Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 7, 01.07.2022
https://doi.org/10.16918/jblu.1084685

Abstract

References

 • Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2008). Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne içinde (108-117). Yayına Hazırlayanlar: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü.
 • Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2019). Bir Özel Arşiv Nasıl Tasnif Edildi? Arşivcilik Metot ve Terminolojisi ile Bir Süreç Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 1811-1844.
 • Archive Preservation Guidelines For Private Owners (Eleventh Edition). (2019). Edinburg: National Register of Archive for Scotland.
 • Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. (2009). Hazırlayanlar: H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • Collection Development Policy (2021). (03.01.2022). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/files//recordkeeping/collecctions-development-policy.pdf
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (1988, 16 Mayıs). Resmî Gazete (Sayı: 19816 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19816.pdf
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 16 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 30480 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180716-1.pdf
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (2019, 18 Ekim). Resmî Gazete (Sayı: 30922 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191018-9.pdf
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği. (2018 6 Aralık). Resmî Gazete (Sayı: 30617 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.pdf
 • İcimsoy, Oğuz (2007). “Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Özel Arşivler”, Şinasi Tekin Armağanı II, Jurnal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, 31 (2).
 • Research Guides (20.12.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/research/research-guides/historical-records-an-overview
 • Keskin, İ. (2016). Arşiv Kanunlarının Anatomisi. İstanbul: Yeditepe yayınevi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu. (2016, 7 Nisan). Resmî Gazete (Sayı: 29677 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.pdf
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. (2017 28 Ekim). Resmî Gazete (Sayı: 30224 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028.pdf
 • National Register of Archives for Scotland (24.11.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/guidance-for-private-owners
 • Our History (23. 12. 2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/about-us/our history#history
 • Policy on the Transfer of Records of Local Interest to Local Custody (2021). (04.01.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/files//record-keeping/policy-on-the-transfer-of-records-of-local-interest-to-local-custody.pdf
 • Presbiteryenlik. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Resources Access: https://sozluk.gov.tr/
 • Rukancı, F. (2009). Özel arşiv kavramı ve yurt dışındaki uygulamalardan örnekler. Türkiye’de arşivler ve arşivcilik uygulamaları. Ankara: VEKAM, 53-69.
 • Rukancı, F. (2019). Özel Arşivlerin Denetimi. Akkaya, M. A. ve Odabaş, H. (2019). Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler–Arşivler–Müzeler. İstanbul: Hiperyayın. Rukancı, F., Anameriç, H. ve Başar, A. (2021). Arşiv ve Arşivcilik- Kuram, Strateji ve Uygulamalar. İstanbul: Devlet Arşivleri Başkanlığı.

Private Archive in Turkey: Recommendations in the Context of Private Archives Practices in Scotland

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 1 - 7, 01.07.2022
https://doi.org/10.16918/jblu.1084685

Abstract

Private archives, which are not produced by public sources, enlighten the public, and are the continuation and complement of public archives, have an important place in domestic and foreign archive literature. These archives are generally created by families, individuals, legal institutions and organizations by natural or unnatural ways. Therefore, they are seen as hobby products that have a special and personal quality and are not subject to legal regulations. However, private archives have a supporting role to public archives in illuminating the issues affecting the state and nation life, especially historical research. There are various legal regulations regarding private archives in Turkey. However, although these regulations are insufficient, active and effective steps are not taken at the point of implementation. In this study, the current legal regulations and issue concerning private archives will be exemined and the National Archives of Scotland, which has important private archive applications, will be mentioned. Finally, some practice recommendations have been developed in order to make private archives more effective and functional in Turkey.

References

 • Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2008). Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne içinde (108-117). Yayına Hazırlayanlar: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü.
 • Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2019). Bir Özel Arşiv Nasıl Tasnif Edildi? Arşivcilik Metot ve Terminolojisi ile Bir Süreç Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 1811-1844.
 • Archive Preservation Guidelines For Private Owners (Eleventh Edition). (2019). Edinburg: National Register of Archive for Scotland.
 • Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. (2009). Hazırlayanlar: H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
 • Collection Development Policy (2021). (03.01.2022). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/files//recordkeeping/collecctions-development-policy.pdf
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (1988, 16 Mayıs). Resmî Gazete (Sayı: 19816 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19816.pdf
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 16 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 30480 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180716-1.pdf
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (2019, 18 Ekim). Resmî Gazete (Sayı: 30922 (Mükerrer)). Resources Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191018-9.pdf
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği. (2018 6 Aralık). Resmî Gazete (Sayı: 30617 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.pdf
 • İcimsoy, Oğuz (2007). “Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Özel Arşivler”, Şinasi Tekin Armağanı II, Jurnal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, 31 (2).
 • Research Guides (20.12.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/research/research-guides/historical-records-an-overview
 • Keskin, İ. (2016). Arşiv Kanunlarının Anatomisi. İstanbul: Yeditepe yayınevi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu. (2016, 7 Nisan). Resmî Gazete (Sayı: 29677 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.pdf
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. (2017 28 Ekim). Resmî Gazete (Sayı: 30224 (Mükerrer)). Resource Access: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028.pdf
 • National Register of Archives for Scotland (24.11.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/guidance-for-private-owners
 • Our History (23. 12. 2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/about-us/our history#history
 • Policy on the Transfer of Records of Local Interest to Local Custody (2021). (04.01.2021). Resources Access: https://www.nrscotland.gov.uk/files//record-keeping/policy-on-the-transfer-of-records-of-local-interest-to-local-custody.pdf
 • Presbiteryenlik. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Resources Access: https://sozluk.gov.tr/
 • Rukancı, F. (2009). Özel arşiv kavramı ve yurt dışındaki uygulamalardan örnekler. Türkiye’de arşivler ve arşivcilik uygulamaları. Ankara: VEKAM, 53-69.
 • Rukancı, F. (2019). Özel Arşivlerin Denetimi. Akkaya, M. A. ve Odabaş, H. (2019). Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler–Arşivler–Müzeler. İstanbul: Hiperyayın. Rukancı, F., Anameriç, H. ve Başar, A. (2021). Arşiv ve Arşivcilik- Kuram, Strateji ve Uygulamalar. İstanbul: Devlet Arşivleri Başkanlığı.

Details

Primary Language English
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Regular Papers
Authors

Hasan ÖZTÜRK> (Primary Author)
BARTIN UNIVERSITY
0000-0002-2448-3939
Türkiye

Early Pub Date July 1, 2022
Publication Date July 1, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Öztürk, H. (2022). Private Archive in Turkey: Recommendations in the Context of Private Archives Practices in Scotland . Journal of Balkan Libraries Union , 9 (1) , 1-7 . DOI: 10.16918/jblu.1084685