Research Article
BibTex RIS Cite

Koronagrafın Astronomideki Uygulamaları

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 31 - 34, 03.07.2021

Abstract

Son on beş yıl içinde, Güneş Sistemimizin dışındaki gezegenlerin (ötegezegen) keşfi nispeten yaygın bir olay haline gelmiştir. Günümüzde 4500'den fazla ötegezegenin çoğu dolaylı algılama yöntemleri ile keşfedilmiştir. Bu türden (dolaylı) yöntemler, ölçülen gerçek sonuçlara ulaştıramayabileceğinden ötegezegenlerin kendi ürettikleri veya yansıttıkları ışığın “Doğrudan Görüntüleme Yöntemi” olarak adlandırılan yöntem ile doğrudan gözlenmesi oldukça önemlidir. Doğrudan görüntüleme yöntemi, tekli veya çoklu ötegezegen sistemlerini ve buna bağlı olarak bu sistemlerin dinamik evrimlerini ortaya koyabilir. Bunlara ek olarak aktif galaksi çekirdekleri, kütle aktarım mekanizmaları veya protostar oluşumu ve evrimi veya parlak bir bileşenin yanında yer alan daha sönük bileşenler gibi birçok sistem ve mekanizmanın çalışılmasını mümkün kılar. Bu nedenle bu yöntemin önemi teknolojinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Bu çalışmamız kapsamında toplanan bilgiler ile yakın bir zamanda DAG (Doğu Anadolu Gözlemevi) bünyesinde tamamlanacak olan 4-m sınıfı optik/kızılötesi teleskopta kullanılması hedeflenen “Koronagraf Aygıtı” ile “Doğrudan Görüntüleme” yönteminin nasıl uygulanabileceğine dair bir temel oluşturulması hedeflenmektedir.

References

 • [1] Winn Joshua N, Fabrycky Daniel C. ARA&A.2015; 53:409-447.
 • [2] Winn Joshua N. arXiv preprint: 1801.08543,2018.
 • [3] Wolszczan A,Frail D A. Nature. 1992;355:145−147.
 • [4] MayorM,Queloz D. Nature. 1995; 378 (6555):355−359.
 • [5] Wei J. A.arXiv: 1805.02771, 2018.
 • [6] Hellier C. Springer-Praxis, 210s, UK; 2001.
 • [7] Horner J,Hinse T. C,Wittenmyer R. A,MarshallJ. P,Tinney C. G. Mon. Not. R. Astron. Soc. 2012;427(4): 2812−2823.
 • [8] Mayor M,Frei P.Y. New Worlds in the CosmosThe Discovery of Exoplanets. CambridgeUniversity Press. 248s, UK; 2003.
 • [9] Macintosh B,Graham J. R, Ingraham P,Konopacky Q, Marois C,Perrin M, et al. Proc.Natl. Acad. Sci. 2014; 111(35):12661-12666.
 • [10] Beuzit J. L, Feldt M, Dohlen K, Mouillet D, PugetP, Wildi F.et al. Proc. SPIE. 2008;7014(12):701418.
 • [11] Dekany R, Roberts J, Burrus R, Bouchez A,Truong T, Baranex C. et al. ApJ. 2013;776(2):130-143.
 • [12] Howard S. Article in Journal. WashingtonAcademy of Sciences, Washington, D. C.January 2011,s. 815.
 • [13] Zhao J. Robust Parametrisations of SpectralLine Profiles to Probe Planetary Signals in thePresence of Stellar Variability. Sydney: NewSouth WalesÜniversitesi; 2019.
 • [14] Xin Y. Coronagraphic data post-processingusing projections on instrumental modes.(Master Thesis)California: California Instituteof Technology,2018.
 • [15] Rimmele T R,Marino J. Living Rev. Sol. Phys.2011; 8(1):2-92.
 • [16] Platt B C,Shack R. J. Refract Surg. 2001;17(5):573–577.
 • [17] Max C. İnternet. Lick Obsevatory; 2021. 18.05.2021’de alıntılanmıştır Erişim adresi:http://cfao.ucolick.org/EO/resources/History_AO_Max.pdf

Applications of Coronagraph in Astronomy

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 31 - 34, 03.07.2021

Abstract

In the last fifteen years, the discovery of the planets (exoplanets) of our Solar System on Earth has become relatively common. Nowadays, more than 4500 exoplanets have been discovered by indirect learning methods. Since such methods may not lead to real results, it is important to directly observe the residue produced or reflected by the exoplanets themselves with the method as “Direct Imaging Method”. Direct imaging method can reveal single or multiple exoplanet systems and their dynamical evolution accordingly. In addition, it makes it possible to study many stellar systems and astrophysical mechanisms, i.e.active galaxies, mass transfer mechanisms, or protostar formation and evolution, or faint components (or stars) nearby a bright source. The importance of this method isgradually increased by the development of technology. Within this study, it is aimed to provide a basis for how the “Direct Imagining” method can be used with the “Coronagraph Device” on the 4-m class optical/infrared telescope which isplanned to be completed soon within DAG (Eastern Anatolia Observatory).

References

 • [1] Winn Joshua N, Fabrycky Daniel C. ARA&A.2015; 53:409-447.
 • [2] Winn Joshua N. arXiv preprint: 1801.08543,2018.
 • [3] Wolszczan A,Frail D A. Nature. 1992;355:145−147.
 • [4] MayorM,Queloz D. Nature. 1995; 378 (6555):355−359.
 • [5] Wei J. A.arXiv: 1805.02771, 2018.
 • [6] Hellier C. Springer-Praxis, 210s, UK; 2001.
 • [7] Horner J,Hinse T. C,Wittenmyer R. A,MarshallJ. P,Tinney C. G. Mon. Not. R. Astron. Soc. 2012;427(4): 2812−2823.
 • [8] Mayor M,Frei P.Y. New Worlds in the CosmosThe Discovery of Exoplanets. CambridgeUniversity Press. 248s, UK; 2003.
 • [9] Macintosh B,Graham J. R, Ingraham P,Konopacky Q, Marois C,Perrin M, et al. Proc.Natl. Acad. Sci. 2014; 111(35):12661-12666.
 • [10] Beuzit J. L, Feldt M, Dohlen K, Mouillet D, PugetP, Wildi F.et al. Proc. SPIE. 2008;7014(12):701418.
 • [11] Dekany R, Roberts J, Burrus R, Bouchez A,Truong T, Baranex C. et al. ApJ. 2013;776(2):130-143.
 • [12] Howard S. Article in Journal. WashingtonAcademy of Sciences, Washington, D. C.January 2011,s. 815.
 • [13] Zhao J. Robust Parametrisations of SpectralLine Profiles to Probe Planetary Signals in thePresence of Stellar Variability. Sydney: NewSouth WalesÜniversitesi; 2019.
 • [14] Xin Y. Coronagraphic data post-processingusing projections on instrumental modes.(Master Thesis)California: California Instituteof Technology,2018.
 • [15] Rimmele T R,Marino J. Living Rev. Sol. Phys.2011; 8(1):2-92.
 • [16] Platt B C,Shack R. J. Refract Surg. 2001;17(5):573–577.
 • [17] Max C. İnternet. Lick Obsevatory; 2021. 18.05.2021’de alıntılanmıştır Erişim adresi:http://cfao.ucolick.org/EO/resources/History_AO_Max.pdf
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Astronomical Sciences (Other), Metrology, Applied and Industrial Physics
Journal Section Research Articles
Authors

Burak Batuhan Gürbulak This is me

İlham Nasıroğlu This is me

Aykut Özdönmez

Hüseyin Er This is me

Publication Date July 3, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 1

Cite

Vancouver Gürbulak BB, Nasıroğlu İ, Özdönmez A, Er H. Koronagrafın Astronomideki Uygulamaları. JAPA. 2021;1(1):31-4.