PDF BibTex RIS Cite

Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri

Year 2009, Volume: 59 Issue: 2, 33 - 44, 01.07.2009

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kapıdağ Yarımadasında yaşayan Noctuidae
(Lepidoptera) türlerinin araştırılmasıdır. Kelebek örneklerinin yakalanmasında
ışık tuzakları kullanılmıştır. Toplanan Noctuidae türlerinin laboratuarda teşhisleri
yapılmıştır. Bu çalışma 2006-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 12
alt familyaya ait 35 tür toplanmış ve teşhis edilmiştir.

References

 • Cayrol, R. A., 1972. Familie des Noctuidae, 1255-520. Entomologie Appliquee Agricultııre, Tanne II, Lepidopteres Vol. II, Edit A.S. Ballachovvsky, Masson et Cie Editeurs, Paris, 1058-1634.
 • Çanakçıoğlu, H., 1993. Böceklerin Toplanma-Preparasyon Mulıafaza ve Teşhisi. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3768, O.F. Yayın No: 422, İstanbul.
 • Davis, P.H., 1965-1988. Flora of Turkey and the Aegean islands. Vol. I-X, Edinburgh. E rtin, G., 1994. Kapıdağ Yarımadasının Coğrafi Etüdü. Türk Coğrafya Dergisi. 29: 283-231.
 • Forster, W. and T.H.A, W olıIfahrt., 1971. Die Schmeterlinge Mitteleuropas Eulen (Noctuidae) Band IV. Franck’sche Verlagsbuchhandlug Stutgart, VII+3229. G ııngördü, M., 1999, Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası. İ.Ü. Yayın No: 4176. Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3416, 975-404-536-4.
 • H acker, H., 1985. Dritter beitrag zur erfassung der Noctuiden der Türkei (Lepidopteren) Nevue Entomologische Nachricten, 15: 1-44.
 • H acker, H., 1986. Erster beitrag zur systematischen erfassung der Noctuidae der Türkei (Lepidoptera) Atalanta 17: 1-26.S
 • Hakyem ez, A., 1995. Zonguldak Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Yaşayan Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 118s.
 • Hakyemez, A., 2004. İstanbul Çatalca İşletmesi Ormanlarında Yaşayan Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 54, Sayı 1, İstanbul, s. 79-88.
 • Heatlı, J., 1979. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland Vol. 9, Cunveen Books, 288 s.
 • Heatlı, J., 1983. The Moths and Butterflies o f Great Britain and Ireland. Harley Boks Volüme 10. Essex England 459 pp.
 • H ızal, E., 2007. Kapıdağ Yarımadası Lepidoptera faunası Üzerinde Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A. 57 (1): 7-16.
 • K eyder, S., 1961. Marmara ve Trakya Bölgesinde Zarar Yapan Noctuidae Türleri Üzerinde Araştırmalar. Yenilik basımevi. İstanbul 43 s.
 • K eyder, S., 1978. Marmara Bölgesinde 1962-1975 yılları arasında saptanan Noctuidae Türleri ve Özellikleri. İstanbul Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları Seri No: 12, 58 s.
 • K orııoşor, S., 1982. Çukurova Noctuidae (Lepidoptera) faunası ve Hadeninae ile Amphipyrinae Altfamilyaları Ergin Sistematiği. Çukurova Üniv. Tem. Bil. Fak. Adana, Doçentlik Tezi.
 • K u rır, A., 1978. Noctuidae, Eulen. In Schvvenke, W. Die Fortschadlinge Europas. 3 Band, Lepidoptera. Verlag Paul Parey, Flamburg and Berlin, S. 266-305.
 • Mol, T., 1976. Marmara ve Ege Bölgesi’nde Tespit edilen bazı Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A. 26: 156-175.
 • Nye, I.W .B., 1975. The Generic Names o f Moths of The World. Vol. 1 British Museum, No: 770, England, 568 p.
 • Özel, N., 2001. ‘Kapıdağ Yarımadası Bitki Örtüsü’ Orman Mühendisliği Dergisi. 38 (9): 22-24.
 • Rakosy, L., 1996. Die Noctııiden Rumaniens kataloge des Ö. Landesmuseums Neue FolgeNr: 105. Savela, M.1999. Lepidoptera http://vvww.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera [Ziyaret Tarihi 08.01.2008).
 • Sclnvenke, W., 1978. Die Schmetterlinge Europas. E. Schvveizerbarische Verlagsbuclılhandlung, Stuttgart, III. Band, 91 p.
 • Spuler, A., 1910. Die Schmetterlinge Europas. E. Sclıweizerbarische Verlangsbuchandlung, Stuttgart III. Band.
 • Stokoe, W .J., R. South, R.F.R.E.S, 1952. Butterflies and Montlıs of The Wayside and Woodland fredrerick Wame and Co. LTD. 309 p. Printed in Great Britain.

Year 2009, Volume: 59 Issue: 2, 33 - 44, 01.07.2009

Abstract

References

 • Cayrol, R. A., 1972. Familie des Noctuidae, 1255-520. Entomologie Appliquee Agricultııre, Tanne II, Lepidopteres Vol. II, Edit A.S. Ballachovvsky, Masson et Cie Editeurs, Paris, 1058-1634.
 • Çanakçıoğlu, H., 1993. Böceklerin Toplanma-Preparasyon Mulıafaza ve Teşhisi. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3768, O.F. Yayın No: 422, İstanbul.
 • Davis, P.H., 1965-1988. Flora of Turkey and the Aegean islands. Vol. I-X, Edinburgh. E rtin, G., 1994. Kapıdağ Yarımadasının Coğrafi Etüdü. Türk Coğrafya Dergisi. 29: 283-231.
 • Forster, W. and T.H.A, W olıIfahrt., 1971. Die Schmeterlinge Mitteleuropas Eulen (Noctuidae) Band IV. Franck’sche Verlagsbuchhandlug Stutgart, VII+3229. G ııngördü, M., 1999, Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası. İ.Ü. Yayın No: 4176. Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3416, 975-404-536-4.
 • H acker, H., 1985. Dritter beitrag zur erfassung der Noctuiden der Türkei (Lepidopteren) Nevue Entomologische Nachricten, 15: 1-44.
 • H acker, H., 1986. Erster beitrag zur systematischen erfassung der Noctuidae der Türkei (Lepidoptera) Atalanta 17: 1-26.S
 • Hakyem ez, A., 1995. Zonguldak Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Yaşayan Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 118s.
 • Hakyemez, A., 2004. İstanbul Çatalca İşletmesi Ormanlarında Yaşayan Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 54, Sayı 1, İstanbul, s. 79-88.
 • Heatlı, J., 1979. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland Vol. 9, Cunveen Books, 288 s.
 • Heatlı, J., 1983. The Moths and Butterflies o f Great Britain and Ireland. Harley Boks Volüme 10. Essex England 459 pp.
 • H ızal, E., 2007. Kapıdağ Yarımadası Lepidoptera faunası Üzerinde Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A. 57 (1): 7-16.
 • K eyder, S., 1961. Marmara ve Trakya Bölgesinde Zarar Yapan Noctuidae Türleri Üzerinde Araştırmalar. Yenilik basımevi. İstanbul 43 s.
 • K eyder, S., 1978. Marmara Bölgesinde 1962-1975 yılları arasında saptanan Noctuidae Türleri ve Özellikleri. İstanbul Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları Seri No: 12, 58 s.
 • K orııoşor, S., 1982. Çukurova Noctuidae (Lepidoptera) faunası ve Hadeninae ile Amphipyrinae Altfamilyaları Ergin Sistematiği. Çukurova Üniv. Tem. Bil. Fak. Adana, Doçentlik Tezi.
 • K u rır, A., 1978. Noctuidae, Eulen. In Schvvenke, W. Die Fortschadlinge Europas. 3 Band, Lepidoptera. Verlag Paul Parey, Flamburg and Berlin, S. 266-305.
 • Mol, T., 1976. Marmara ve Ege Bölgesi’nde Tespit edilen bazı Noctuidae (Lepidoptera) Türleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A. 26: 156-175.
 • Nye, I.W .B., 1975. The Generic Names o f Moths of The World. Vol. 1 British Museum, No: 770, England, 568 p.
 • Özel, N., 2001. ‘Kapıdağ Yarımadası Bitki Örtüsü’ Orman Mühendisliği Dergisi. 38 (9): 22-24.
 • Rakosy, L., 1996. Die Noctııiden Rumaniens kataloge des Ö. Landesmuseums Neue FolgeNr: 105. Savela, M.1999. Lepidoptera http://vvww.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera [Ziyaret Tarihi 08.01.2008).
 • Sclnvenke, W., 1978. Die Schmetterlinge Europas. E. Schvveizerbarische Verlagsbuclılhandlung, Stuttgart, III. Band, 91 p.
 • Spuler, A., 1910. Die Schmetterlinge Europas. E. Sclıweizerbarische Verlangsbuchandlung, Stuttgart III. Band.
 • Stokoe, W .J., R. South, R.F.R.E.S, 1952. Butterflies and Montlıs of The Wayside and Woodland fredrerick Wame and Co. LTD. 309 p. Printed in Great Britain.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Ahmet Hakyemez


Erdem Hızal

Publication Date July 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 2

Cite

Bibtex @ { jffiu197256, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {2}, pages = {33 - 44}, doi = {10.17099/jffiu.07786}, title = {Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri}, key = {cite}, author = {Hakyemez, Ahmet and Hızal, Erdem} }
APA Hakyemez, A. & Hızal, E. (2009). Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (2) , 33-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18700/197256
MLA Hakyemez, A. , Hızal, E. "Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 33-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18700/197256>
Chicago Hakyemez, A. , Hızal, E. "Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 33-44
RIS TY - JOUR T1 - Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri AU - AhmetHakyemez, ErdemHızal Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 44 VL - 59 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri %A Ahmet Hakyemez , Erdem Hızal %T Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 2 %R %U
ISNAD Hakyemez, Ahmet , Hızal, Erdem . "Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 2 (July 2009): 33-44 .
AMA Hakyemez A. , Hızal E. Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(2): 33-44.
Vancouver Hakyemez A. , Hızal E. Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(2): 33-44.
IEEE A. Hakyemez and E. Hızal , "Kapıdağ Yarımadasında Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 2, pp. 33-44, Jul. 2009, doi:10.17099/jffiu.07786