Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 122 - 127, 30.06.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1065759

Abstract

Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nde kullanılan fanyalı sübye uzatma ağlarının av kompozisyonu belirlenmeye yönelik 01.11.2019 – 15.02.2020 tarihleri arasında toplam 15 deniz seferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 4 sınıf, 25 familya, 34 türe ait toplam 6084 adet ve 701,14 kg örnek tespit edilmiştir. Av kompozisyonunda 2285 adet ve 522,10 kg birey ile en fazla avlanan türün (%74,46) Sübye (Sepia officinalis) olduğu tespit edilmiştir. Bulgular toplam avın ağırlık olarak %74’ünü hedef tür, %18.99’unu tesadüfi türler ve %6.55’ini ise ıskarta türlerin oluşturduğu göstermektedir. Adet olarak ise toplam avın %37.56’sını hedef av, %25.82’sini tesadüfi av ve %36,62’sini ise ıskarta avın oluşturduğu tespit edilmiştir. Son olarak, tespit edilen bu türlerin yıllar içerisindeki değişiminin sürekli izlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığa nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışılmıştır.

References

 • Akyol, O., Tellibayraktar, B. & Ceyhan, T. (2011). Preliminary Results on the Cuttlefısh, Sepia officinalis, Reproduction In Izmir Bay (Aegean Sea). Journal of FisheriesSciences.com, 5(2), 122-130. https://doi.org/10.3153/jfscom.2011015
 • Beğburs, C.R. & Kebapçıoğlu, T. (2007). Antalya Boğazkent’te Kullanılan Demarsal Fanyalı Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu Üzerine Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(3-4), 283-286.
 • Belcari, P., Sartor, P., Sanchez, P., Demestre, M., Tsangridis, A., Leondarakis, P., Lefkaditou, E. & Papaconstantinou, C. (2002). Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Cephalopoda, Sepiidae), in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine Science, 72(1), 187-196.
 • Bilen, C. T., Duysak, Ö., Akamca, E. & Kıyağı, V. (2010). Karataş Açıkları (Kuzeydoğu Akdeniz) Mürekkep Balığının (Sepia officinalis L., 1758) Bazı Biyolojik Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4), 400-411. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010043
 • Bozaoğlu, (2012). Mersin Körfezi’nde Uzatma Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı Avın Tespiti ve Azaltılması (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye,
 • Cilasın, M.E., Ayaz, A. & Öztekin, A. (2015). Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında Sübye (Sepia officinalis, L. 1758) Seçiciliği. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 3,29-34.
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Akdeniz) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 31(2), 113-118. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.2.08
 • Duysak, Ö., Ersoy, B. & Dural, M. (2013). Metal Concentrations in Different Tissues of Cuttlefish (Sepia officinalis) in İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 205-210. https://doi.org/ 10.4194/1303-2712-v13_2_02
 • Ekingen, G. 2004. Türkiye Deniz Balıkları Tanı Anahtarı. Mersin Üniversitesi Yayınları No:12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:4, Mersin, 193 s.
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Casal, J.A.H., Soriguer, M.C., Puente, E., Errazkin, L.A. & Stergiou, K.I., (2006). Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research, 79 (1–2), 183–201. https://doi.org/ 10.1016/j.fishres.2006.03.004
 • FAO. (2018). The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. 172 pp.
 • Fletcher, W. J., Shaw, J., Metcalf, S. J., & Gaughan, D. J. (2010). An ecosystem based fisheries management framework: the efficient, regional-level planning tool for management agencies. Marine Policy, 34(6), 1226-1238.
 • Gil, M.M., Catanese, G., Palmer, M., Hinz, H. Pastor, E., Mira, A., Grau, A., Koleva, E., Grau, A.M. & Morales-Nin, B. (2018). Commercial catches and discards of a Mediterranean small-scale cuttlefish fishery: Implications of the new EU discard policy. Scientia Marina, 82, 155-164. https://doi.org/10.3989/scimar.04735.03B
 • Ganias, K., Christidis, G.,Kompogianni, I. F., Simeonidou, X., Voultsiadou, E. & Antoniadou, C. (2021). Fishing for cuttlefish with traps and trammel nets: A comparative study in Thermaikos Gulf, Aegean Sea, Fisheries Research 234 (2021) 105783 https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105783
 • Godoy, H., Furevik, D. & Lokkeborg, S. (2003). Reduced Bycatch of Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) in the Gillnet Fishery for Cod (Gadus moruha) in Northern Norway Fisheries Research, 62, 337–384.
 • Kelleher, K. (2005) “Discards in the world’s marine fisheries: an update”, FAO Fisheries Technical Paper No. 470. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • Maynou, F., Fecasens, L. & Lombarte, A. (2011). Fishing tactics Dynamics of a Mediterranean small-scale coastal fishery. Aquatic Living Resources, 24, 149-159. https://doi.org/10.1051/alr/2011131
 • Tiralongo, F., Messina, G. & Lombardo, B.M. (2018). Discards of elasmobranchs in a trammel net fishery targeting cuttlefish, Sepia officinalis Linnaeus, 1758, along the coast of Sicily (central Mediterranean Sea). Regional Studies in Marine Science, 20, 60-63. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2018.04.002
 • TÜİK, (2018). Fishery Statistics of Turkey. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr (Accessed: 01 March 2020).
 • Uhlmann, S.S., Ulrich, C. & Kennelly, S.J. 2019. The European Landing Obligation. Springer Open (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8

Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 122 - 127, 30.06.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1065759

Abstract

Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nde kullanılan fanyalı sübye uzatma ağlarının av kompozisyonu belirlenmeye yönelik 01.11.2019 – 15.02.2020 tarihleri arasında toplam 15 deniz seferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 4 sınıf, 25 familya, 34 türe ait toplam 6084 adet ve 701,14 kg örnek tespit edilmiştir. Av kompozisyonunda 2285 adet ve 522,10 kg birey ile en fazla avlanan türün (%74,46) Sübye (Sepia officinalis) olduğu tespit edilmiştir. Bulgular toplam avın ağırlık olarak %74’ünü hedef tür, %18.99’unu tesadüfi türler ve %6.55’ini ise ıskarta türlerin oluşturduğu göstermektedir. Adet olarak ise toplam avın %37.56’sını hedef av, %25.82’sini tesadüfi av ve %36,62’sini ise ıskarta avın oluşturduğu tespit edilmiştir. Son olarak, tespit edilen bu türlerin yıllar içerisindeki değişiminin sürekli izlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığa nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışılmıştır.

References

 • Akyol, O., Tellibayraktar, B. & Ceyhan, T. (2011). Preliminary Results on the Cuttlefısh, Sepia officinalis, Reproduction In Izmir Bay (Aegean Sea). Journal of FisheriesSciences.com, 5(2), 122-130. https://doi.org/10.3153/jfscom.2011015
 • Beğburs, C.R. & Kebapçıoğlu, T. (2007). Antalya Boğazkent’te Kullanılan Demarsal Fanyalı Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu Üzerine Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(3-4), 283-286.
 • Belcari, P., Sartor, P., Sanchez, P., Demestre, M., Tsangridis, A., Leondarakis, P., Lefkaditou, E. & Papaconstantinou, C. (2002). Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Cephalopoda, Sepiidae), in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine Science, 72(1), 187-196.
 • Bilen, C. T., Duysak, Ö., Akamca, E. & Kıyağı, V. (2010). Karataş Açıkları (Kuzeydoğu Akdeniz) Mürekkep Balığının (Sepia officinalis L., 1758) Bazı Biyolojik Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4), 400-411. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010043
 • Bozaoğlu, (2012). Mersin Körfezi’nde Uzatma Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı Avın Tespiti ve Azaltılması (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye,
 • Cilasın, M.E., Ayaz, A. & Öztekin, A. (2015). Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında Sübye (Sepia officinalis, L. 1758) Seçiciliği. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 3,29-34.
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Akdeniz) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 31(2), 113-118. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.2.08
 • Duysak, Ö., Ersoy, B. & Dural, M. (2013). Metal Concentrations in Different Tissues of Cuttlefish (Sepia officinalis) in İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 205-210. https://doi.org/ 10.4194/1303-2712-v13_2_02
 • Ekingen, G. 2004. Türkiye Deniz Balıkları Tanı Anahtarı. Mersin Üniversitesi Yayınları No:12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:4, Mersin, 193 s.
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Casal, J.A.H., Soriguer, M.C., Puente, E., Errazkin, L.A. & Stergiou, K.I., (2006). Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research, 79 (1–2), 183–201. https://doi.org/ 10.1016/j.fishres.2006.03.004
 • FAO. (2018). The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. 172 pp.
 • Fletcher, W. J., Shaw, J., Metcalf, S. J., & Gaughan, D. J. (2010). An ecosystem based fisheries management framework: the efficient, regional-level planning tool for management agencies. Marine Policy, 34(6), 1226-1238.
 • Gil, M.M., Catanese, G., Palmer, M., Hinz, H. Pastor, E., Mira, A., Grau, A., Koleva, E., Grau, A.M. & Morales-Nin, B. (2018). Commercial catches and discards of a Mediterranean small-scale cuttlefish fishery: Implications of the new EU discard policy. Scientia Marina, 82, 155-164. https://doi.org/10.3989/scimar.04735.03B
 • Ganias, K., Christidis, G.,Kompogianni, I. F., Simeonidou, X., Voultsiadou, E. & Antoniadou, C. (2021). Fishing for cuttlefish with traps and trammel nets: A comparative study in Thermaikos Gulf, Aegean Sea, Fisheries Research 234 (2021) 105783 https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105783
 • Godoy, H., Furevik, D. & Lokkeborg, S. (2003). Reduced Bycatch of Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) in the Gillnet Fishery for Cod (Gadus moruha) in Northern Norway Fisheries Research, 62, 337–384.
 • Kelleher, K. (2005) “Discards in the world’s marine fisheries: an update”, FAO Fisheries Technical Paper No. 470. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • Maynou, F., Fecasens, L. & Lombarte, A. (2011). Fishing tactics Dynamics of a Mediterranean small-scale coastal fishery. Aquatic Living Resources, 24, 149-159. https://doi.org/10.1051/alr/2011131
 • Tiralongo, F., Messina, G. & Lombardo, B.M. (2018). Discards of elasmobranchs in a trammel net fishery targeting cuttlefish, Sepia officinalis Linnaeus, 1758, along the coast of Sicily (central Mediterranean Sea). Regional Studies in Marine Science, 20, 60-63. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2018.04.002
 • TÜİK, (2018). Fishery Statistics of Turkey. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr (Accessed: 01 March 2020).
 • Uhlmann, S.S., Ulrich, C. & Kennelly, S.J. 2019. The European Landing Obligation. Springer Open (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adem Sezai BOZAOĞLU
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ, AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI, AVLAMA TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI
0000-0003-4078-5159
Türkiye


Mustafa AKKUŞ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8900-9495
Türkiye


Ahmet Raif ERYAŞAR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7656-6113
Türkiye

Early Pub Date June 16, 2022
Publication Date June 30, 2022
Submission Date January 31, 2022
Acceptance Date May 5, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA
BOZAOĞLU, A. S., AKKUŞ, M., & ERYAŞAR, A. R. (2022). Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 7(2), 122-127. https://doi.org/10.35229/jaes.1065759


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg