PDF BibTex RIS Cite

Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği

Year 2009, Volume: 59 Issue: 2, 103 - 123, 01.07.2009

Abstract

Her bireyin kendine özgü yaşantısı, kişisel özellikleri ve eğitimi ile
bulunduğu mekanı algılamasında farklılıklar vardır. Görsel algılama, bireyin ilk
etapta bulunduğu mekanı tanımlayabileceği bir olgudur. Görsel algılamayı
öncelikle etkileyen faktörler ışık, renk, gölge ilişkileri ve bireyin psikolojik
durumudur. Mekânların başarılı bir niteliğe kavuşması için ölçü, biçim, renk,
doku gibi tasar öğelerinin vurgulanması ve bireyin alışkanlıklarına, tepkilerine,
içgüdülerine, cevap verecek şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Böylece mekân,
algılanabilirlik özelliği ve kullanılabilirlik sürekliliği kazanacaktır.
Bu çalışmada; öncelikle “Işık ve Renk” kullanımının görsel algılamaya
etkisini belirlemek üzere literatür araştırması yapılmıştır. Sonra araştırma alanı
olarak belirlenen Sultanahmet Meydanı’nda gerek arazi çalışmaları (fotoğraf,
gözlem vb.) gerekse anket çalışmasıyla konu irdelenmiştir.

References

 • Altınçekiç, S.Ç., 1994. Kentsel Alanlarda Mekan Organizasyonu ve Beyazıt Çevresinin İrdelenmesi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Altınçekiç, S.Ç., 2000. İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlevYönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ç etindağ, K., 2007. Işık ve Renk Kullanımının Mekan Algılamasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Danby, M., 1964. Architectural Design, Oxford Uni. Press, London. Işıngör, M ., E. Eti ve M. Aslıer, 1986. Resim 1, MEB Devlet Kitaplığı, Türk Tarihi Kurumu Basımevi, A nkara.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1999. İmar ve Planlama Daire Başkanlığı, Harita Müdürlüğü Dokümanları, İstanbul. G üngör, İ.H., 1972. Temel Tasar. Çeltük Matbaacılık, İstanbul . K ıran, A., 1986. Rengin Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi ve Deneysel Psikoloji Yöntemi ile Ülkemiz için 18-25 Yaş Üzerinde Renk Tercihlerinin Saptanması. Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • K ıran, A., 1992. Mimari Mekanda Renk Uyumu, Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul.
 • Sağocak, M.D., 2005. Ergonomik Tasarımda Renk. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 6(1).
 • Steen, E.R., 1994. Yaşayan Mimari, Remzi Kitapevi, İstanbul. T una, İ.E., 1994. Sultanahmet Bölgesinin Kent Aydınlatma İlkeleri Yönünden İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Year 2009, Volume: 59 Issue: 2, 103 - 123, 01.07.2009

Abstract

References

 • Altınçekiç, S.Ç., 1994. Kentsel Alanlarda Mekan Organizasyonu ve Beyazıt Çevresinin İrdelenmesi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Altınçekiç, S.Ç., 2000. İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlevYönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ç etindağ, K., 2007. Işık ve Renk Kullanımının Mekan Algılamasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Danby, M., 1964. Architectural Design, Oxford Uni. Press, London. Işıngör, M ., E. Eti ve M. Aslıer, 1986. Resim 1, MEB Devlet Kitaplığı, Türk Tarihi Kurumu Basımevi, A nkara.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1999. İmar ve Planlama Daire Başkanlığı, Harita Müdürlüğü Dokümanları, İstanbul. G üngör, İ.H., 1972. Temel Tasar. Çeltük Matbaacılık, İstanbul . K ıran, A., 1986. Rengin Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi ve Deneysel Psikoloji Yöntemi ile Ülkemiz için 18-25 Yaş Üzerinde Renk Tercihlerinin Saptanması. Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • K ıran, A., 1992. Mimari Mekanda Renk Uyumu, Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul.
 • Sağocak, M.D., 2005. Ergonomik Tasarımda Renk. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 6(1).
 • Steen, E.R., 1994. Yaşayan Mimari, Remzi Kitapevi, İstanbul. T una, İ.E., 1994. Sultanahmet Bölgesinin Kent Aydınlatma İlkeleri Yönünden İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Sanem Çınar


Kerem Çetindağ This is me

Publication Date July 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 2

Cite

Bibtex @ { jffiu197260, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {2}, pages = {103 - 123}, doi = {10.17099/jffiu.90993}, title = {Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği}, key = {cite}, author = {Çınar, Sanem and Çetindağ, Kerem} }
APA Çınar, S. & Çetindağ, K. (2009). Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (2) , 103-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18700/197260
MLA Çınar, S. , Çetindağ, K. "Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 103-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18700/197260>
Chicago Çınar, S. , Çetindağ, K. "Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 103-123
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği AU - SanemÇınar, KeremÇetindağ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 123 VL - 59 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği %A Sanem Çınar , Kerem Çetindağ %T Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 2 %R %U
ISNAD Çınar, Sanem , Çetindağ, Kerem . "Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 2 (July 2009): 103-123 .
AMA Çınar S. , Çetindağ K. Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(2): 103-123.
Vancouver Çınar S. , Çetindağ K. Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(2): 103-123.
IEEE S. Çınar and K. Çetindağ , "Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 2, pp. 103-123, Jul. 2009, doi:10.17099/jffiu.90993