PDF BibTex RIS Cite

Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 75 - 92, 01.01.2009

Abstract

Bozunma odun değerini birçok alanda olduğu gibi depolama sürecinde de
etkilemektedir. Tomruklar özellikle sıcak havalarda kesimden sonra mümkün
olduğunca kısa sürede işlenmelidir. Tomrukların işlenmesine kadar geçen sürede
odun kalitesinin korunması için önlemler alınmalıdır. Ormanda veya depolarda
uzun süreli depolama süreçlerinde meydana gelen başlıca kayıplar; çürüklük,
renklenme (kimyasal ve biyotik), böcek zararı ve derin çatlaklardır. Depolama
tekniği olarak, kuru depolama kısa süreler için önerilmekte, uzun süreli depolama
gerekli olduğunda ise ıslak depolama en iyi seçeneği oluşturmaktadır. Son
zamanlara kadar depolama kayıpları; düşük fiyat, bol miktarda ham odun varlığı
ve kayıpların maliyetine ilişkin bilgilerin eksikliği nedeniyle göz ardı edilmiştir.
Bozunmadan kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için uygulanan depolama
teknikleri, ham odun maliyetinin artmasına bağlı olarak odun işleyen
endüstrilerde önem kazanmaktadır. Bu makalede, orman işletme depolarının
kendine has özellikleri, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumayı esas alan
depolama ve istifleme teknikleri açıklanmıştır. Yayının hazırlanmasında orman
işletme depolarınd

References

 • Aykut, T., 1970. Bolu Mıntıkasında Orman Nakliyatının Nakliyat Tekniği Bakımından Araştırılması. Doktora Tezi. İstanbuL. , Ay, N. ve B. GüIler, 1997. Artvin Orman İşletme Müdürlüğü istif ve satış yerleri (depolar) ile ilgili görüş ve öneriler. Kafkas Universilesi Orman Fakültesi Dergisi.
 • Berkel, A., 1976. Ormancılık İş Bilgisi. i.ü. Orman Fakültesi yayın no: 220, istanbuL.
 • Bozkurt, A. Y. ve Y. Göker, 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 379, istanbuL.
 • Bozkurt, A. Y., Y. Göker ve N. Erdin, 1993. Emprenye Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 424, İstanbuL.
 • Bozkurt, A. Y., N. Erdin ve H. Ünligil, 1995. Odun Patolojisi. i.ü. Orman Fakültesi yayın no: 432, İstanbuL.
 • Fronius, K., 1982. Lagerung von rundholz in holzhöfen und seagewerken. Holz als Roh und Werkstoff. 40.
 • Göker, Y. ve R. Kantay, 1988. Kayın tomruklarında ardaklanmanın önlenmesine ilişkin ülkemizde yapılan çalışmalar. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • Gümüşkaya, İ., 1978. Orman işletme Depolarının Pazarlamadaki Rolü ve Türkiye'deki Uygulama. Doktora tezi. i.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kantay, R., 1988. Depolama Tekniği Yüksek Lisans Ders Notu. i.ü. Orman Fakültesi. Kantay, R., 1995. Tomruk depolama teknikleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaç/an Araştırma Miidiirliiği) Araştırma Dergisi. 199511 (22): 75-83.
 • Kantay, R., 2002. Türkiye'de tomrukların depolanması konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kritiği. i.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 52 (1): 1-13.
 • Kantay, R. ve O. Un sal, 2002. Kayın tomnıklarının depolanmasında optimal çözümler. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri Kitabı III. Cilt: 959-964. Lindgren, R. M., 1953. Deterioration losses of stored southem pine pulpwood. TAP?I, 36 (6): 260-263.
 • OGM, 1982. Orman Ürünlerinin Üretim işlerine Ait 161-A Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü Üretim ve Pazarlama Daire Başkanlığı. Ankara.
 • OGM, 1996. Asli Orman Ürünlerinin Üretim işlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü işletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Seçkin, O. B., 1982. Orman Nakliyatında Yükleme ve Boşaltma Uzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 2905, İstanbuL.
 • Sekendiz, O. A., 1988. Doğu Karadeniz Bölümünde ormanda, orman içi istif yerlerinde bekletilen emval ile kırsal kesimde, koruyucu önlemler alınmadan kullanılan malzemede göri.i1enönemli zararlılar ve zarar oranı ile alınması gerekli önlemler. Ahşap Malzemenin Korunması. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • TS 1350, 1974. Yuvarlak odun ve kereste leri n istiflenmesi kuralları. Türk Standardları Enstitüsü.
 • TS 7948, 1990. Kayın tomruğu üretim, depolama ve koruma kuralları. Türk Standardlan Enstitüsü.
 • Yıldırım, M., 1989. Ormancılık İş. Bilgisi. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 404, İstanbuL.
 • Zabel, R. A. ve J. J. MorreIl, 1992. Wood Microbiology. Academic Press, Inc. New Yor

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 75 - 92, 01.01.2009

Abstract

References

 • Aykut, T., 1970. Bolu Mıntıkasında Orman Nakliyatının Nakliyat Tekniği Bakımından Araştırılması. Doktora Tezi. İstanbuL. , Ay, N. ve B. GüIler, 1997. Artvin Orman İşletme Müdürlüğü istif ve satış yerleri (depolar) ile ilgili görüş ve öneriler. Kafkas Universilesi Orman Fakültesi Dergisi.
 • Berkel, A., 1976. Ormancılık İş Bilgisi. i.ü. Orman Fakültesi yayın no: 220, istanbuL.
 • Bozkurt, A. Y. ve Y. Göker, 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 379, istanbuL.
 • Bozkurt, A. Y., Y. Göker ve N. Erdin, 1993. Emprenye Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 424, İstanbuL.
 • Bozkurt, A. Y., N. Erdin ve H. Ünligil, 1995. Odun Patolojisi. i.ü. Orman Fakültesi yayın no: 432, İstanbuL.
 • Fronius, K., 1982. Lagerung von rundholz in holzhöfen und seagewerken. Holz als Roh und Werkstoff. 40.
 • Göker, Y. ve R. Kantay, 1988. Kayın tomruklarında ardaklanmanın önlenmesine ilişkin ülkemizde yapılan çalışmalar. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • Gümüşkaya, İ., 1978. Orman işletme Depolarının Pazarlamadaki Rolü ve Türkiye'deki Uygulama. Doktora tezi. i.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kantay, R., 1988. Depolama Tekniği Yüksek Lisans Ders Notu. i.ü. Orman Fakültesi. Kantay, R., 1995. Tomruk depolama teknikleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaç/an Araştırma Miidiirliiği) Araştırma Dergisi. 199511 (22): 75-83.
 • Kantay, R., 2002. Türkiye'de tomrukların depolanması konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kritiği. i.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri B. 52 (1): 1-13.
 • Kantay, R. ve O. Un sal, 2002. Kayın tomnıklarının depolanmasında optimal çözümler. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri Kitabı III. Cilt: 959-964. Lindgren, R. M., 1953. Deterioration losses of stored southem pine pulpwood. TAP?I, 36 (6): 260-263.
 • OGM, 1982. Orman Ürünlerinin Üretim işlerine Ait 161-A Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü Üretim ve Pazarlama Daire Başkanlığı. Ankara.
 • OGM, 1996. Asli Orman Ürünlerinin Üretim işlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ. Orman Genel Müdürlüğü işletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Seçkin, O. B., 1982. Orman Nakliyatında Yükleme ve Boşaltma Uzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 2905, İstanbuL.
 • Sekendiz, O. A., 1988. Doğu Karadeniz Bölümünde ormanda, orman içi istif yerlerinde bekletilen emval ile kırsal kesimde, koruyucu önlemler alınmadan kullanılan malzemede göri.i1enönemli zararlılar ve zarar oranı ile alınması gerekli önlemler. Ahşap Malzemenin Korunması. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 338.
 • TS 1350, 1974. Yuvarlak odun ve kereste leri n istiflenmesi kuralları. Türk Standardları Enstitüsü.
 • TS 7948, 1990. Kayın tomruğu üretim, depolama ve koruma kuralları. Türk Standardlan Enstitüsü.
 • Yıldırım, M., 1989. Ormancılık İş. Bilgisi. İ.Ü. Orman Fakültesi yayın no: 404, İstanbuL.
 • Zabel, R. A. ve J. J. MorreIl, 1992. Wood Microbiology. Academic Press, Inc. New Yor

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Ramazan Kantay This is me


Coşkun Köse

Publication Date January 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { jffiu197267, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {1}, pages = {75 - 92}, doi = {10.17099/jffiu.08094}, title = {Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri}, key = {cite}, author = {Kantay, Ramazan and Köse, Coşkun} }
APA Kantay, R. & Köse, C. (2009). Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (1) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197267
MLA Kantay, R. , Köse, C. "Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 75-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197267>
Chicago Kantay, R. , Köse, C. "Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri AU - RamazanKantay, CoşkunKöse Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - 59 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri %A Ramazan Kantay , Coşkun Köse %T Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 1 %R %U
ISNAD Kantay, Ramazan , Köse, Coşkun . "Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 1 (January 2009): 75-92 .
AMA Kantay R. , Köse C. Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(1): 75-92.
Vancouver Kantay R. , Köse C. Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(1): 75-92.
IEEE R. Kantay and C. Köse , "Orman İşletme Depolan ve Depolama Teknikleri", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 1, pp. 75-92, Jan. 2009, doi:10.17099/jffiu.08094