denizli örneği

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 5 - 20, 01.05.2017
https://doi.org/10.5505/iuyd.2017.96967

Abstract

Bilginin temelinde veri yatmaktadır. Veri, herhangi bir olay sonucunda ortaya çıkan rakam, sembol vb. şekilde ifade edilebilen bir olgudur. Bu şekliyle veri henüz işlenmemiş olduğundan bir anlam taşımaz. Bilişim teknolojileri yardımıyla veri işlendiğinde anlamlı bilgiler elde edilebilir ya da ihtiyaç duyulan hesaplamalar yapılabilir. Bilişim teknolojilerinin etkin kullanılması; işletmelerin bilgiye ulaşma, bilgiyi saklama ve örgütsel faaliyetlerin takibi gibi konularda verimlilik artışına neden olur. İşletmelerin bilişim teknolojilerine adapte olup bunu örgütsel amaçlara ulaşmak için kullanabilmeleri ise işletme yönetiminin bilişim teknolojilerine bakış açısı ile ilgilidir. Bu çalışmada Denizli ilinde mermer sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin bilişim teknolojilerine bakış açılarının anket yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle KOBİ’lerin bilişim teknolojilerinin önemini kabullendikleri ve bu teknolojiye adaptasyon düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

A study on information technology adaptation Of SMEs: The case of Denizli

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 5 - 20, 01.05.2017
https://doi.org/10.5505/iuyd.2017.96967

Abstract

Datum underlies the information. Datum is a phenomenon which emerged as a result of any event and can be expressed as number, symbol and so on. This form of raw datum does not have a meaning yet. When the datum is processed with the help of information technology (IT), meaningful information can be obtained or needed calculations can be made. Effective use of information technology leads to increase productivity in businesses in accessing to the information, storing of information and monitoring the organizational activities. The ability of adaptation to information technology and using this adaptation for achieving organizational goals depends on the perspective of business executives related to information technology. In this study, it was aimed that determining the perspectives of SMEs for information technology which operate in marble sector in Denizli with the help of a survey. From this point, it was determined that SMEs accepted the importance of information technology and the level of this technology adaptation in SMEs were high.

Details

Primary Language English
Subjects Management
Other ID JA76GK75DA
Journal Section Research Article
Authors

İrfan ERTUĞRUL This is me


Hasan EĞE This is me


Tayfun ÖZTAŞ This is me

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Ertuğrul, İ. , Eğe, H. & Öztaş, T. (2017). A study on information technology adaptation Of SMEs: The case of Denizli . Journal of Internet Applications and Management , 8 (1) , 5-20 . DOI: 10.5505/iuyd.2017.96967

Indexed and Abstracted in:

EBSCO Business Source Corporate plus