Değerlendirme Süreci

izlek'e gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

izlek'e yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. izlek, tek taraflı kör hakemlik sistemini uygulamaktadır. Hakem raporları 2 yıl süreyle saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.

izlek'e gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. 

izlek'in hakem değerlendirme süresi normal şartlarda şu şekildedir:  Editör kurulu ön değerlendirme aşaması 1-2 gündür. Her bir hakemin değerlendirme süresi 15 gün, düzeltme istemesi halinde yazarın düzeltme süresi de 15 gündür. Bu şartlarda bir makalenin tüm değerlendirme sürecinin 20-40 gün içinde bitmesi beklenmektedir. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmekte veya hakemin raporunu son değerlendirme tarihinden önce göndermesi, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmelerin kısa sürede tamamlanması vb. nedenlerden dolayı makale değerlendirme süreci kısalabilmektedir.

izlek'e makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Yazarlar, editör kurulu ön değerlendirmesinden sonra makalenin süreci bitinceye kadar makalelerini geri çekemezler ve başka bir dergiye gönderemezler.

izlek'te yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, izlek'e devredilmiş sayılır. 

Makalelerin Yayımlanması

Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün mevcut sayıda yayınlanacaktır. Dergimizde yayınlanan makaleler için makale işleme ücreti zorunlu değildir. Ancak dergimizde abonelik sistemi uygulanmaktadır. Dergimiz açık erişim politikasını benimsediği için yazarlarının abone olması zorunludur. IBAD tarafından düzenlenmiş kongrelerde sunulan ve hakemlerden olumlu rapor alan makaleler ücretsiz yayımlanır. Diğer makalelerden başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın abonelik ücreti talep edilir.