Year 2018, Volume 5 , Issue 2, Pages 65 - 73 2018-07-16

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi

Rabia SELÇUK [1] , Devrim TARAKÇI [2] , Hanifegül TAŞKIRAN [3] , Zeliha Candan Algun [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) tanısı almış çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkilerini araştırmaktı.

Yöntem: Çalışmaya haftada iki kez özel eğitim kurumuna devam eden 8-16 yaş arasındaki ÖÖG tanısı almış 27 çocuk dâhil edildi. Çocuklar kontrol grubu (13 çocuk) ve çalışma grubu (14 çocuk) olarak ayrıldı. Tüm çocuklar üç ay boyunca haftada iki kez akademik içerikli ÖÖG Destek Eğitim Programı’na devam ederken, çalışma grubundaki çocuklar ayrıca çift görev odaklı denge egzersizleri programına katıldılar. Egzersiz programının başlangıcında ve sonunda tüm çocuklar Pediatrik Berg Denge Ölçeği, Tandem Yürüyüş Testi, Parmak-Burun İzleme Testi ve Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi ile değerlendirildi. Çocukların yaşam kalitesi, Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği (PedsQL) ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların denge ve koordinasyonunda tedavi sonrası gelişme kaydedilirken (p<0,05) kontrol grubunda fark bulunmadı (p>0,05). Gruplar arasında parmak-burun izleme testi ve tandem yürüyüşlerinde fark bulunurken (p<0,05), Pediatrik Berg Denge testinde fark görülmedi (p>0,05). Üç ay sonunda öğrenme güçlüğü oranı her iki grupta da azaldı (p<0,05). Yaşam kalitesi ebeveyn formu ölçeğinde en fazla okul sorunları dikkat çekerken, çocukların yarısında lateralizasyon problemi, laksite ve orta derecede pes planus tespit edildi.


Tartışma: Duysal girdilerin eklendiği, kognitif görev içerikli çift görev odaklı denge egzersizlerinin nöroplastisitenin de etkisiyle denge-koordinasyon ve öğrenme üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. İhtiyaç duyulan çocuklarda, yapılacak değerlendirmelerden sonra ÖÖG Destek Eğitim Programına fizyoterapinin de eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Öğrenme güçlüğü, Postüral denge, Görev performansı
 • 1. Demir B. Okul Öncesi Ve İlköğretim birinci sınıfa devam eden öğrencilerde özel öğrenme güçlüğünün belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005.
 • 2. Demirci N, Demirci PT. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016;3:47-57.
 • 3. Kirk SA. Educating exceptional children. Houghton Mifflin, 1962.
 • 4. Özçivit Asfuroğlu B, Fidan ST. Özgül Öğrenme Güçlüğü. Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38(özel Sayı 1):49-54.
 • 5. Frank J, Levinson H. Dysmetric dyslexia and dyspraxia. Hypothesis and study. J Am Acad Child Psychiatry. 1973;12:690-701.
 • 6. Stoodley CJ, Fawcett AJ, Nicolson RI, Stein JF. Impaired balancing ability in dyslexic children. Exp Brain Res, 2005;167:370-380.
 • 7. Vieira S, Quercia P, Michel C, Pozzo T, Bonnetblanc F. Cognitive demands impair postural control in developmental dyslexia: a negative effect that can be compensated. NeurosciLett2009;462:125-129.
 • 8. Tanzi RE, Chopra D. Super Brain. Thorndike Press, 2012.
 • 9. Engin AO, Calapoğlu M, Gürbüzoğlu S. Uzun süreli bellek ve öğrenme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;2:251-262.
 • 10. Olivier I, Cuisinier R, Vaugoyeau M, et al. Dual-task study of cognitive and postural interference in 7-year-olds and adults. NeuroReport2007;18: 817–821.
 • 11. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MS. Pediatric Balance Scale: a modified version of the Berg Balance Scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatr Phys Ther, 2003;15:114-120.
 • 12. Özal C, Kerem Günel M. Spastik Serebral palsili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel mobilite ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi. J Exerc Ther Rehabil. 2014;1:1-8.
 • 13. Fletcher JM, Morris RD. Reading, laterality, and the brain: early contributions on reading disabilities by Sara S. Sparrow. J Autism Dev Disord, 2014;44: 250-255.
 • 14. Üneri ÖŞ, Karadavut Kİ. Ebeveyn değerlendirmesine dayalı, serebral palsili çocuklarda yaşam kalitesi: bir ön çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 2010;47:127-132.
 • 15. Varni JW, Seid M, Rode AC. The PedsQL: the measurement model for the pediatric quality of life inventory. Med Care. 1999;37:126-39.
 • 16. Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL 4.0: Reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care. 2001;39:800-812.
 • 17. Turgut S, Erden G, Karakaş S. Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) birlikteliği ve kontrol gruplarının ÖÖG bataryası ile belirlenen profilleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2010;17:13-25.
 • 18. Nicolson RI, Fawcett AJ, Brookes RL, et al. Striking the right balance: motor difficulties in children and adults with dyslexia. Dyslxia. 2010;16:358-373.
 • 19. Moe-Nilssen, R, Helbostad, JL, Talcott JB, et al. Balance and gait in children with dyslexia. Exp Brain Res. 2003;150:237-244.
 • 20. Fawcett AJ, Nicolson RI, Dean P. Impaired performance of children with dyslexia on a range of cerebellar tasks. Ann Dyslexia. 1996;46:259-283.
 • 21. Sakız H, Sart ZH, Börkan B, et al. Quality of life of children with learning disabilities: a comparison of self-reports and proxy reports. Learn Disabil Res Pract. 2015;30:114-126.
 • 22. Kuzulugil A. Serebral lateralizasyon ve auriküloterapi. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2015;3:15-25.
 • 23. Galaburda AM, Eidelberg D. Symmetry and asymmetry in the human posterior thalamus. II. Thalamic lesions in a case of developmental dyslexia. Arch Neurol 1982;39:333-336.
 • 24. Yıldırım S, Dane Ş. Serebral lateralizasyon ve el tercihi. The Eurasian Journal of Medicine, 2007;39:45-48.
 • 25. Nicolson RI, Fawcett A. Dyslexia, Learning, and the Brain. The Mit Press, London; 2008.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0799-5085
Author: Rabia SELÇUK (Primary Author)

Author: Devrim TARAKÇI

Author: Hanifegül TAŞKIRAN

Author: Zeliha Candan Algun

Dates

Publication Date : July 16, 2018

Bibtex @research article { jetr444039, journal = {Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation}, issn = {}, eissn = {2148-8819}, address = {info@jetr.org.tr}, publisher = {Yavuz YAKUT}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {65 - 73}, doi = {}, title = {Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Selçuk, Rabia and Tarakçı, Devrim and Taşkıran, Hanifegül and Algun, Zeliha Candan} }
APA Selçuk, R , Tarakçı, D , Taşkıran, H , Algun, Z . (2018). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi . Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 5 (2) , 65-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jetr/issue/38337/444039
MLA Selçuk, R , Tarakçı, D , Taşkıran, H , Algun, Z . "Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi" . Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 5 (2018 ): 65-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jetr/issue/38337/444039>
Chicago Selçuk, R , Tarakçı, D , Taşkıran, H , Algun, Z . "Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 5 (2018 ): 65-73
RIS TY - JOUR T1 - Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi AU - Rabia Selçuk , Devrim Tarakçı , Hanifegül Taşkıran , Zeliha Candan Algun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 73 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8819 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi %A Rabia Selçuk , Devrim Tarakçı , Hanifegül Taşkıran , Zeliha Candan Algun %T Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi %D 2018 %J Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation %P -2148-8819 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Selçuk, Rabia , Tarakçı, Devrim , Taşkıran, Hanifegül , Algun, Zeliha Candan . "Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 5 / 2 (July 2018): 65-73 .
AMA Selçuk R , Tarakçı D , Taşkıran H , Algun Z . Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2018; 5(2): 65-73.
Vancouver Selçuk R , Tarakçı D , Taşkıran H , Algun Z . Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2018; 5(2): 65-73.
IEEE R. Selçuk , D. Tarakçı , H. Taşkıran and Z. Algun , "Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi", Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol. 5, no. 2, pp. 65-73, Jul. 2018