Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ALMANCA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 51 - 62, 09.05.2020

Abstract

Sınıf yönetimi, genel olarak, belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili etkinliklerdir. Yabancı dil öğretiminde sınıf yönetimi içeriğin öğrencilere farklı gelmesi nedeniyle daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizde isim olarak ikinci yabancı dil olarak ifade edilen Almanca dersi, çeşitli nedenlerle sınıf yönetimi açısından bazı sorunların yaşandığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu okullarında görevli Almanca öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma deseninden yararlanılmıştır. Olgubilim deseniyle ve görüşme veri toplama aracı kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılında kamu okullarında görev yapan 21 Almanca öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanca dersinde sınıf yönetiminde en önemli sorunun öğrencilerin derse karşı ilgisiz ve ön yargılı olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaşadıkları sorunları , dersi ilgi çekici hale getirerek ve Almanca dilinin yaygın kullanım alanlarından yararlanarak çözmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştır.

References

 • Baker, J., & Westrup, H. (2000). The English language teacher’s handbook. London: Continuum.
 • Baker, W. P., Lang, M., & Lawson, A. E. (2002). Classroom management for successful student inquiry. The Clearing House, May/June, 248-252. Başar, H. (2016). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Çelikten, M. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Korkut, K., & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 146-156.
 • Merç, A. ve Subaşı, G. (2015). Classroom Management Problems and Coping Strategies of Turkish Student EFL Teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6 (1), 39-71.
 • Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 199-220.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: Kuram-araştırma ilişkisi II. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 51 - 62, 09.05.2020

Abstract

References

 • Baker, J., & Westrup, H. (2000). The English language teacher’s handbook. London: Continuum.
 • Baker, W. P., Lang, M., & Lawson, A. E. (2002). Classroom management for successful student inquiry. The Clearing House, May/June, 248-252. Başar, H. (2016). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Çelikten, M. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Korkut, K., & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 146-156.
 • Merç, A. ve Subaşı, G. (2015). Classroom Management Problems and Coping Strategies of Turkish Student EFL Teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6 (1), 39-71.
 • Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 199-220.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: Kuram-araştırma ilişkisi II. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Caner CERECİ> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6586-979X
Türkiye


Cumali YEŞİL>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-2006-4226
Türkiye

Publication Date May 9, 2020
Application Date December 20, 2020
Acceptance Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Cereci, C. & Yeşil, C. (2020). ALMANCA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Journal of Continuous Vocational Education and Training , 3 (1) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jcvet/issue/54240/844066

Journal of Continuous Vocational Education and Training