Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 95 - 109 2017-01-25

Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine İlişkin Görüşleri

Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU [1] , Hale SUCUOĞLU [2] , Namık ÖZTÜRK [3]


This study is aiming to establish the training teachers get regarding homework and how/how much it is to be given, and ascertain their views on this subject. The study has been conducted with 56 classroom teachers who have newly graduated in the 2014-2015 academic year and were currently teaching. A questionnaire was designed in order to accumulate the teachers’ opinions on homework. The questionnaire was prepared with questions designed to keep the participants from veering away from the subject without constraining their views. These questions have been formed as “the teachers’ views on homework,” “the necessity of homework,” “the effectiveness/importance of homework,” “courses taken on homework,” “how the teachers learned how much/how homework should be given” and “what disturbed the teachers about the homework they were given as students.” At the end of the study it was seen that teachers were of the opinion that homework was necessary for students to repeat and reinforce their learnings, and to gain a sense a responsibility. Yet they have also pointed out that excessively and pointlessly given homework frustrates students, makes them feel unsuccessful, alienates them from school and even decreases their self-esteem. In addition it was found that they were not taught any lessons about how to give homework and how much of it, and that they have had to learn through their own experiences and observations.

Bu araştırma, öğretmenlerin ödevler ile ilgili ve ödevlerin nasıl / ne kadar verileceğine ilişkin aldıkları eğitimi belirlemeyi ve bu konudaki görüşlerini saptamayı amaçlayan bir çalışmadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, yeni mezun olmuş ve halen öğretmenlik yapan 56 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulan öğretmenlerin 37’si kadın, 19’u ise erkektir. Öğretmenlerin ödevlere ilişkin görüşlerini toplamak amacıyla görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu katılımcıların görüşlerini kısıtlamadan konunun dışına çıkmasını engellenmeye çalışan sorulardan oluşturulmuştur. Bu sorular; öğretmenlerin “ödev hakkındaki görüşleri”, “ödevin gerekliliği”, “ödevin etkililiği/önemi”, “ödevlerle ilgili aldığı dersleri”, “ne kadar/nasıl ödev verileceğini nereden öğrendiği” ve “öğrencilik yıllarında ona verilen ödevlerden en rahatsız eden şeyin ne olduğu” biçimindedir. Araştırmanın sonunda öğretmenler; ödevlerin öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirdiği, tekrar etmesi açısından gerekli olduğu, öğrenciye sorumluluk duygusu kazandırdığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Ancak sayfalarca ve amaçsız verilen ödevlerin öğrenciyi yıldırarak başarısızlık duygusu yaşamasına, okuldan soğumasına hatta kendisine saygısının azalmasına kadar götürebileceği görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler ödevlerin; bunaltıcı ve sıkıcı olmaması gerektiği, çocuğu yormayacak şekilde olması gerektiğini söylemişlerdir. Verilen ödevlerin veliler tarafından yapılmaması gerektiği de dile getirilenler arasındadır. Ev ödevinin gereksiz olduğu düşüncesi en az ifade edilenler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte öğretmenlik eğitimleri boyunca ödevlerin nasıl ve ne kadar verileceği konusunda her hangi bir ders almadıkları,  kendi deneyimleri ve gözlemleri ile ödev vermeyi öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır.

 • Arıkan, Y. D. & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites. Elementary Education Online, 6(3), 366-376.
 • Aydın, F. (2011). Students’ views towards homeworks given in geography lesson, Pamukkale University Journal of Education, 29, 27-41.
 • Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programı içindeki yeri. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 23(2), 745-767.
 • Benli E. & Sarıkaya M. (2013). The evaluation of the secondary school students’ perceptions about the assignments in science and technology course. Kastamonu Education Journal, 21(2), 489-502.
 • Cooper, H. (2001). Homework for All-in Moderation. Educational Leadership, 58(7), 34-38.
 • Cooper, H. (2006). The battle over homework: Common ground for administrators, teachers, and parents. (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987–2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.
 • Coşkun K, S. & Özer, Ü. (2016). Research-Based Homework Understanding According to the Parents. Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 16, (USBES Special Issue II), 1491-1512.
 • Deveci, İ. & Önder, İ. (2014). Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlere yönelik öğretmen görüşleri. Elementary Education Online, 13(1), 33-47.
 • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press, 5500 Central Avenue, Boulder, CO 80301.
 • Ersoy, A. & Anagün, Ş. S. (2009). Elementary teachers' views about homework process in science and technology course. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 58-79.
 • Gedik, M. & Orhan, S. (2013). Views of the students attending 6th and 7th grades of primary schools on Turkish subject homeworks. Journal of the Black Sea Studies, 38, 135-148.
 • Hizmetçi, S. (2007). An investigation on the relationship between the styles of homework of 5th grade elementary school students and their academic achievement. (Unpublished master dissertation), Çukurova University, Adana, Turkey.
 • Johnson, J. K. & Pontius, A. (1989). Homework: A survey of teacher beliefs and practices. Research in Education, 41, 71-78.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştirma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. (28. Ed.), Nobel Publishing House, Ankara.
 • Kapıkıran, Ş. & Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 54 - 60.
 • Keskin, S. Ç. & Özer, Ü. (2016). Research-based homework understanding according to the parents. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 16, (USBES Special Issue II), 1491-1512.
 • Kralovec, E. & Buell, J. (2000). The end of homework: how homework dimepts families, owrhardens children, and limits learning. Boston: Beacon.
 • Kütükte, Z. (2010). Primary school teacher’s opinion, perception and practice of homeworks based on search. (Unpublished master dissertation), Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.
 • Muhlenbruk, L., Cooper, H., Nye, B. & Lindsay, J. J. (2000). Homework and achievement: Explaining the different strengths of relation at the elementary and secondary school levels. Social Pyschology of Education, 3, 295-317.
 • Özer, B. & Öcal, S. (2012). Evaluation of 4th And 5th grade students’ attitudes towards homework. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 18, 1-16.
 • Özer, B. & Öcal, S. (2013). The evalution of the aplications and opinions of classroom teachers for homeworks. International Journal of Turkish Literature Culture Education (TLCE), 2(1), 133-149.
 • Şahin, Ç. & Altınay, B. Y. (2008). The after school studies oriented towards doing homework in primary schools. Hitit University Graduate School of Social Sciences Journal 1(1), 41-52.
 • Sarıgöz, O. (2011). Assessment of the thoughts of secondary education students about homeworks given in chemistry lesson. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1(1), 80-87.
 • Şen, H. Ş. & Gülcan, M. G. (2012). Parent's opinions about the homework set for 4th and 5th grades of the primary school, The Journal of Industrial Arts Education of Gazi University, 29, 29-41.
 • Türnüklü, A. & Şahin, İ. (2003). İlköğretim okullarında çatışma stratejilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Çağdaş Eğitim, 297, 11-21.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y. & Tatar, E. (2010). Opinions of students' parents about performance task in science and technology class. Necatibey Faculty of Education Electronic Jourmal of Mathematics and Science Education (EFMED). 4(1), 108- 122.
 • Walberg, H. J. (1985). Homework's powerful effects on learning. Educational Leadership, 42(7), 76-79.
 • Woolfolk Hoy, A. (2015). Eğitim Psikolojisi, İstanbul: Kaknüs Publications.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştirma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Publications.
 • Yılmaz, H. (2003). Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur Musun? Konya: Çizgi Bookstore.
 • Yücel, A. S. (2004). The Analysis of the attitudes of secondary education students towards chemistry assignments. Journal of Gazi Educational Faculty, 24(1), 147-159.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU
Institution: Anadolu University, Faculty of Education, Department of Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey
Country: Turkey


Author: Hale SUCUOĞLU
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Namık ÖZTÜRK
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 24, 2017
Acceptance Date : July 3, 2016
Publication Date : January 25, 2017

Bibtex @research article { jef308604, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Nesibe Aydın Egitim Kurumları}, year = {2017}, volume = {}, pages = {95 - 109}, doi = {}, title = {Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks}, key = {cite}, author = {Gökdağ Baltaoğlu, Meltem and Sucuoğlu, Hale and Öztürk, Namık} }
APA Gökdağ Baltaoğlu, M , Sucuoğlu, H , Öztürk, N . (2017). Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks . Journal of Education and Future , (11) , 95-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/28788/308604
MLA Gökdağ Baltaoğlu, M , Sucuoğlu, H , Öztürk, N . "Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks" . Journal of Education and Future (2017 ): 95-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/28788/308604>
Chicago Gökdağ Baltaoğlu, M , Sucuoğlu, H , Öztürk, N . "Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks". Journal of Education and Future (2017 ): 95-109
RIS TY - JOUR T1 - Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks AU - Meltem Gökdağ Baltaoğlu , Hale Sucuoğlu , Namık Öztürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 109 VL - IS - 11 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks %A Meltem Gökdağ Baltaoğlu , Hale Sucuoğlu , Namık Öztürk %T Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks %D 2017 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V %N 11 %R %U
ISNAD Gökdağ Baltaoğlu, Meltem , Sucuoğlu, Hale , Öztürk, Namık . "Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks". Journal of Education and Future / 11 (January 2017): 95-109 .
AMA Gökdağ Baltaoğlu M , Sucuoğlu H , Öztürk N . Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks. JEF. 2017; (11): 95-109.
Vancouver Gökdağ Baltaoğlu M , Sucuoğlu H , Öztürk N . Classroom Teachers’ Opinions about Homeworks. Journal of Education and Future. 2017; (11): 95-109.