Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF BOCUK NIGHT WITHIN THE FRAMEWORK OF FAITH TOURISM EVENTS

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 56, 30.06.2022

Abstract

Faith tourism is among the types of tourism, increasing its potential and importance day by day, both locally, nationally and internationally. More and more people are participating in religious tourism activities day by day. The variant of this study is the traditional review. The aim of the study is to evaluate Bocuk Night within the scope of faith tourism activities. Within the scope of the study, it has been tried to provide a meaningful integrity by compiling some information that has the potential to be discussed in the context of Bocuk Night in the literature and the belief tourism activities of this night. The belief aspect of the Bocuk Night, which stands out as a very important touristic event in Turkey, predominates. For this reason, it is considered wise, important and appropriate to consider Bocuk Night within the scope of religious tourism activities, and the need to present the study in relation to this situation is felt. This study has been put forward by making the necessary attempts to meet this felt need. As a result; From a tourism perspective, Bocuk Night is an important religious tourism event and creates a great interaction in terms of tourism. As a result of the study, it is suggested to reveal which concrete and intangible elements are effective in the travel motivation of the tourists participating in the Bocuk Night.

References

 • Akman, O. (2018). Trakya’nın Cadılar Bayramı; Bocuk. Jorko YOLLARDA, Erişim Adresi: http://jorkoyollarda.com/trakyanin-cadilar-bayrami-bocuk/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Apleni, L., Vallabh, D. & Henama, U. S. (2017). Motivation for Tourists’ Participation in Religious Tourism in Eastern Cape: A Case Study of Buffalo City, South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(2), 1-14.
 • Artun, E. (1993). Tekirdağ Âdetlerinden “Bocuk Gecesi ve Sedenka”. Türk Kültürü Araştırmaları (Prof. Dr. Şükrü Elçin Armağanı), 29(1-2), 34-51.
 • Aygün, Y. (2022). Bocuk Gecesi’nden Koleda Bayramı’na: Türkiye’nin Dört Bir Yanından Unutulmaya Yüz Tutmuş Ritüeller. Erişim Tarihi: https://listelist.com/turkiyede-unutulmaya-yuz-tutmus-ritueller/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Bahar, M. (2015). İnanç Turizmi Açısından Kilis İlinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bi’Soru Bi’Cevap. (2018). Bocuk Gecesi Geleneği Nedir? Erişim Adresi: https://bisorubicevap.com/yasam/bocuk-gecesi-gelenegi-nedir, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Buttanrı, M. (2010). Bulgaristan Türkleri Arasında Tiyatro Faaliyetleri. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(6), 136-162.
 • Çam, O. & Çelik, C. (2021). İnanç Turizmi Etkinlikleri Kapsamında Bir Değerlendirme: Cadılar Bayramı. Tourism and Recreation, 3(2), 118-131. DOI: 10.53601/tourismandrecreation.973921.
 • Demircan, Ş. (2014). İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Demircan, Ş. & Çeken, H. (2022). İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 11(1), 75-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turar/issue/68468/1073874.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 205-220.
 • Dinç, S. (2021a). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelerde Sergilenmesi: Bocuk Gecesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Dinç, S. (2021b). Edirne’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Bocuk Gecesi Ritüeli. F. Çalik Orhan ve B. İşçimen (Eds.) içinde, Keşan Araştırmaları Keşan’ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına (s. 527-534). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-310-5. Trakya Üniversitesi Yayın NO: 266.
 • Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2022). Çamlıca Köyünde “Bocuk Gecesi” Etkinliği Yapıldı. Erişim Adresi: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Eykay, İ. (2013). İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Festival Turu. (2022). Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: http://www.festivalturu.com/bocuk-gecesi-turu, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Güzel, F. Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2), 87-100.
 • Güzel, Ö. & Akyurt Kurnaz, H. (2020). Türk Kültüründe Bir Miras Olarak Bocuk Gecesi Ritüeli İçeriği: Fenomenolojik Bir Araştırma. Milli Folklor, 16(128), 163-178.
 • Henderson, J. C. (2002). Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia. Tourism Management, 24, 447-456.
 • Houxley, A. (1996). Kalıcı Felsefe. (Çev: Latif Boyacı). İstanbul: İnsan Yay.
 • Hughes, K., Bond, N. & Ballantyne, R. (2013). Designing and Managing Interpretive Experiences at Religious Sites: Visitors’ Perceptions of Canterbury Cathedral. Tourism Management, 36, 210-220.
 • Hürriyet. (2019). Çarşaflara Bürünerek Genç Yaşlı Sokağa Çıktılar! Edirne'de Şaşırtan Görüntüler... Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/carsaflara-burunerek-genc-yasli-sokaga-ciktilar-edirnede-sasirtan-goruntuler-41071681, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Ilgaz Yıldırım, B. & Şahin, D. (2018). Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Testi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 73-83. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/37841/427298.
 • Kara, O., Çömlekçi, İ. & Kaya, V. (2012). Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği (1992-2011). Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 75-100.
 • Karacoşkun, M. D. (2004). Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(3), 23-36.
 • Karaman, S. & Usta, K. (2006). İnanç Turizmi Açısından İznik ve Bir Uygulama Çalışması. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, s. 473-489.
 • Keşan Online. (2022). Billur Ocak Sordu: “Pek Çok Geleneksel Uygulamayı Barındıran KOLEDA, Neden BOCUK Kutlamalarını Taklit Ediyor?” Erişim Adresi: https://kesanonline.com/billur-ocak-sordu-pek-cok-geleneksel-uygulamayi-barindiran-koleda-neden-bocuk-kutlamalarini-taklit-ediyor/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Keşan Postası. (2021). 2022 Bocuk Gecesi Tarihi Belli Oldu. Erişim Adresi: https://www.kesanpostasi.com/2022-bocuk-gecesi-tarihi-belli-oldu.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Milliyet. (2018). "Bocuk" Unesco Kültür Mirası Listesi Yolunda. Erişim Adresi: https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/bocuk-unesco-kultur-mirasi-listesi-yolunda-12508949, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Neye Denir. (2019). Trakya’nın Cadılar Bayramı: Bocuk Gecesi Nedir? Erişim Adresi: https://www.neyedenir.com/bocuk-gecesi-nedir/, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • Ocak, B. (2021a). Trakya’da Festival Kimliği Kazanan Geleneksel Kutlamalara Bir Örnek: Keşan-Çamlıca Bocuk Gecesi. F. Çalik Orhan ve B. İşçimen (Eds.) içinde, Keşan Araştırmaları Keşan’ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına (s. 517-526). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-310-5. Trakya Üniversitesi Yayın NO: 266.
 • Ocak, B. (2021b). Trakya’nın Geleneksel Kutlamaları, Şenlikleri ve Görsel Kimliği (Bocuk, Kalogeros, Koleda, Anastenaria, Kukeri ve Diğerleri). (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Okuyucu, A. & Somuncu, M. (2013). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek. International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 Mayıs 2013, Konya, 627-643.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Raj, R. & Morpeth, N. D. (2007). Religious Tourism and Pilgrimage Management: an International Perspective. CABI U.K. Rûdaw. (2020). Kötülükten korunma etkinliği; Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://www.rudaw.net/turkish/culture/19022020, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Samırkaş, M. & Samırkaş, M. C. (2014). Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 15(1), 63-76.
 • Sarıtaş, S. & Hacıoğlu, C. (2017). Çamlıca’da Eski Bir Balkan Kutlaması: Bocuk Gecesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 333-340.
 • Sezer, B., Küçükaltan, D. & Akkaşoğlu, S. (2016). Yöresel Etkinliklerin Sürdürülebilir Turizme Yansımalarına Yönelik Trakya’da Bir Uygulama. 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, s. 523.
 • Sharpley, R. & Sundaram, P. (2005). Tourism: A Sacred Journey? The Case of Ashram Tourism, India. International Journal of Tourism Research, 7, 161-171.
 • Shinde, K. A. (2010). Entrepreneurship and Indigenous Entrepreneurs in Religious Tourism in India. International Journal of Tourism Research, 12, 523-535.
 • Sol, S. (2019). Balkanlardan Trakya’ya Taşınan Bir Ritüel: Bocuk Gecesi Örneği. Motif Uluslararası Genç Halk Bilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, 599-608.
 • Son Dakika. (2018). Bocuk Gecesi Kutlandı (2). Erişim Adresi: https://www.sondakika.com/haber/haber-bocuk-gecesi-kutlandi-2-10426962/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1), 67-75.
 • T.C. Keşan Kaymakamlığı. (2022). Çamlıca Halk Kültüründe Bocuk. Erişim Adresi: http://www.kesan.gov.tr/ortak_icerik/kesan/dosyalar/Bocuk%20tarih%C3%A7e.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • T24. (2021a). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021b). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/2, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021c). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/3, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021d). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/5, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021e). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/6, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021f). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/7, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • TerraCity TRENDS (2018). Trends. Erişim Adresi: https://www.terracity.com.tr/fileadmin/user_upload/CENTERS/TCA/lifestyle-yasam-tari/TerraCity_Trends_Dergi/TRENDS_09_Web.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • Tokgöz, L. (2020). Erzurum-Kars-Van İllerindeki Sanat Tarihi Bağlamında Önem Arz Eden Kutsal Mekânların İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • TRT Haber. (2019). Keşanlılar "Bocuk Gecesi" Etkinliğiyle Köylerine Binlerce Turist Çekiyor. Erişim Tarihi: https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/kesanlilar-bocuk-gecesi-etkinligiyle-koylerine-binlerce-turist-cekiyor-399884.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Turkish Airlines Blog. (2021). Dört Mevsim Bitmeyen Eğlence: Türkiye’deki Festival ve Şenlikler. Erişim Adresi: https://blog.turkishairlines.com/tr/turkiyedeki-festival-ve-senlikler/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Tuzcu, M. (2018). Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://murattuzcu.wordpress.com/2018/01/05/bocuk-gecesi/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Türkel, K. (2019). Tarih Boyunca İnanç Kavramının, Tapınımların Ve İnanç Turizminin Gelişimi: Kalitatif Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ulukayın. (2022). Bocuk Gecesi ve Bocuk Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Erişim Adresi: https://ulukayin.org/bocuk-gecesi-uzerine-etnografik-bir-arastirma/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Unur, K. (2002). Türkiye’nin Ekonomik Etkilerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler ve Türkiye’nin Aktif Dış Turizm Gelirlerinin Ölçümü İçin Bir Model Önerisi. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Vukonic, B. (1996). Tourism and Religion. Pergamon Press.
 • Yamak, N., Tanrıöver, B. & Güneysu, F. (2012). Turizm – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektör Bazında Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 205-220. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2705/35716.

İNANÇ TURİZMİ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE BOCUK GECESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 56, 30.06.2022

Abstract

İnanç turizmi, turizm çeşitleri arasında yer almakta, gerek yerel gerek ulusal gerekse de uluslararası anlamda potansiyelini ve önemini günden güne artırmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla insan inanç turizmi etkinliklerine katılmaktadır. Bu çalışmanın çeşidi, geleneksel derlemedir. Çalışmanın amacı, Bocuk Gecesi’ni inanç turizmi etkinlikleri kapsamında değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, literatürde yer alan Bocuk Gecesi ve bu gecenin inanç turizmi etkinlikleri bağlamında ele alınabilecek potansiyele sahip birtakım bilgiler derlenerek anlamlı bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de oldukça önemli bir turistik etkinlik olarak göze çarpan Bocuk Gecesi’nin inanç yönü ağır basmakta, bu gecenin kutlandığı alanlar hem ulusal hem de uluslararası alanlardan ziyaretçi akınına uğramakta, bu etkinlik kapsamında gerek maddi gerekse de manevi açıdan etkileşimler yaşanmaktadır. Bundan dolayı da, Bocuk Gecesi’nin inanç turizmi etkinlikleri kapsamında ele alınması akıllıca, önemli ve uygun olarak görülmekte ve bu duruma ilişkin olarak da söz konusu çalışmanın ortaya konma ihtiyacı hissedilmektedir. Hissedilen bu ihtiyacın giderilmesi için gereken girişimlerde bulunularak bu çalışma ortaya konmuştur. Sonuç olarak; turizm perspektiften bakıldığında, Bocuk Gecesi önemli bir inanç turizmi etkinliğidir ve turistik açıdan da büyük bir etkileşim oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, Bocuk Gecesi’ne katılan turistlerin seyahat motivasyonlarında hangi somut ve soyut unsurların etkili olduğunun ortaya çıkarılması önerilmektedir.

References

 • Akman, O. (2018). Trakya’nın Cadılar Bayramı; Bocuk. Jorko YOLLARDA, Erişim Adresi: http://jorkoyollarda.com/trakyanin-cadilar-bayrami-bocuk/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Apleni, L., Vallabh, D. & Henama, U. S. (2017). Motivation for Tourists’ Participation in Religious Tourism in Eastern Cape: A Case Study of Buffalo City, South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(2), 1-14.
 • Artun, E. (1993). Tekirdağ Âdetlerinden “Bocuk Gecesi ve Sedenka”. Türk Kültürü Araştırmaları (Prof. Dr. Şükrü Elçin Armağanı), 29(1-2), 34-51.
 • Aygün, Y. (2022). Bocuk Gecesi’nden Koleda Bayramı’na: Türkiye’nin Dört Bir Yanından Unutulmaya Yüz Tutmuş Ritüeller. Erişim Tarihi: https://listelist.com/turkiyede-unutulmaya-yuz-tutmus-ritueller/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Bahar, M. (2015). İnanç Turizmi Açısından Kilis İlinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bi’Soru Bi’Cevap. (2018). Bocuk Gecesi Geleneği Nedir? Erişim Adresi: https://bisorubicevap.com/yasam/bocuk-gecesi-gelenegi-nedir, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Buttanrı, M. (2010). Bulgaristan Türkleri Arasında Tiyatro Faaliyetleri. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(6), 136-162.
 • Çam, O. & Çelik, C. (2021). İnanç Turizmi Etkinlikleri Kapsamında Bir Değerlendirme: Cadılar Bayramı. Tourism and Recreation, 3(2), 118-131. DOI: 10.53601/tourismandrecreation.973921.
 • Demircan, Ş. (2014). İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Demircan, Ş. & Çeken, H. (2022). İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 11(1), 75-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turar/issue/68468/1073874.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 205-220.
 • Dinç, S. (2021a). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelerde Sergilenmesi: Bocuk Gecesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Dinç, S. (2021b). Edirne’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Bocuk Gecesi Ritüeli. F. Çalik Orhan ve B. İşçimen (Eds.) içinde, Keşan Araştırmaları Keşan’ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına (s. 527-534). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-310-5. Trakya Üniversitesi Yayın NO: 266.
 • Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2022). Çamlıca Köyünde “Bocuk Gecesi” Etkinliği Yapıldı. Erişim Adresi: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Eykay, İ. (2013). İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Festival Turu. (2022). Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: http://www.festivalturu.com/bocuk-gecesi-turu, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Güzel, F. Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2), 87-100.
 • Güzel, Ö. & Akyurt Kurnaz, H. (2020). Türk Kültüründe Bir Miras Olarak Bocuk Gecesi Ritüeli İçeriği: Fenomenolojik Bir Araştırma. Milli Folklor, 16(128), 163-178.
 • Henderson, J. C. (2002). Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia. Tourism Management, 24, 447-456.
 • Houxley, A. (1996). Kalıcı Felsefe. (Çev: Latif Boyacı). İstanbul: İnsan Yay.
 • Hughes, K., Bond, N. & Ballantyne, R. (2013). Designing and Managing Interpretive Experiences at Religious Sites: Visitors’ Perceptions of Canterbury Cathedral. Tourism Management, 36, 210-220.
 • Hürriyet. (2019). Çarşaflara Bürünerek Genç Yaşlı Sokağa Çıktılar! Edirne'de Şaşırtan Görüntüler... Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/carsaflara-burunerek-genc-yasli-sokaga-ciktilar-edirnede-sasirtan-goruntuler-41071681, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Ilgaz Yıldırım, B. & Şahin, D. (2018). Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Testi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 73-83. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/37841/427298.
 • Kara, O., Çömlekçi, İ. & Kaya, V. (2012). Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro Ekonomik Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği (1992-2011). Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 75-100.
 • Karacoşkun, M. D. (2004). Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(3), 23-36.
 • Karaman, S. & Usta, K. (2006). İnanç Turizmi Açısından İznik ve Bir Uygulama Çalışması. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, s. 473-489.
 • Keşan Online. (2022). Billur Ocak Sordu: “Pek Çok Geleneksel Uygulamayı Barındıran KOLEDA, Neden BOCUK Kutlamalarını Taklit Ediyor?” Erişim Adresi: https://kesanonline.com/billur-ocak-sordu-pek-cok-geleneksel-uygulamayi-barindiran-koleda-neden-bocuk-kutlamalarini-taklit-ediyor/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Keşan Postası. (2021). 2022 Bocuk Gecesi Tarihi Belli Oldu. Erişim Adresi: https://www.kesanpostasi.com/2022-bocuk-gecesi-tarihi-belli-oldu.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Milliyet. (2018). "Bocuk" Unesco Kültür Mirası Listesi Yolunda. Erişim Adresi: https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/bocuk-unesco-kultur-mirasi-listesi-yolunda-12508949, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Neye Denir. (2019). Trakya’nın Cadılar Bayramı: Bocuk Gecesi Nedir? Erişim Adresi: https://www.neyedenir.com/bocuk-gecesi-nedir/, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • Ocak, B. (2021a). Trakya’da Festival Kimliği Kazanan Geleneksel Kutlamalara Bir Örnek: Keşan-Çamlıca Bocuk Gecesi. F. Çalik Orhan ve B. İşçimen (Eds.) içinde, Keşan Araştırmaları Keşan’ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına (s. 517-526). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-310-5. Trakya Üniversitesi Yayın NO: 266.
 • Ocak, B. (2021b). Trakya’nın Geleneksel Kutlamaları, Şenlikleri ve Görsel Kimliği (Bocuk, Kalogeros, Koleda, Anastenaria, Kukeri ve Diğerleri). (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Okuyucu, A. & Somuncu, M. (2013). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek. International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 Mayıs 2013, Konya, 627-643.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Raj, R. & Morpeth, N. D. (2007). Religious Tourism and Pilgrimage Management: an International Perspective. CABI U.K. Rûdaw. (2020). Kötülükten korunma etkinliği; Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://www.rudaw.net/turkish/culture/19022020, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Samırkaş, M. & Samırkaş, M. C. (2014). Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 15(1), 63-76.
 • Sarıtaş, S. & Hacıoğlu, C. (2017). Çamlıca’da Eski Bir Balkan Kutlaması: Bocuk Gecesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 333-340.
 • Sezer, B., Küçükaltan, D. & Akkaşoğlu, S. (2016). Yöresel Etkinliklerin Sürdürülebilir Turizme Yansımalarına Yönelik Trakya’da Bir Uygulama. 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, s. 523.
 • Sharpley, R. & Sundaram, P. (2005). Tourism: A Sacred Journey? The Case of Ashram Tourism, India. International Journal of Tourism Research, 7, 161-171.
 • Shinde, K. A. (2010). Entrepreneurship and Indigenous Entrepreneurs in Religious Tourism in India. International Journal of Tourism Research, 12, 523-535.
 • Sol, S. (2019). Balkanlardan Trakya’ya Taşınan Bir Ritüel: Bocuk Gecesi Örneği. Motif Uluslararası Genç Halk Bilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, 599-608.
 • Son Dakika. (2018). Bocuk Gecesi Kutlandı (2). Erişim Adresi: https://www.sondakika.com/haber/haber-bocuk-gecesi-kutlandi-2-10426962/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1), 67-75.
 • T.C. Keşan Kaymakamlığı. (2022). Çamlıca Halk Kültüründe Bocuk. Erişim Adresi: http://www.kesan.gov.tr/ortak_icerik/kesan/dosyalar/Bocuk%20tarih%C3%A7e.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • T24. (2021a). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021b). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/2, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021c). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/3, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021d). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/5, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021e). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/6, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • T24. (2021f). Balkan geleneği: Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://t24.com.tr/foto-haber/balkan-gelenegi-bocuk-gecesi,14110/7, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • TerraCity TRENDS (2018). Trends. Erişim Adresi: https://www.terracity.com.tr/fileadmin/user_upload/CENTERS/TCA/lifestyle-yasam-tari/TerraCity_Trends_Dergi/TRENDS_09_Web.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2022.
 • Tokgöz, L. (2020). Erzurum-Kars-Van İllerindeki Sanat Tarihi Bağlamında Önem Arz Eden Kutsal Mekânların İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • TRT Haber. (2019). Keşanlılar "Bocuk Gecesi" Etkinliğiyle Köylerine Binlerce Turist Çekiyor. Erişim Tarihi: https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/kesanlilar-bocuk-gecesi-etkinligiyle-koylerine-binlerce-turist-cekiyor-399884.html, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Turkish Airlines Blog. (2021). Dört Mevsim Bitmeyen Eğlence: Türkiye’deki Festival ve Şenlikler. Erişim Adresi: https://blog.turkishairlines.com/tr/turkiyedeki-festival-ve-senlikler/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Tuzcu, M. (2018). Bocuk Gecesi. Erişim Adresi: https://murattuzcu.wordpress.com/2018/01/05/bocuk-gecesi/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Türkel, K. (2019). Tarih Boyunca İnanç Kavramının, Tapınımların Ve İnanç Turizminin Gelişimi: Kalitatif Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ulukayın. (2022). Bocuk Gecesi ve Bocuk Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Erişim Adresi: https://ulukayin.org/bocuk-gecesi-uzerine-etnografik-bir-arastirma/, Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Unur, K. (2002). Türkiye’nin Ekonomik Etkilerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler ve Türkiye’nin Aktif Dış Turizm Gelirlerinin Ölçümü İçin Bir Model Önerisi. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Vukonic, B. (1996). Tourism and Religion. Pergamon Press.
 • Yamak, N., Tanrıöver, B. & Güneysu, F. (2012). Turizm – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektör Bazında Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 205-220. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2705/35716.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Oğuz ÇAM
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-3222-3367
Türkiye


Cengiz ÇELİK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1917-6615
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Submission Date March 19, 2022
Acceptance Date June 8, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Çam, O. & Çelik, C. (2022). İNANÇ TURİZMİ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE BOCUK GECESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Journal of Applied Tourism Research , 3 (1) , 37-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jator/issue/68723/1090224


20229

20220     20222         20223   20224     20225    20227        20228       24647     24720