Research Article
BibTex RIS Cite

A Scale Development Study to Examine the Application of Total Quality Management

Year 2020, Volume: 5 Issue: 5, 798 - 801, 31.12.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.833231

Abstract

The total quality management approach is a management style in which the human factor stands out, continuous development and improvement is adopted, group work is emphasized in the enterprise, and quality responsibility spreads to all of the employees. The goal of total quality management is to provide continuous and excellent service to the customer with well-trained and motivated employees.Within the scope of this study, some features (customer orientation, management leadership, full participation, systematic process analysis and human understanding first) of total quality management activities implemented in forest products industry are examined. For this purpose, 377 engineers and foremen working in 14 large-scale companies with ISO 9001 Quality Management System Certificate were reached through a survey method. The questionnaire used consists of two parts. In the first part, some demographic features of the employees were evaluated with 13 questions. In the second part of the survey, the management system applied in the enterprises was researched with 50 questions. The survey data were evaluated with the Structural Equation Model (SEM) prepared in SPSS and AMOS statistical package programs and the results were revealed. As a result, a statistically acceptable scale has been put forward for researchers who want to examine the total quality management studies in the forest products industry.

References

 • Aydın, S. (2007). The Role of Human Resources in Total Quality Management. Master Thesis. Yeditepe University Institute of Social Sciences. Istanbul.
 • Besterfield, H.D. (1999). Total Quality Management, Carol Newjersey
 • Eroğlu, E. (2003). Analysis of Total Quality Management Applications with Structural Equation Model. Doctoral Thesis. İ.Ü. Social Sciences Institute. Istanbul.
 • İnce, C. (2007). A Research on the Effects of Total Quality Management on Employee Satisfaction in Hotel Businesses in Nevşehir Region. Doctoral Thesis, C.Ü. Social Sciences Institute. Sivas.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Applied Multivariate Statistics Techniques. Asil Publication Distribution. ISBN: 975-9091-14-3. Ankara.
 • Kaptan, K.B. (2007). The Effect of Total Quality Management Applications on the Human Resources of the Organization, Master Thesis, Gazi University, Institute of Social Sciences, Ankara
 • Serin, H. (2004). Total Quality Management Doctorate Thesis in Furniture Industry Enterprises in Organized Industrial Zones, KTU Institute of Science, Trabzon.
 • Swift, J. A., Ross, J. E. ve Omachonu, V. K. (1998). Principles Of Total Quality. St. Lucie Pres, Boca Roton, Florida, Second Edition.
 • Yağar, H. (2007). Relationship between Total Quality Management and Organizational Performance and Financial Sector Practice. Master Thesis. YTU Graduate School of Science, Istanbul.

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İncelemesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Year 2020, Volume: 5 Issue: 5, 798 - 801, 31.12.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.833231

Abstract

Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, insan faktörünün öne çıktığı, sürekli gelişim ve iyileştirmenin benimsendiği, işletmede grup çalışmasına önem verildiği ve kalite sorumluluğunun tüm çalışanlara yayıldığı bir yönetim tarzıdır. Toplam kalite yönetiminin amacı, iyi eğitimli ve motive olmuş çalışanlarla müşteriye sürekli ve mükemmel hizmet sunmaktır. Bu çalışma kapsamında orman ürünleri sektöründe uygulanan toplam kalite yönetimi faaliyetlerinin bazı özellikleri (müşteri odaklılık, yönetim liderliği, tam katılım, sistematik süreç analizi ve önce insan anlayışı) incelenmiştir. Bu amaçla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip 14 büyük firmada görev yapan 377 mühendis ve ustabaşına anket yöntemi ile ulaşılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 13 soru ile çalışanların bazı demografik özellikleri değerlenmiş ikinci bölümünde işletmelerde uygulanan yönetim sistemi 50 soruyla araştırılmıştır. Anket verileri SPSS ve AMOS istatistik paket programlarında hazırlanan Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ile değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak, orman ürünleri sektöründe toplam kalite yönetimi çalışmalarını incelemek isteyen araştırmacılar için istatistiksel olarak kabul edilebilir bir ölçek ortaya konmuştur.

References

 • Aydın, S. (2007). The Role of Human Resources in Total Quality Management. Master Thesis. Yeditepe University Institute of Social Sciences. Istanbul.
 • Besterfield, H.D. (1999). Total Quality Management, Carol Newjersey
 • Eroğlu, E. (2003). Analysis of Total Quality Management Applications with Structural Equation Model. Doctoral Thesis. İ.Ü. Social Sciences Institute. Istanbul.
 • İnce, C. (2007). A Research on the Effects of Total Quality Management on Employee Satisfaction in Hotel Businesses in Nevşehir Region. Doctoral Thesis, C.Ü. Social Sciences Institute. Sivas.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Applied Multivariate Statistics Techniques. Asil Publication Distribution. ISBN: 975-9091-14-3. Ankara.
 • Kaptan, K.B. (2007). The Effect of Total Quality Management Applications on the Human Resources of the Organization, Master Thesis, Gazi University, Institute of Social Sciences, Ankara
 • Serin, H. (2004). Total Quality Management Doctorate Thesis in Furniture Industry Enterprises in Organized Industrial Zones, KTU Institute of Science, Trabzon.
 • Swift, J. A., Ross, J. E. ve Omachonu, V. K. (1998). Principles Of Total Quality. St. Lucie Pres, Boca Roton, Florida, Second Edition.
 • Yağar, H. (2007). Relationship between Total Quality Management and Organizational Performance and Financial Sector Practice. Master Thesis. YTU Graduate School of Science, Istanbul.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Aytaç AYDIN 0000-0001-7460-9618

Kemal ÜÇÜNCÜ 0000-0002-6294-6112

Publication Date December 31, 2020
Submission Date November 29, 2020
Acceptance Date December 9, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 5

Cite

APA AYDIN, A., & ÜÇÜNCÜ, K. (2020). A Scale Development Study to Examine the Application of Total Quality Management. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(5), 798-801. https://doi.org/10.35229/jaes.833231


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg