PDF EndNote BibTex RIS Cite

Rap Music on Education: A Preliminary Study

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 139 - 153, 25.01.2016

Abstract

Rap music is a musical tool that lets the knowledge to be constructed via rhyme and rhythm. Participants’ opinions on the effect that this type of tools do in lessons is an essential issue to be determined. For this reason it is necessary to do a research including the opinions of the students on educational use of rap music. This research is designed in two parts. The first part is a descriptive survey model in which a questionnaire filled by participants (N=85). The second part of this research is designed as a course activity to inquire the availability of using rap music at school environment. Then interviews were conducted with participants to get their thoughts about the event. The participants who use the t-shirt shop and its’ surroundings as a place to meet and socialize were found to be rap listeners in a very large proportion (90,5 %). The participants found to be mainly rap listeners and internet users. They could afford to have basic technological equipment for listening to music that probably let them socialize on rap music at school. They all participated in the course event willingly, and created rap lyrics coinciding with the course content. All participants sung along their own lyrics with the prepared musical beats. They all had fun, learned basics of music theory, and thought of transferring the knowledge of other lessons to rap lyrics. This propensity for transferring the knowledge is an attitude towards the creativity. As a result, rap music is found to be a useful educational tool if there are students familiar with the genre. For this purpose music clubs should be established firstly to detect the musical potential in the schools.

Keywords: rap music, music education, popular music

References

 • Adorno, T. W. (1999). Popüler müzik üzerine. (Trans. Evren Çelik), Toplumbilim, 9, 69-77.
 • Bakhtin, M. M. (1981). The dialogic imagination: Four essays, ed. M. Holquist, trans. C. Emerson and M. Holquist (Austin, TX: University of Texas Press).
 • Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International of Journal of Environmental & Science Education, 2 (4), 111-124.
 • Emdin, C. (2010). Affiliation and alienation: Hip‐hop, rap, and urban science education, Journal of Curriculum Studies, 42, 1-25.
 • Gürol M. (2003). Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 169-179.
 • Hall, S. (1997). Popüler olanın yapıbozumu üzerine. (Trans. Vahide Pekel), Mürekkep, 8, 15-22.
 • HALL, S. (1998). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik. (Comp: King, Anthony D.) in, Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, 39-61, Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Hebdige, D. (1997). Cut ’n’ Mix: Culture, identity and Caribbean music. New York: Routledge.
 • Huxley, A. (1954). The doors of perception. New York: Harper & Row.
 • Keogh, B. & Naylor, S. (2000). Teaching and learning in science using concept cartoons: Why Dennis wants to stay in at playtime. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal,16 (3), 10-14.
 • KİNG, A. D. (1998). Giriş: Kültür Mekanları Bilgi Mekanları, (Comp King, Anthony D.) in, Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, 17-37. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Köseoğlu, F. & Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 139-148.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme: Toplum kuramı ve küresel kültür. (Trans. Ümit Hüsrev). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Sağır, A. & Öztürk, B. (2015). Sosyolojik bağlamda müzik ve kimlik: Karabük Üniversitesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8-2.
 • Varelas, M., Becker, J., Luster, B. & Wenzel, S. (2002). When genres meet: Inquiry into a sixth-grade urban science class. Journal of Research in Science Teaching, 39 (7), 579 –605.

Eğitimde Rap Müzik: Bir Ön Çalışma

Year 2016, Volume 0, Issue 9, 139 - 153, 25.01.2016

Abstract

Rap müzik, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamaya, bilgilerini ritmik ve uyaklı bir biçimde yapılandırmaya yönelten bir müzikal araç olabilme potansiyeline sahiptir. Bu araçların derslerdeki etkililiğinin belirlenmesindeki önemli bileşenlerden birinin deöğrencilerin rap müzik biçiminde ifade etmeye ilişkin görüşleri olduğu düşünülmektedir. Yapılan alanyazın taramasında ülkemizde genel olarak öğrencilerin rap müziğe yönelik görüşlerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışma bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın yapılmasına gerek duyulmakta ve çalışmada katılımcı öğrencilerin görüşleri göz önüne alınarak rap müziğin öğrenme ortamında kullanımına amaçlanmaktadır. Araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda katılımcılara bir anketin uygulandığı (N=85) betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci kısmı ise geniş bir dinleyici kitlesi bulunan ve söz yazma becerilerinin ön planda olduğu rap müziğin okullarda eğitim süreçlerinde kullanılabilir olup olmadığına ilişkin bir ön çalışma ortaya koymak amacıyla bir ders etkinliği olarak planlanmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında nitel yaklaşımla gönüllü katılımcıların (N=8) hazır bulunduğu bir ders etkinliği gerçekleştirilmiş, süreçte gözlem yapılmış ve dersin sonunda katılımcılardan ders içeriğine uygun rap sözler yazıp seslendirmeleri istenmiştir. Ardından etkinlikle ilgili düşüncelerini almak için katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Süreç, ürün ve öğrenci görüşleri betimsel yaklaşımla değerlendirilmiştir. Ağırlıklı olarak rap dinleyen, internet kullanıcısı ve müzik dinlemek için temel teknolojik donanıma sahip olan ortaokul çağındaki katılımcı grubu, müzik dersi etkinliğine istekle katılmış, ders içeriğine tamamen uyumlu rap sözler yazmış ve hazır müzikal altyapılar üzerine bu sözleri söylemiştir. Bu süreçte katılımcılar hem eğlenmiş, hem öğrenmiş hem de farklı alanlardaki bilgileri rap sözler biçiminde ifade etmeyi düşünerek yaratıcı bir tutum içerisine girmişlerdir. Sonuç olarak Rap dinleyicisi gençlerin yoğunlukla bulunduğu alanlarda (bu bir okulun tümü, bir sınıf veya bir eğitsel kulüp faaliyeti olabilir) rap üzerinden eğitsel etkinlikler planlamanın bu yaş grubu gençlerinin ilgilenip katılmak isteyeceği akademik alanlar oluşturmada kullanılabileceği söylenebilir. Rap dinleyen öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu okullardaki müzik kulüplerinde rap üzerine denemeler yapılabilir

References

 • Adorno, T. W. (1999). Popüler müzik üzerine. (Trans. Evren Çelik), Toplumbilim, 9, 69-77.
 • Bakhtin, M. M. (1981). The dialogic imagination: Four essays, ed. M. Holquist, trans. C. Emerson and M. Holquist (Austin, TX: University of Texas Press).
 • Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International of Journal of Environmental & Science Education, 2 (4), 111-124.
 • Emdin, C. (2010). Affiliation and alienation: Hip‐hop, rap, and urban science education, Journal of Curriculum Studies, 42, 1-25.
 • Gürol M. (2003). Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 169-179.
 • Hall, S. (1997). Popüler olanın yapıbozumu üzerine. (Trans. Vahide Pekel), Mürekkep, 8, 15-22.
 • HALL, S. (1998). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik. (Comp: King, Anthony D.) in, Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, 39-61, Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Hebdige, D. (1997). Cut ’n’ Mix: Culture, identity and Caribbean music. New York: Routledge.
 • Huxley, A. (1954). The doors of perception. New York: Harper & Row.
 • Keogh, B. & Naylor, S. (2000). Teaching and learning in science using concept cartoons: Why Dennis wants to stay in at playtime. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal,16 (3), 10-14.
 • KİNG, A. D. (1998). Giriş: Kültür Mekanları Bilgi Mekanları, (Comp King, Anthony D.) in, Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, 17-37. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Köseoğlu, F. & Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 139-148.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme: Toplum kuramı ve küresel kültür. (Trans. Ümit Hüsrev). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Sağır, A. & Öztürk, B. (2015). Sosyolojik bağlamda müzik ve kimlik: Karabük Üniversitesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8-2.
 • Varelas, M., Becker, J., Luster, B. & Wenzel, S. (2002). When genres meet: Inquiry into a sixth-grade urban science class. Journal of Research in Science Teaching, 39 (7), 579 –605.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Salim Sever>

Publication Date January 25, 2016
Application Date February 20, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 0, Issue 9

Cite

Bibtex @ { jef196751, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {0}, number = {9}, pages = {139 - 153}, title = {Rap Music on Education: A Preliminary Study}, key = {cite}, author = {Sever, Salim} }
APA Sever, S. (2016). Rap Music on Education: A Preliminary Study . Journal of Education and Future , 0 (9) , 139-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196751
MLA Sever, S. "Rap Music on Education: A Preliminary Study" . Journal of Education and Future 0 (2016 ): 139-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/18642/196751>
Chicago Sever, S. "Rap Music on Education: A Preliminary Study". Journal of Education and Future 0 (2016 ): 139-153
RIS TY - JOUR T1 - Rap Music on Education: A Preliminary Study AU - SalimSever Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 153 VL - 0 IS - 9 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future Rap Music on Education: A Preliminary Study %A Salim Sever %T Rap Music on Education: A Preliminary Study %D 2016 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Sever, Salim . "Rap Music on Education: A Preliminary Study". Journal of Education and Future 0 / 9 (January 2016): 139-153 .
AMA Sever S. Rap Music on Education: A Preliminary Study. JEF. 2016; 0(9): 139-153.
Vancouver Sever S. Rap Music on Education: A Preliminary Study. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 139-153.
IEEE S. Sever , "Rap Music on Education: A Preliminary Study", Journal of Education and Future, vol. 0, no. 9, pp. 139-153, Jan. 2016
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.