PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 49 - 66, 25.01.2016

Abstract

The aim of this research is to decide regarding the opinions of teachers of what kind of students they want. This research is a descriptive study and has been conducted by survey model. Population of the research is formed by teachers of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades in public and private primary schools in different districts of Ankara province in 2014-2015 academic year. As for the research sample, it is formed by 286 primary school teachers chosen by means of random sampling method in public and private primary schools in different districts of Ankara province. In direction of the purpose of research, the researcher has developed the survey applied on teachers. Open-ended questions have been used in the survey in order to determine the differences regarding the responses of these questions. Each question in the survey applied on teachers within the scope of research has been divided into themes through “content analysis” technique. Themes formed in this direction and answers to other questions are illustrated with frequency and percent values in the tables. According to the data obtained in the study, a great majority of teachers have indicated that they are pleased when students are successful in their lessons, listen to teachers while they teach the lesson, obey the rules, fulfill the responsibilities, attend the lesson actively, come to lesson as prepared or willing and do the homework on time. Considering the rules to be obeyed in the class and relations with the friends, a part of teachers want their students to be respectful, establish good relations with the friends, pay attention to warnings and instructions, realize their mistakes and apologize thereof, be helpful and sharing, find solutions to the problems.

Keywords: teachers, opinions of teachers’, students, content analysis

References

  • Aydın, A. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Tekağaç Eylül.
  • Başar, H. (2009). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı.
  • Çelik, V. (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel.
  • Gökçe, E. & Erdem, A. (2015). Etkili öğretmenlik. Ankara: Desen.
  • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 49 - 66, 25.01.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin nasıl öğrenciler istediklerini belirlemektir. Betimsel türde gerçekleştirilen bu çalışma tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Ankara ilinin farklı ilçelerindeki resmi ve özel ilkokullarda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Ankara ilinin farklı ilçelerindeki resmi ve özel ilkokullarda tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 286 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen ankette öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin öğretmenlerin yanıtlardaki farklılıkları betimlemek amacıyla açık uçlu sorular kullanılmıştır. Katılımcıların ankette yer alan sorular dışında belirtmek istedikleri görüşleri yazmalarına da olanak sağlanmıştır. Nasıl bir öğrenci istenildiğine yönelik öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla hazırlanan ankette ilk olarak öğretmenlerin kişisel bilgilerini işaretlemesi istenmiş ardından açık uçlu sorulara ilişkin yanıtlarını her soru için verilen boşluğa yazmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında öğretmenlere uygulanan anketteki her bir soru içerik analizi tekniğiyle temalara ayrıştırılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan temalar ve diğer sorulara verilen yanıtlar frekans ve yüzde değerleriyle tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada elde edilen verilere göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğrenciler; derslerinde başarılı olduğunda, ders işlerken öğretmeni dinlediklerinde, kurallara uygun davrandıklarında, üstlendikleri sorumlulukları yerine getirdiklerinde, derse aktif olarak katıldıklarında, derse hazır ya da istekli olarak geldiklerinde, verilen ödevleri zamanında yaptıklarında mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir bölümü ise öğrencilerin sınıf içinde uymaları gereken kurallar ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri konusunda onların; saygılı davranması, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması, uyarı ve talimatları dikkate alması, hatalarının farkına varıp özür dilemesi, yardımsever ve paylaşımcı olması, sorunlara çözüm üretmesi gibi kurallara uymasını istediği sonucuna ulaşılmıştır

References

  • Aydın, A. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Tekağaç Eylül.
  • Başar, H. (2009). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı.
  • Çelik, V. (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel.
  • Gökçe, E. & Erdem, A. (2015). Etkili öğretmenlik. Ankara: Desen.
  • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Aliye Erdem This is me

Publication Date January 25, 2016
Application Date February 20, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 0, Issue 9

Cite

Bibtex @ { jef196746, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {0}, number = {9}, pages = {49 - 66}, title = {An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want}, key = {cite}, author = {Erdem, Aliye} }
APA Erdem, A. (2016). An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want . Journal of Education and Future , 0 (9) , 49-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196746
MLA Erdem, A. "An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want" . Journal of Education and Future 0 (2016 ): 49-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196746>
Chicago Erdem, A. "An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want". Journal of Education and Future 0 (2016 ): 49-66
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want AU - AliyeErdem Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 66 VL - 0 IS - 9 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want %A Aliye Erdem %T An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want %D 2016 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Erdem, Aliye . "An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want". Journal of Education and Future 0 / 9 (January 2016): 49-66 .
AMA Erdem A. An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want. JEF. 2016; 0(9): 49-66.
Vancouver Erdem A. An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 49-66.
IEEE A. Erdem , "An Analysis Regarding the Opinions of Teachers of What Kind of Students They Want", Journal of Education and Future, vol. 0, no. 9, pp. 49-66, Jan. 2016
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.