Research Article
BibTex RIS Cite

Sağlık bilimleri öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilerle ilgili bilgi, tutum ve inanışlarının araştırılması

Year 2020, Volume: 7 Issue: 2, 128 - 136, 31.08.2020

Abstract

Amaç: Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere (TAT) olan ilgi son yıllarda artış göstermekle birlikte bu konudaki bilgi düzeyi merak konusudur. Geleceğin sağlık profesyonellerinin bu konudaki fikirleri önemlidir. Bu nedenle çalışmamız sağlık bilimleri öğrencilerinin TAT’la ilgili bilgi, tutum ve inanışlarını incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 20,68±0,43 yıl olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinden oluşan toplam 821 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra literatür taranarak oluşturulan TAT Anketi uygulandı.

Bulgular: Katılımcıların % 28’i TAT uygulamaları hakkında bilgi sahibiydi ve %92’si de TAT uygulamalarının etkinliğine inanmakta idi. Bilgi edinme kaynaklarının çevre (%49) ve internet (%29) olduğu, ayrıca %76’sının TAT yöntemlerinin müfredatta yer almasını istediği belirlendi. Katılımcılar diyet (%32,5) ve masaj (%32,5)’ın en etkili yöntem olduğunu belirttiler. TAT yöntemlerini kullanma durumları incelendiğinde; %52,4 ile masaj, %40,8 ile bitkisel tedavi, %40,2 ile kaplıca ve %38,7 ile diyet olduğu saptandı. Faydalanma durumlarına bakıldığında ise %42 ile masaj, %30 ile bitkisel tedavi, %26 ile kaplıca olduğu belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda sağlık bilimleri öğrencilerinin TAT yöntemlerinden en çok diyet ve masaj ile ilgili olumlu tutum ve bilgi sahibi iken diğer TAT yöntemleri hakkında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, ancak tutum ve inanışlarının olumlu olduğu belirlendi. Bilgi edinme kaynakları da göz önünde tutulduğunda sağlık bilimleri müfredatına TAT yöntemlerinin eklenmesinin, bilgi düzeyinin artırılması ve yanlış uygulamaların önlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

Thanks

Yok

References

 • 1. Goldstein M, Glik D. Use of and satisfaction with homeopathy in a patient population. Altern Ther Health Med. 1998;4:60-65.
 • 2. Muslu GK, Öztürk C. Complementary and alternative therapies and their use in children. Çocuk Sağ Hast Derg. 2008;51:62-67.
 • 3. Tovey P, Chatwin J, & Broom A. Traditional, complementary and alternative medicine and cancer care: An international analysis of grassroots integration. London: Routledge; 2007.
 • 4. Harris P, Rees R. The prevalence of complementary and alternative medicine use among the general population: a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2000;8:88-96.
 • 5. Akinci AC, Zengin N, Yildiz H, Sener E, Gunaydin B. The complementary and alternative medicine use among asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients in the southern region of Turkey. Int J Nurs Pract. 2011;17:571-582.
 • 6. Akyol AD, Öz B. The use of complementary and alternative medicine by patients with cancer: in Turkey. Complement Ther Clin. 2011;17:230- 234.
 • 7. Kroesen K, Baldwin CM, Brooks AJ, Bell IR. US military veterans' perceptions of the conventional medical care system and their use of complementary and alternative medicine. Fam Pract. 2002;19:57-64.
 • 8. Cetin O. The use of complementary and alternative medicine in Eskisehir. Sosyo- Ekonomi. 2007;2:89-106.
 • 9. Pearson NJ, Chesney MA. The national center for complementary and alternative medicine. Acad Med. 2007;82:967.
 • 10. Tindle HA, Davis RB, Phillips RS, Eisenberg DM. Trends in use of complementary and alternative medicine by US adults: 1997-2002. Altern Ther Health M. 2005;11:42.
 • 11. Avino K. Knowledge, attitudes, and practices of nursing faculty and students related to complementary and alternative medicine: a statewide look. Holist Nurs Pract. 2011;25:280- 288.
 • 12. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, et al. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19:1157-1166.
 • 13. Altan S, Rahman S, Cam S. The Knowledge and Attitudes of the Medical School Students on the Methods of Alternative and Complementary Medicine. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2014;22:81-88.
 • 14. Ergin A, Hatipoglu C, Bozkurt AI, Mirza E, Kunak D, Karan C et al. Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pam Tıp Derg. 2011;4:136-143.
 • 15. Aktaş B. Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative Medicine. JAREN. 2017;3:55-59.
 • 16. James PB, Bah AJ, Kondorvoh IM. Exploring self-use, attitude and interest to study complementary and alternative medicine (CAM) among final year undergraduate medical, pharmacy and nursing students in Sierra Leone: a comparative study. BMC Complem Altern M.2016;16:121.
 • 17. Baugniet J, Boon H, Ostbye T. Complementary/alternative medicine: comparing the views of medical students with students in other health care professions. Fam Med-Kansas City. 2000;32:178-184.
 • 18. Ameade EPK, Amalba A, Helegbe GK, Mohammed BS. Medical students' knowledge and attitude towards complementary and alternative medicine–A survey in Ghana. J Tradit Complement Med. 2016;6:230-236.
 • 19. Brambila-Tapia AJL, Rios-Gonzalez BE, Lopez- Barragan L, Saldaña-Cruz AM, Rodriguez- Vazquez K. Attitudes, Knowledge, Use, and Recommendation of Complementary and Alternative Medicine by Health Professionals in Western Mexico. EXPLORE-NY. 2016;12:180- 187.
 • 20. Sadeghi M, Rabiepoor S, Forough AS, Jabbari Shahabi S. A Survey of Medical Students’ Knowledge and Attitudes Toward Complementary and Alternative Medicine in Urmia, Iran. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;21:306-310.
 • 21. Araz Çöl N, Taşdemir HS, Kilic SP. Evaluation Of Opinions Of The Faculty Of Health Sciences Students About Non Medical Alternative And Traditional Therapies. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1:239-251.
 • 22. Onal O, Sahin DS, Inanc BB. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? J Pharmacopunct. 2016;19:344.
 • 23. Walker BF, Armson A, Hodgetts C, et al. Knowledge, attitude, influences and use of complementary and alternative medicine (CAM) among chiropractic and nursing students. Chiropr Man Therap. 2017;25:29.

Investigation of knowledge, attitudes and beliefs related to complementary and alternative treatments of health sciences students

Year 2020, Volume: 7 Issue: 2, 128 - 136, 31.08.2020

Abstract

Purpose: Although the interest in Complementary and Alternative Therapies (CAT) has increased in recent years, the level of knowledge on this subject is unsettled. The opinions of future health professionals on this subject are very important. For this reason, the present study was carried out in order to examine the knowledge, attitude, and beliefs of health science students
on CATs.

Methods: The present study involved 821 students (mean age 20.68±0.43 years) from Physiotherapy and Rehabilitation, Nursing, and Midwifery disciplines. The CAT Survey, which was prepared by reviewing the literature, was conducted after recording the demographic data of participants. ,

Results: It was determined that 28% of participants had knowledge about CATs and 92% believed in efficiency of CAT practices. The sources of information were environment (49%) and internet (29%) and it was found that 76% of participants want the CAT methods to be involved in curricula. The participants stated that diet (32.5%) and massage (32.5%) were the most effective methods. Examining the use of CAT methods, it was found that 52.4% has used massage, 40.8% used herbal therapy, 40.2% used SPA, and 38.7% used diet. Examining the benefits obtained, the results were found to be 42% for massage, 30% for herbal therapy, and 26% for SPA.

Conclusion: It was determined that health science students have positive attitude and knowledge about diet and massage at most while there is a lack of knowledge on other CAT approaches although they have positive attitudes and beliefs. Examining the sources of information, it is thought that adding the CAT methods into curricula of health sciences would be useful in increasing the level of knowledge and preventing malpractices.

Project Number

Yok

References

 • 1. Goldstein M, Glik D. Use of and satisfaction with homeopathy in a patient population. Altern Ther Health Med. 1998;4:60-65.
 • 2. Muslu GK, Öztürk C. Complementary and alternative therapies and their use in children. Çocuk Sağ Hast Derg. 2008;51:62-67.
 • 3. Tovey P, Chatwin J, & Broom A. Traditional, complementary and alternative medicine and cancer care: An international analysis of grassroots integration. London: Routledge; 2007.
 • 4. Harris P, Rees R. The prevalence of complementary and alternative medicine use among the general population: a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2000;8:88-96.
 • 5. Akinci AC, Zengin N, Yildiz H, Sener E, Gunaydin B. The complementary and alternative medicine use among asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients in the southern region of Turkey. Int J Nurs Pract. 2011;17:571-582.
 • 6. Akyol AD, Öz B. The use of complementary and alternative medicine by patients with cancer: in Turkey. Complement Ther Clin. 2011;17:230- 234.
 • 7. Kroesen K, Baldwin CM, Brooks AJ, Bell IR. US military veterans' perceptions of the conventional medical care system and their use of complementary and alternative medicine. Fam Pract. 2002;19:57-64.
 • 8. Cetin O. The use of complementary and alternative medicine in Eskisehir. Sosyo- Ekonomi. 2007;2:89-106.
 • 9. Pearson NJ, Chesney MA. The national center for complementary and alternative medicine. Acad Med. 2007;82:967.
 • 10. Tindle HA, Davis RB, Phillips RS, Eisenberg DM. Trends in use of complementary and alternative medicine by US adults: 1997-2002. Altern Ther Health M. 2005;11:42.
 • 11. Avino K. Knowledge, attitudes, and practices of nursing faculty and students related to complementary and alternative medicine: a statewide look. Holist Nurs Pract. 2011;25:280- 288.
 • 12. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, et al. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19:1157-1166.
 • 13. Altan S, Rahman S, Cam S. The Knowledge and Attitudes of the Medical School Students on the Methods of Alternative and Complementary Medicine. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2014;22:81-88.
 • 14. Ergin A, Hatipoglu C, Bozkurt AI, Mirza E, Kunak D, Karan C et al. Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pam Tıp Derg. 2011;4:136-143.
 • 15. Aktaş B. Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative Medicine. JAREN. 2017;3:55-59.
 • 16. James PB, Bah AJ, Kondorvoh IM. Exploring self-use, attitude and interest to study complementary and alternative medicine (CAM) among final year undergraduate medical, pharmacy and nursing students in Sierra Leone: a comparative study. BMC Complem Altern M.2016;16:121.
 • 17. Baugniet J, Boon H, Ostbye T. Complementary/alternative medicine: comparing the views of medical students with students in other health care professions. Fam Med-Kansas City. 2000;32:178-184.
 • 18. Ameade EPK, Amalba A, Helegbe GK, Mohammed BS. Medical students' knowledge and attitude towards complementary and alternative medicine–A survey in Ghana. J Tradit Complement Med. 2016;6:230-236.
 • 19. Brambila-Tapia AJL, Rios-Gonzalez BE, Lopez- Barragan L, Saldaña-Cruz AM, Rodriguez- Vazquez K. Attitudes, Knowledge, Use, and Recommendation of Complementary and Alternative Medicine by Health Professionals in Western Mexico. EXPLORE-NY. 2016;12:180- 187.
 • 20. Sadeghi M, Rabiepoor S, Forough AS, Jabbari Shahabi S. A Survey of Medical Students’ Knowledge and Attitudes Toward Complementary and Alternative Medicine in Urmia, Iran. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;21:306-310.
 • 21. Araz Çöl N, Taşdemir HS, Kilic SP. Evaluation Of Opinions Of The Faculty Of Health Sciences Students About Non Medical Alternative And Traditional Therapies. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1:239-251.
 • 22. Onal O, Sahin DS, Inanc BB. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? J Pharmacopunct. 2016;19:344.
 • 23. Walker BF, Armson A, Hodgetts C, et al. Knowledge, attitude, influences and use of complementary and alternative medicine (CAM) among chiropractic and nursing students. Chiropr Man Therap. 2017;25:29.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Betül Taşpınar 0000-0002-3106-2285

Ferruh Taspinar 0000-0002-5084-2949

Selda Gökçen This is me 0000-0003-2017-7148

Ahmet Erdoğan 0000-0002-1047-8388

İsmail Okur 0000-0002-5019-7185

Eda Özge Okur 0000-0001-6171-7783

Project Number Yok
Publication Date August 31, 2020
Submission Date February 18, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 7 Issue: 2

Cite

Vancouver Taşpınar B, Taspinar F, Gökçen S, Erdoğan A, Okur İ, Okur EÖ. Sağlık bilimleri öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilerle ilgili bilgi, tutum ve inanışlarının araştırılması. JETR. 2020;7(2):128-36.