Research Article
BibTex RIS Cite

Night Sky Quality Measurements at the ATA50 Telescope

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 20 - 22, 03.07.2021

Abstract

One of the most important factors affecting the quality of the sky in astronomy is the light pollution (luminance of the night sky). This effect occurs by using artificial light sources of outdoor lighting in the wrong way (in the wrong place and at the wrong time, incorrect choice of fixtures or light bulbs, misdirected lighting or excessive amount of light, etc). As a consequence of that, a large proportion of this artificial light, and the energy generated to produce, is wasted in this way. Light pollution can be controlled by simply turning off unnecessary light and using light only what is actually needed, when and where it is needed. Although, in many countries legislation is designed to limit light pollution from outdoor light fixtures, but still in many places especially in our countrywe face with light pollution problem due to wrong outdoor lighting.

References

 • [1]Crawford D.L., Cinzano P., ed. Mem, Soc. Astron.Ital., 2000, 71,11-40.
 • [2]Pepper I.L., Gerba C.P., Brusseau M.L., 2006,Elsevier/Academic Press. 2006-Science-532 pages.
 • [3]Roach F.E. and Gordon J.L., 1973,The light ofthenight sky. Dordrecht, Boston, Reidel.
 • [4]Rajkhowa R., 2014,IJSR, 3i10, 863-867(ISSN9:2310-7064).
 • [5]Web-1: http://unihedrom.com/projects/sqmlu,consulted 05 December 2015.
 • [6]Web-2: http://www.isikkirliligi.org, consulted 02December 2015.
 • [7]Web-3: http://stellarium.org, consulted 10December 2015.
 • [8]Web-4:http://unihedrom.com/projects/darksky-/NELM2BCalc.html, consulted 03December2015.

ATA50 Teleskobunda Gece Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 20 - 22, 03.07.2021

Abstract

Astronomide gökyüzü kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birisi ışık kirliliğidir (gece gökyüzünün parlaklığı). Bu etki, dış aydınlatmanın yapay ışık kaynakları tarafından yanlış kullanılmasından (yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış armatür veya ampül seçimi ve yanlış yönlendirilmiş aydınlatma veya aşırı ışık miktarı gibi) oluşur. Bunun sonucu olarak, bu ışığı üretmek için harcanan enerjinin önemli bir kısmı da boşa harcanmaktadır. Işık kirliliği, ışığın ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulduğuna bakılarak, sadece gerçekten ihtiyaç olduğunda kullanılmasıyla ve gereksiz ışığın kapatılmasıyla kontrol edilebilir. Birçok ülkede dış aydınlatma armatürlerinden kaynaklanan ışık kirliliğini sınırlandırmak için yasal düzenlemeler yapılsa da hala yanlış kullanımlar yüzünden özellikle ülkemizde olmak üzere birçok yerde ışık kirliliği sorunu ile karşılaşmaktayız.

References

 • [1]Crawford D.L., Cinzano P., ed. Mem, Soc. Astron.Ital., 2000, 71,11-40.
 • [2]Pepper I.L., Gerba C.P., Brusseau M.L., 2006,Elsevier/Academic Press. 2006-Science-532 pages.
 • [3]Roach F.E. and Gordon J.L., 1973,The light ofthenight sky. Dordrecht, Boston, Reidel.
 • [4]Rajkhowa R., 2014,IJSR, 3i10, 863-867(ISSN9:2310-7064).
 • [5]Web-1: http://unihedrom.com/projects/sqmlu,consulted 05 December 2015.
 • [6]Web-2: http://www.isikkirliligi.org, consulted 02December 2015.
 • [7]Web-3: http://stellarium.org, consulted 10December 2015.
 • [8]Web-4:http://unihedrom.com/projects/darksky-/NELM2BCalc.html, consulted 03December2015.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Astronomical Sciences (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Yavuz Güney This is me

İlham Nasıroğlu This is me

Publication Date July 3, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 1

Cite

Vancouver Güney Y, Nasıroğlu İ. Night Sky Quality Measurements at the ATA50 Telescope. JAPA. 2021;1(1):20-2.