Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Dietary Rosehip Seed on Egg Yield and Weight of Atak-S Chickens

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 58 - 62, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12518137

Abstract

In this study, the effects of different doses (5, 10 and 15 g/kg) of rosehip fruit as a source of vitamin C on laying performance and egg weight of Atak-S laying hens reared under displacement stress were investigated. In the study, 80 black Atak-S laying hens at the age of 26 weeks were used and given free access to feed and water. They were observed for 30 days. The experiment was conducted in 4 groups together with the control group, with 20 hens in each group. The stress factor was created by moving the hens in groups. The effects of rosehip on the stress caused by moving were observed and the egg weight and laying performance of the hens were determined. Compared to the control group, a decrease was observed in all groups during the first 10 days. Egg production decreased by up to about 60% between 0 and 10 days, while it increased between 10 and 30 days in each group. However, the group supplemented with 15 g/kg rosehips achieved the highest yield and an earlier increase was observed than in all other groups, including the control group. In the groups supplemented with rosehip, egg numbers and egg laying percentage increased earlier than in the control group.

References

 • Aksoy, T., Narinç, D., & Aygün, A. (2022). Dünyadaki Çalışmalar Işığında Denizli Yerli Tavuk Irkı. Hayvansal Üretim, 63(1), 75-83.
 • Adesola, A. A., Ng'ambi, J. W., & Norris, D. (2013). Effect of ascorbic acid supplementation to the diets of indigenous Venda hens on productivi1y of their progenies aged 8 to 13 weeks. Indian journal of animal research, 47(2), 97-104.
 • Alves, F. M. S., Felix, G. A., Almeida Paz, I. C. L., Nääs, I. A., Souza, G. M., Caldara, F. R., & Garcia, R. G. (2012). Impact of exposure to cold on layer production. Brazilian Journal of Poultry Science, 14, 223-226.
 • Coşkun, B., İnal, F., Erganış, O., Kuyucuoğlu, Y., Ok, Ü., Çelik, İ., & Kurtoğlu, F. (1998). Farklı Düzeylerde Askorbik Asit İhtiva Eden Rasyonların Yumurta Tavuklarında Verim ve İmmünite Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22(1), 29-35.
 • Çayan, H. & Erener, G. (2015). Zeytin yaprağı (Olea europaea) tozunun yumurta tavuklarının performansı, yumurta kalitesi ve yumurta sarısı kolesterol düzeyleri üzerine etkisi. Asya-Avustralya Hayvan Bilimleri Dergisi, 28 (4), 538.
 • Çürük, S.G., (2023). Kuşburnu (Rosa Canina L.) tohumu tozunun mineral ve biyoaktif bileşen içeriklerinin araştırılması (Master's thesis) Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Durmuş, İ., Sarıca, M., Aktan, S., Yıldız, T., Kahraman, Z., & Ertaş, S., (2008). Geliştirilmekte olan yerli ticari yumurtacı hibritlerin verim özelliklerinin belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 8(1), 15-9.
 • Kaya, M., & Yıldız, M.A. (2014). Tavuğun Evcilleştirilmesi ve Türkiye Yerli Tavuk Irkları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11(2), 21-28.
 • Lara, L.J., & Rostagno, M.H. (2013). Impact of Heat Stress on Poultry Production. Animals, 3, 356-369.
 • Onbaşılar, E.E., & Tabib, İ. (2019). Tavuklarda yumurta kabuğunun yapısı ve kabuğun karakteristik özellikleri. Kümes Hayvanları Araştırma Dergisi, 16 (2), 48-54.
 • TÜİK,(2023).https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 Erişim tarihi: 22.05.2024
 • Türker, İ., Alkan, S. & Akçay, S. (2017). Yerli ve yabancı ticari kahverengi yumurtacı tavukların serbest (serbest gezinen) yetiştirme sistemi veriminin karşılaştırılması. Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 5 (7), 814-821.
 • Puvadolpirod, S., & Thaxton, J. P. (2000). Model of physiological stress in chickens 3. Temporal patterns of response. Poultry Science, 79(3), 377-382.
 • Yamankaradeniz, R. (1983). Farklı olum aşamalarındaki kuşburnu (Rosa sp.) nun fiziksel ve kimyasal nitelikleri. Gıda, 8(4).
 • Yıldız, S., Tekeli, A., Demirel, M., Aldemir, R., Yörük, İ. H., Belhan, S. & Koşal, V. (2020). Kuşburnu Meyvesi Diyet İlavesi Düzeylerinin Soğuk Stres Yumurta Tavuğu Diyetinde Yumurta Verimi ve Özellikleri ile Canlı Ağırlık Değişimi ve Yemden Dönüşüm Oranına Etkisi. Van Veteriner Dergisi , 31 (2).

Rasyona İlave Kuşburnu Bitkisinin Atak-S Tavuklarında Yumurta Verimi ve Ağırlığı Üzerine Etkisi

Year 2024, Volume: 3 Issue: 2, 58 - 62, 01.07.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.12518137

Abstract

Çalışmada yer değişim stresi altında yetiştirilen Atak-S yumurtacı tavukların rasyonlarına C vitamini kaynağı olarak kuşburnu meyvesinin farklı dozlarda (5, 10 ve 15 g/kg) katılmasının yumurtlama performansı ve yumurta ağırlığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada 26 haftalık yaştaki 80 adet siyah Atak-S yumurta tavuğu kullanılmış, yem ve su serbest olarak verilmiştir. 30 günlük deneme süresince takip edilmiştir. Deneme, kontrol grubu ile birlikte 4 grupta gerçekleştirilmiş ve her grupta 20 tavuk bulundurulmuştur. Gruplara ayrılan tavuklar yer değiştirilerek stres faktörünün oluşturulması sağlanmıştır. Kuşburnunun yer değişikliğinden kaynaklanan strese karşı etkileri gözlemlenmiş, yumurta ağırlığı ve tavukların yumurtlama performansı tespit edilmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tavuklarda ilk 10 gün tüm gruplarda düşüş gözlemlenmiştir. Tavukların 0 ile 10 gün arasındaki yumurta verimleri yaklaşık %60’a kadar düşmüş, 10 ile 30 gün arasında ise her grup yükseliş göstermiştir. Ancak, 15 g/kg kuşburnu eklenen grup en yüksek verime ulaşmış ve kontrol grubu dahil diğer tüm gruplardan daha erken bir yükseliş gözlemlenmiştir. İlave kuşburnu verilen gruplarda, yumurta sayısı ve yumurtlama yüzdesi kontrol grubuna göre daha erken bir artış tespit edilmiştir.

References

 • Aksoy, T., Narinç, D., & Aygün, A. (2022). Dünyadaki Çalışmalar Işığında Denizli Yerli Tavuk Irkı. Hayvansal Üretim, 63(1), 75-83.
 • Adesola, A. A., Ng'ambi, J. W., & Norris, D. (2013). Effect of ascorbic acid supplementation to the diets of indigenous Venda hens on productivi1y of their progenies aged 8 to 13 weeks. Indian journal of animal research, 47(2), 97-104.
 • Alves, F. M. S., Felix, G. A., Almeida Paz, I. C. L., Nääs, I. A., Souza, G. M., Caldara, F. R., & Garcia, R. G. (2012). Impact of exposure to cold on layer production. Brazilian Journal of Poultry Science, 14, 223-226.
 • Coşkun, B., İnal, F., Erganış, O., Kuyucuoğlu, Y., Ok, Ü., Çelik, İ., & Kurtoğlu, F. (1998). Farklı Düzeylerde Askorbik Asit İhtiva Eden Rasyonların Yumurta Tavuklarında Verim ve İmmünite Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22(1), 29-35.
 • Çayan, H. & Erener, G. (2015). Zeytin yaprağı (Olea europaea) tozunun yumurta tavuklarının performansı, yumurta kalitesi ve yumurta sarısı kolesterol düzeyleri üzerine etkisi. Asya-Avustralya Hayvan Bilimleri Dergisi, 28 (4), 538.
 • Çürük, S.G., (2023). Kuşburnu (Rosa Canina L.) tohumu tozunun mineral ve biyoaktif bileşen içeriklerinin araştırılması (Master's thesis) Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Durmuş, İ., Sarıca, M., Aktan, S., Yıldız, T., Kahraman, Z., & Ertaş, S., (2008). Geliştirilmekte olan yerli ticari yumurtacı hibritlerin verim özelliklerinin belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 8(1), 15-9.
 • Kaya, M., & Yıldız, M.A. (2014). Tavuğun Evcilleştirilmesi ve Türkiye Yerli Tavuk Irkları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11(2), 21-28.
 • Lara, L.J., & Rostagno, M.H. (2013). Impact of Heat Stress on Poultry Production. Animals, 3, 356-369.
 • Onbaşılar, E.E., & Tabib, İ. (2019). Tavuklarda yumurta kabuğunun yapısı ve kabuğun karakteristik özellikleri. Kümes Hayvanları Araştırma Dergisi, 16 (2), 48-54.
 • TÜİK,(2023).https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 Erişim tarihi: 22.05.2024
 • Türker, İ., Alkan, S. & Akçay, S. (2017). Yerli ve yabancı ticari kahverengi yumurtacı tavukların serbest (serbest gezinen) yetiştirme sistemi veriminin karşılaştırılması. Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 5 (7), 814-821.
 • Puvadolpirod, S., & Thaxton, J. P. (2000). Model of physiological stress in chickens 3. Temporal patterns of response. Poultry Science, 79(3), 377-382.
 • Yamankaradeniz, R. (1983). Farklı olum aşamalarındaki kuşburnu (Rosa sp.) nun fiziksel ve kimyasal nitelikleri. Gıda, 8(4).
 • Yıldız, S., Tekeli, A., Demirel, M., Aldemir, R., Yörük, İ. H., Belhan, S. & Koşal, V. (2020). Kuşburnu Meyvesi Diyet İlavesi Düzeylerinin Soğuk Stres Yumurta Tavuğu Diyetinde Yumurta Verimi ve Özellikleri ile Canlı Ağırlık Değişimi ve Yemden Dönüşüm Oranına Etkisi. Van Veteriner Dergisi , 31 (2).
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Selçuk Özkan 0009-0000-7479-4227

Doğan Türkyılmaz 0000-0001-6293-3787

Publication Date July 1, 2024
Submission Date May 31, 2024
Acceptance Date June 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Özkan, S., & Türkyılmaz, D. (2024). Rasyona İlave Kuşburnu Bitkisinin Atak-S Tavuklarında Yumurta Verimi ve Ağırlığı Üzerine Etkisi. Journal of Animal Science and Economics, 3(2), 58-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.12518137

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929