PDF BibTex RIS Cite

Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 1 - 14, 01.01.2009

Abstract

Ülkemizde halk-orman ilişkilerinin düzensiz oluşu önemli bir ormancılık
sorunudur. Bu sorunun istismarının belirgin göstergelerinden biri de ormanları
tehdit eden ve tahrip olmasına neden olan kaçakçılık suçlarıdır.
Türkiye ölçeğinde Akyazı ve Hendek, benzerlerine göre, daha fazla orman
ve özellikle kaçakçılık suçlarının yoğun olduğu işletme müdürlüklerindendir. Bu
yörelerde altı farklı köyde 107 kişi üzerinde anket yapılarak kaçakçı profili
değerlendirilmiştir.
Araştırma konusu işletme müdürlüklerinin verilerine göre orman
kaçakçılık suçlarının son yıllarda azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan
incelemelerde, orman kaçakçılık suçlarını gerçekleştiren kişilerin Akyazı'da %
72,73'ü ve Hendek yöresinde ise % 64'ünün hiçbir zaman yakalanmadığı
saptanmıştır. Bu eylemin en önemli nedenlerinin başında ekonomik sıkıntılar ve
kolay para kazanma isteğinin olduğu belirlenmiştir. Aynı verilere göre, ankete
Akyazı'dan katılanların % 65,52'si, Hendek'ten katılanların ise % 85,71'i
kaçakçılık faaliyetlerini bırakmayacaklarını belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, kaçakçılık suçunun işlenmesinin temelinde eğitim ve
ekonomik sorunlar bulunmaktadır. Bunu sadece ormancılığa bağlı ekonomik
katkılar ile çözmek mümkün görülmemektedir. Ancak, kolay para olarak görülen
kaçakçılık eğiliminin ilçe ve ii boyutu da incelenmeli ve ormanların korunmasına
yönelik denetim ile birlikte otokontrol (ihbar) faaliyetleri geliştirilmelidir.

References

 • Anonim, 1986. Türkiye'de Omıan Köylüleri Tarafından Tüketilen Yakacak Odun Anketi ve Sonuçları. Orman Genel Müdürlüğü ve APK. Daire Başkanlığı Y.ayın No: i, Ankara.
 • Anonim, 2003. Orman Koruma Faaliyetleri 2003 Yılı Değerlendirme Raporu. Orman Koruma ve Yangın la Mücadele Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2006. Dokuzuncu Kalkınma Planı Ormaneılık Özel ihtisas Komisyonu Raporu (2007-2013). Ankara.
 • Ayanoğlu, S. ve Y. Güneş, 2003. Omıan Suçları Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4420, Orman Fakültesi Yayın No: 471, İstanbuL.
 • Çanakçıoğlu, H., 1993. Orman Koruma. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3624, Orman Fakültesi Yayın No: 411, İstanbuL.
 • İpek, A., 2001. Trabzon'un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney Köylerinde Mülkiyet Sorununun Orman Alanlarının Sürekliliğine Etkileri. KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 147 s.
 • Türker, M. F. ve H. Ayaz, ı998. Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran i998, Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi, Gerekçeler ve Tespitler. KTÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Trabzon.

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 1 - 14, 01.01.2009

Abstract

References

 • Anonim, 1986. Türkiye'de Omıan Köylüleri Tarafından Tüketilen Yakacak Odun Anketi ve Sonuçları. Orman Genel Müdürlüğü ve APK. Daire Başkanlığı Y.ayın No: i, Ankara.
 • Anonim, 2003. Orman Koruma Faaliyetleri 2003 Yılı Değerlendirme Raporu. Orman Koruma ve Yangın la Mücadele Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2006. Dokuzuncu Kalkınma Planı Ormaneılık Özel ihtisas Komisyonu Raporu (2007-2013). Ankara.
 • Ayanoğlu, S. ve Y. Güneş, 2003. Omıan Suçları Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4420, Orman Fakültesi Yayın No: 471, İstanbuL.
 • Çanakçıoğlu, H., 1993. Orman Koruma. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3624, Orman Fakültesi Yayın No: 411, İstanbuL.
 • İpek, A., 2001. Trabzon'un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney Köylerinde Mülkiyet Sorununun Orman Alanlarının Sürekliliğine Etkileri. KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 147 s.
 • Türker, M. F. ve H. Ayaz, ı998. Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran i998, Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi, Gerekçeler ve Tespitler. KTÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Trabzon.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Beşir Yüksel This is me


Süleyman Akbulut This is me


Ahmet İpek This is me


İsmail Baysal This is me

Publication Date January 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { jffiu197262, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {1}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17099/jffiu.84381}, title = {Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği}, key = {cite}, author = {Yüksel, Beşir and Akbulut, Süleyman and İpek, Ahmet and Baysal, İsmail} }
APA Yüksel, B. , Akbulut, S. , İpek, A. & Baysal, İ. (2009). Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197262
MLA Yüksel, B. , Akbulut, S. , İpek, A. , Baysal, İ. "Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197262>
Chicago Yüksel, B. , Akbulut, S. , İpek, A. , Baysal, İ. "Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği AU - BeşirYüksel, SüleymanAkbulut, Ahmetİpek, İsmailBaysal Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 59 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği %A Beşir Yüksel , Süleyman Akbulut , Ahmet İpek , İsmail Baysal %T Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 1 %R %U
ISNAD Yüksel, Beşir , Akbulut, Süleyman , İpek, Ahmet , Baysal, İsmail . "Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 1 (January 2009): 1-14 .
AMA Yüksel B. , Akbulut S. , İpek A. , Baysal İ. Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(1): 1-14.
Vancouver Yüksel B. , Akbulut S. , İpek A. , Baysal İ. Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(1): 1-14.
IEEE B. Yüksel , S. Akbulut , A. İpek and İ. Baysal , "Türkiye'de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi: Akyazı ve Hendek Örneği", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 1, pp. 1-14, Jan. 2009, doi:10.17099/jffiu.84381