Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sosyal Medya Üzerinden Ağızdan Ağıza Siyasal Pazarlama İletilerine Yönelik Tüketici Eğilimleri

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 21 - 46, 01.05.2017
https://doi.org/10.5505/iuyd.2017.43265

Abstract

Bilişim teknolojilerindeki devrimsel dönüşüm insanların iletişim şekillerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden biri de sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medyanın yaygın kullanımı siyasi içeriklerin de sosyal medya üzerinden paylaşılmasını gündeme getirmiştir. Sosyal medya üzerinden siyasal ileti paylaşımını ele alan bu çalışmada 618 kişilik örneklem üzerinde online anketle veriler elde edilerek bu veriler analiz edilmiştir. Sosyal medya üzerinden ağızdan ağıza siyasal pazarlama olarak nitelendirilen bu iletişimin “aktif-saldırgan”, “çekingen-duyarlı” ve “ ilgili-nötr” olarak üç türde meydana geldiği belirlenmiştir. Bu iletişim türlerinin sosyal medya üzerinden siyasal ileti paylaşımındaki etkilerinin yanı sıra, sosyo-demografik değişkenlerle etkileşimleri analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar sosyal medya üzerinden siyasal ileti paylaşımı belirgin bir şekilde “aktif-saldırgan” iletişim türünden etkilendiği göstermektedir.

User Tendencies Towards The Political Word Of Mouth Communications Over The Social Media

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 21 - 46, 01.05.2017
https://doi.org/10.5505/iuyd.2017.43265

Abstract

Revolutionary transformating in information technologies led to serious transitions in people’s communication styles. One of these transitions is social media usage. Widespread usage of social media also made political inquiries to be shared on social media. In this study which is discussing the political message sharing over social media, data gathered over a 618 peopled sample by online questionnaire and these data are analyzed. It is identified that this communication which is determined as Political Word of Mouth Marketing Over Social Media occurs in three styles as “active-aggressive”, “passive -sensitive” and “relative-neutral”. These communication styles’ impacts on political message sharing over social media and also their interactions with socio-demographics are analyzed. The results point out that political message sharing over social media is distinctly affected from “active-aggressive” communication style.

Details

Primary Language English
Subjects Management
Other ID JA83FC24NZ
Journal Section Research Article
Authors

Eyup AKIN This is me


Belkıs Dilek ÖZBEZEK This is me

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Akın, E. & Özbezek, B. D. (2017). User Tendencies Towards The Political Word Of Mouth Communications Over The Social Media . Journal of Internet Applications and Management , 8 (1) , 21-46 . DOI: 10.5505/iuyd.2017.43265

Indexed and Abstracted in:

EBSCO Business Source Corporate plus