Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 38 - 42, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.330437

Abstract

Alabalık çiftlikleri atık sularının
fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu
bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört
Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları
fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı
akarsuya etkileri araştırılmıştır.Çalışmada çiftlik içerisinde
havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin
analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite
Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır.
Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri
atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri
zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su
kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

References

 • Anonim, 1993, Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekrasyon ve Özel Koruma Alanları İle İlişkisi , TÜGEM, 1-185, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275-289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Çağırgan H., Değirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Çelikkale M.S., İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın Nu: 2, 1994.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • TKB, 2007., Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği, www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/dis.pdf
 • TÜİK, 2007., 2005 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, www.tüik.gov.tr
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 38 - 42, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.330437

Abstract

Alabalık çiftlikleri atık sularının
fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu
bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört
Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları
fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı
akarsuya etkileri araştırılmıştır.Çalışmada çiftlik içerisinde
havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin
analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite
Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır.
Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri
atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri
zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su
kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

References

 • Anonim, 1993, Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekrasyon ve Özel Koruma Alanları İle İlişkisi , TÜGEM, 1-185, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275-289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Çağırgan H., Değirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Çelikkale M.S., İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın Nu: 2, 1994.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • TKB, 2007., Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği, www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/dis.pdf
 • TÜİK, 2007., 2005 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, www.tüik.gov.tr
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Details

Journal Section Articles
Authors

Bülent VEREP

0000-0003-4238-8325
Türkiye


Huri HASANOĞLU This is me

Türkiye


Tanju MUTLU This is me

Türkiye

Publication Date August 31, 2017
Submission Date July 23, 2017
Acceptance Date August 24, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Verep, B. , Hasanoğlu, H. & Mutlu, T. (2017). A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 2 (2) , 38-42 . DOI: 10.35229/jaes.330437


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg