PDF BibTex RIS Cite

Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 15 - 25, 01.01.2009

Abstract

Bu çalışmada, laminasyon katman farkı, tutkal çeşidi ve tutkal
modifikasyonunun eğilme direncine etkileri araştırılmıştır. Kestane ağacının
özellikleri tespit edilerek, laminasyonda diğer ağaç türlerine alternatif olup
olamayacağı araştırılmıştır. 3, 4 ve 5 katmanlı 20x20x300 mm boyutundaki ahşap
levhalar kestane ağacından elde edilmiş, polivinil asetat, poliüretan ve üre
formaldehit tutkalları ile bu tutkallara borik asit ilave edilerek numuneler
hazırlanmıştır.
Deneyler sonucunda, laminasyon katmanlarında % önem seviyesine göre 4
ve 5 katlı örneklerde farklılıklar görülmüştür. Varyans analizi yapılan gruplara
Tukey testi uygulanarak farklılıklar ispat edilmiştir. Tutkal çeşitleri ve tutkalın
borla modifikasyonun eğilme direncine etkisinin olmadığı görülmüştür.

References

 • Altınok, M., 1995. Tııtkallar ve Tutkallama Teknikleri. Yüksek Lisans Ders Notları, 17 s., Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bridaux,V., B. Charrier, N. Fauroux, F. Charrier and J. Goncalez, 2001. Addition of boran based compound in the ıvı glueline, effect on the mechanical properties and the leaching of boran. Holzforsclıııııg. 55: 559-562.
 • Bozkurt, A.Y., A. Kurtoğlu, 1979. Yapıştınlnuş tabakalı ağaç yapı elemanları. İstaııbııl Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 29 (2): 39-59.
 • Chung, Y., 1968. Glueabilty of southerrı pie early wood and Iate wood. Forest Products Journal. 18.32-36.
 • Eckelman, C.A., 1993. Potential ııses of laminated veneer lumber in fumiture. Forest Profil/ct Journal. 43: 19-24.
 • F.P.L., 1987. Harıdbook of Wood Based Materials for Engineers, Arehiteets and Buileler. Forest Proeluct Laboratory, Forest Service, U.S., Department of Agriculture.
 • Marra, A. A., 1992. Tecnology ofWood Bonding. New York.
 • Marx, C.M., and R. C. Moody, 1982. Effect of lumber width and tension laminateel quality on the beneling streight of four ply laminated beans. Forest Products Journal. 32 (1).
 • Mc Namara, W. S. and D. Waters. 1970. Comparison of the rate glue-line strenght development for oak and maple. Forest Product Journal. 20: (3).
 • Örs, Y. ve H. Keskin, 2001, Ağaç Malzeme Bilgisi. Gazi Üniversitesi Yayın No: 2000/352. Atlas Yayıncılık No: 2, İstanbuL.
 • Taşcı, A., 1993. Borlanmış Çeliklerin Aşınma ve Korozyoıı Dayanımları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbuL.
 • Topal, A., 2001, PetrolOrada İse Bor Buraela . IO-l S s., Yeni Avrasya Dergisi.
 • TSE 53. Odunun Fiziksel Özelliklerinin Tayini İçin Numune Alma, Muayene ve Deney Metotları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TSE 2474. Odunun Statik Eğilme Dayanınunın Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 15 - 25, 01.01.2009

Abstract

References

 • Altınok, M., 1995. Tııtkallar ve Tutkallama Teknikleri. Yüksek Lisans Ders Notları, 17 s., Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bridaux,V., B. Charrier, N. Fauroux, F. Charrier and J. Goncalez, 2001. Addition of boran based compound in the ıvı glueline, effect on the mechanical properties and the leaching of boran. Holzforsclıııııg. 55: 559-562.
 • Bozkurt, A.Y., A. Kurtoğlu, 1979. Yapıştınlnuş tabakalı ağaç yapı elemanları. İstaııbııl Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 29 (2): 39-59.
 • Chung, Y., 1968. Glueabilty of southerrı pie early wood and Iate wood. Forest Products Journal. 18.32-36.
 • Eckelman, C.A., 1993. Potential ııses of laminated veneer lumber in fumiture. Forest Profil/ct Journal. 43: 19-24.
 • F.P.L., 1987. Harıdbook of Wood Based Materials for Engineers, Arehiteets and Buileler. Forest Proeluct Laboratory, Forest Service, U.S., Department of Agriculture.
 • Marra, A. A., 1992. Tecnology ofWood Bonding. New York.
 • Marx, C.M., and R. C. Moody, 1982. Effect of lumber width and tension laminateel quality on the beneling streight of four ply laminated beans. Forest Products Journal. 32 (1).
 • Mc Namara, W. S. and D. Waters. 1970. Comparison of the rate glue-line strenght development for oak and maple. Forest Product Journal. 20: (3).
 • Örs, Y. ve H. Keskin, 2001, Ağaç Malzeme Bilgisi. Gazi Üniversitesi Yayın No: 2000/352. Atlas Yayıncılık No: 2, İstanbuL.
 • Taşcı, A., 1993. Borlanmış Çeliklerin Aşınma ve Korozyoıı Dayanımları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbuL.
 • Topal, A., 2001, PetrolOrada İse Bor Buraela . IO-l S s., Yeni Avrasya Dergisi.
 • TSE 53. Odunun Fiziksel Özelliklerinin Tayini İçin Numune Alma, Muayene ve Deney Metotları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TSE 2474. Odunun Statik Eğilme Dayanınunın Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Mustafa Altınok This is me


Murat Özalp This is me


Halil Kızılırmak This is me


Hüseyin Yeşil This is me

Publication Date January 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { jffiu197263, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {1}, pages = {15 - 25}, doi = {10.17099/jffiu.17691}, title = {Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Altınok, Mustafa and Özalp, Murat and Kızılırmak, Halil and Yeşil, Hüseyin} }
APA Altınok, M. , Özalp, M. , Kızılırmak, H. & Yeşil, H. (2009). Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (1) , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197263
MLA Altınok, M. , Özalp, M. , Kızılırmak, H. , Yeşil, H. "Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 15-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197263>
Chicago Altınok, M. , Özalp, M. , Kızılırmak, H. , Yeşil, H. "Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 15-25
RIS TY - JOUR T1 - Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi AU - MustafaAltınok, MuratÖzalp, HalilKızılırmak, HüseyinYeşil Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 25 VL - 59 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi %A Mustafa Altınok , Murat Özalp , Halil Kızılırmak , Hüseyin Yeşil %T Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 1 %R %U
ISNAD Altınok, Mustafa , Özalp, Murat , Kızılırmak, Halil , Yeşil, Hüseyin . "Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 1 (January 2009): 15-25 .
AMA Altınok M. , Özalp M. , Kızılırmak H. , Yeşil H. Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(1): 15-25.
Vancouver Altınok M. , Özalp M. , Kızılırmak H. , Yeşil H. Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(1): 15-25.
IEEE M. Altınok , M. Özalp , H. Kızılırmak and H. Yeşil , "Kestane Odununun Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 1, pp. 15-25, Jan. 2009, doi:10.17099/jffiu.17691