Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 1, Issue 1, 38 - 46, 02.07.2020

Abstract

References

 • Referans 1 http://web.itu.edu.tr/~maden/muze/cokel.htm Referans2 YILDIRIM, A. HOSHAN, P. (2012, 14–16 Kasım), Türkiye’nin Hidrokarbon Kökenli Alternatif Enerji Kaynakları. Türkiye 12.Enerji Kongresi’nde sunuldu, Ankara.
 • Referans3 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Petrollü Şeylden (Bitümlü Şeyl) Sentetik Ham Petrol (SCO) Üretimi” http://www.mta.gov.tr/v2.0/birimler/redaksiyon/ekonomi-bultenleri/2012_ 12/2012_12_Petrollu_seyl.pdf
 • Referans4 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Şeyl Gaz Gerçeği” http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/03/ 13/7486/seyl-gaz-gercegi
 • Referans5 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Şeyl Gazı (Shale Gas) ve Ekonomik Değeri”, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı 13, 44, 2012
 • Referans6 “Kaya petrolü dengeleri değiştirecek“, Global Enerji Dergisi, Nisan 2013, 9.
 • Referans7 http://enerjigrubu.blogspot.com/2015/04/seyl-gaz-ozellikleri-onemive- ekonomik_24.html, 14.05.2020
 • Referans8 “Kaya gazı konusunda önemli bulgulara ulaştık“, Global Enerji Dergisi, Mart 2013, 8.
 • Referans9 Enerji Dergisi, “Şeyl devrimi küresel gücün tektonik plakalarını yerinden oynatacak” http://www.enerjidergisi.com.tr/haber/2013/01/seyl-devrimi-kuresel-gucun-tektonik-plakalarini-yerinden-oynatacak
 • Referans10 Türkiye İş Bankası, “Enerji Piyasasındaki Son Gelişmeler ve Kaya (Şeyl) Gazı” Haziran 2013, 21
 • Referans11 BİROL F., International Energy Agency, “World Energy Outlook 2012” TÜSİAD-T/2012/12/537,3
 • Referans12 YILANKIRKAN, N. “Türkiye’nin Mevcut Enerji Potansiyelinin Tespiti ve 2023 Hedefi Doğrultusunda Geleceğe Yönelik Enerji Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015,173

ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ

Year 2020, Volume 1, Issue 1, 38 - 46, 02.07.2020

Abstract

Dünya genelinde nüfus artışı, yaşam şekillerinin değişmesi ve teknolojik gelişmelerin neticesi olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması dünya üzerindeki pek çok ülkenin en önemli konularından biridir. Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklardan karşılayabilmeleri, ekonomileri ve enerji arz güvenlikleri açısından stratejik öneme sahiptir. Tespit edilen petrol ve doğal gaz rezervlerinin kısıtlı olması nedeniyle insanlık alternatif enerji kaynakları arayışına yönelmiştir. Alternatif enerji kaynaklarındaki gelişim sürmekle beraber, ülkeler yeraltı zenginliklerini en etkin şekilde değerlendirme gereği duymaktadırlar. Bu çalışmada; bitümlü şeyl kayaçlarından elde edilen şeyl gazının (kaya gazının), tespit edilen rezervlere bakıldığında; petrol ve doğal gazın yerini sarsacak düzeyde olduğu görülmüştür. Tespit edilen rezervler dünya genelindeki enerji dengelerini ve ülkelerin enerji tedarik pozisyonlarını değiştirebilecek düzeyde olduğu, Türkiye’nin de enerji ihtiyacı hususunda dışa bağımlı olması ve elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık olarak yarısına yakınını ithal ettiği doğal gazdan karşıladığı bilgisi ışığında şeyl gazı rezervlerinin değerlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır

References

 • Referans 1 http://web.itu.edu.tr/~maden/muze/cokel.htm Referans2 YILDIRIM, A. HOSHAN, P. (2012, 14–16 Kasım), Türkiye’nin Hidrokarbon Kökenli Alternatif Enerji Kaynakları. Türkiye 12.Enerji Kongresi’nde sunuldu, Ankara.
 • Referans3 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Petrollü Şeylden (Bitümlü Şeyl) Sentetik Ham Petrol (SCO) Üretimi” http://www.mta.gov.tr/v2.0/birimler/redaksiyon/ekonomi-bultenleri/2012_ 12/2012_12_Petrollu_seyl.pdf
 • Referans4 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Şeyl Gaz Gerçeği” http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/03/ 13/7486/seyl-gaz-gercegi
 • Referans5 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Şeyl Gazı (Shale Gas) ve Ekonomik Değeri”, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı 13, 44, 2012
 • Referans6 “Kaya petrolü dengeleri değiştirecek“, Global Enerji Dergisi, Nisan 2013, 9.
 • Referans7 http://enerjigrubu.blogspot.com/2015/04/seyl-gaz-ozellikleri-onemive- ekonomik_24.html, 14.05.2020
 • Referans8 “Kaya gazı konusunda önemli bulgulara ulaştık“, Global Enerji Dergisi, Mart 2013, 8.
 • Referans9 Enerji Dergisi, “Şeyl devrimi küresel gücün tektonik plakalarını yerinden oynatacak” http://www.enerjidergisi.com.tr/haber/2013/01/seyl-devrimi-kuresel-gucun-tektonik-plakalarini-yerinden-oynatacak
 • Referans10 Türkiye İş Bankası, “Enerji Piyasasındaki Son Gelişmeler ve Kaya (Şeyl) Gazı” Haziran 2013, 21
 • Referans11 BİROL F., International Energy Agency, “World Energy Outlook 2012” TÜSİAD-T/2012/12/537,3
 • Referans12 YILANKIRKAN, N. “Türkiye’nin Mevcut Enerji Potansiyelinin Tespiti ve 2023 Hedefi Doğrultusunda Geleceğe Yönelik Enerji Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015,173

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Sayı 1
Authors

Nazile YILANKIRKAN (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8274-186X
Türkiye

Publication Date July 2, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jauist737838, journal = {Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology}, issn = {2717-8900}, address = {Amasya University}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {38 - 46}, doi = {}, title = {ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Yılankırkan, Nazile} }
APA Yılankırkan, N. (2020). ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ . Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology , 1 (1) , 38-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jauist/issue/55760/737838
MLA Yılankırkan, N. "ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ" . Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology 1 (2020 ): 38-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jauist/issue/55760/737838>
Chicago Yılankırkan, N. "ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ". Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology 1 (2020 ): 38-46
RIS TY - JOUR T1 - ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ AU - Nazile Yılankırkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 46 VL - 1 IS - 1 SN - 2717-8900- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ %A Nazile Yılankırkan %T ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ %D 2020 %J Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology %P 2717-8900- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yılankırkan, Nazile . "ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ". Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology 1 / 1 (July 2020): 38-46 .
AMA Yılankırkan N. ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ. Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology. 2020; 1(1): 38-46.
Vancouver Yılankırkan N. ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ. Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology. 2020; 1(1): 38-46.
IEEE N. Yılankırkan , "ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ", Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 38-46, Jul. 2020